Connect with us

Gospodarka

Wspólna deklaracja europejskich ministrów Trójkąta Weimarskiego

Published

on

Stojąc przed wielkimi wyzwaniami przyszłości, my, ministrowie do spraw europejskich Francji, Niemiec i Polski, potwierdzamy nasze wspólne zobowiązanie do wzięcia odpowiedzialności, promowania odpowiedzi, które uwzględniają obawy naszych obywateli oraz odporności Unii Europejskiej na wzmocnić i zabezpieczyć naszą europejską przyszłość związaną z UE wspólne podstawowe wartości.

Wojna agresji Rosji na Ukrainę brutalnie zaatakowała pokój i bezpieczeństwo w Europie. Ta wojna jest atakiem na nasz europejski model oparty na wolności, demokracji i porządku opartym na zasadach. Zdecydowana i jednolita reakcja Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, potępiająca wojnę, oferująca ochronę uchodźcom, podejmująca środki ograniczające wobec Rosji i wspierająca Ukrainę, zwłaszcza w formie znaczącej pomocy wojskowej, była i pozostaje niezbędna. Niezbędne jest dalsze podążanie tą drogą, ponieważ europejska pomoc jest niezbędna, aby Ukraina kontynuowała walkę w obronie jej suwerenności i europejskich wartości. Zdajemy sobie sprawę, że długoterminowe wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych wykracza poza dostarczanie sprzętu, w szczególności poprzez ustanowienie dedykowanej Europejskiej Misji Szkoleniowej i Wsparcia w USA UE dla Sił Zbrojnych Ukrainy, które zapewniłyby również konserwację i naprawę sprzętu wojskowego.

Francja, Niemcy i Polska potwierdzają również swoje poparcie dla postępowań sądowych Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej, w tym poprzez interwencję w postępowania Ukrainy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości na podstawie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r. mającej na celu ustanowienie Rosji brak podstaw prawnych do działań zbrojnych na Ukrainie opartych na fałszywych oskarżeniach o ludobójstwo. Co więcej, Rosja uzbraja głód i trzyma świat jako zakładnika w kryzysie żywnościowym, który stworzyła i zaostrzyła. Wyraźnie wspieramy UE inicjatywa”UE Pasy Solidarności”, które pomagają eksportować zboże i inne produkty z Ukrainy i doceniają szczególne zaangażowanie wszystkich UE Sąsiadujące kraje Ukrainy w tym zakresie. Francja, Niemcy i Polska powtarzają swoje zdecydowane stanowisko w sprawie Ukrainy i nieustające silne poparcie dla ogólnej odporności gospodarczej, wojskowej, społecznej i finansowej Ukrainy. Mechanizm Ochrony Ludności Unii Europejskiej [EUCPM] okazuje się być ważnym narzędziem skoordynowanego wsparcia i wspólnych działań poza jej granicami. Pozostajemy zaangażowani w kontynuowanie naszej pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy. Ponieważ rosyjska wojna agresywna przeciwko Ukrainie wyznacza fundamentalny punkt zwrotny UE– Stosunki rosyjskie, musimy na nowo zdefiniować główne zasady przewodnie polityki Unii Europejskiej wobec Rosji. Zobowiązujemy się również do strategicznego podejścia angażującego międzynarodowych partnerów, aby zająć się odbudową Ukrainy w skoordynowany i zrównoważony sposób. Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie z UE Jako wyraźny sygnał ministrowie finansów zapewniają dodatkowy pakiet pomocy makrofinansowej w wysokości 5 mld euro UE Dalsze zobowiązanie do wspierania odporności Ukrainy i wzywa do dalszego zintensyfikowania naszych wysiłków na rzecz szybkiego osiągnięcia porozumienia w sprawie pozostałej kwoty 9 mld euro zobowiązania Rady Europejskiej.

READ  Producenci stali obawiają się, że niedobory energii zaostrzą kryzys, gdy produkcja zostanie wstrzymana

Ponadto nasze kraje są przekonane, że musimy się zjednoczyć, aby Unia Europejska mogła bronić naszych podstawowych wartości i zapewnić stabilność w obliczu wyzwań zewnętrznych. Odnosząc się do konkluzji Rady Europejskiej z 23 i 24 czerwca 2022 r. – uznając europejską perspektywę Ukrainy, Mołdawii i Gruzji oraz przyznając Ukrainie i Mołdawii status krajów kandydujących – Francji, Niemiec i Polski łącznie, to rozszerzenie Unii Europejskiej jest ważny element w tym zakresie. Dlatego omówiliśmy sposoby wspierania tych krajów na ich ścieżce reform, aby spełnić kryteria kopenhaskie. Zgadzamy się również co do konieczności myślenia o reformach wewnętrznych i rozwiązaniach kompromisowych, aby Unia Europejska była w stanie podtrzymać i pogłębić własny rozwój. W tym kontekście uważamy również, że przydatne jest kontynuowanie i przedyskutowanie ostatecznych propozycji konferencji w sprawie przyszłości Europy. Polska, Francja i Niemcy przywiązują dużą wagę do uczciwości wyborów krajowych i europejskich oraz większej odporności na dezinformację i ingerencję. Dlatego popieramy wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie przejrzystości i ukierunkowania reklamy politycznej. Popieramy również spójną ordynację wyborczą na najbliższe wybory europejskie w 2024 roku.

Potwierdzamy nasze pełne i jednoznaczne zaangażowanie w UE Perspektywy przystąpienia sześciu krajów Bałkanów Zachodnich. Francja, Niemcy i Polska z zadowoleniem przyjmują postępy poczynione w procesie akcesyjnym Albanii i Macedonii Północnej. Jesteśmy gotowi wspierać procesy reform w regionie, w którym szczególne znaczenie mają postępy, zwłaszcza w dziedzinie praworządności i walki z korupcją, a także w zakresie pojednania i rozwiązywania nierozstrzygniętych sporów dwustronnych i regionalnych. Jesteśmy zaniepokojeni kryzysem politycznym w Bośni i Hercegowinie i wzywamy wszystkie partie do zapewnienia uczciwych i wolnych wyborów 2 października 2022 r. Wspieramy ich UEprowadzonego przez Kosowo i Serbii dialogu i podkreślają potrzebę kompleksowego porozumienia, które umożliwi Kosowo i Serbii postęp na ich europejskich ścieżkach i przyczyni się do stabilności w regionie. Wzywamy do postępów w liberalizacji reżimu wizowego dla Kosowa. Nasze kraje są mocno zaangażowane w Proces Berliński jako dodatkowy środek promowania współpracy regionalnej i UE przystąpienie krajów Bałkanów Zachodnich; Podkreślamy znaczenie wdrożenia historycznej decyzji sześciu krajów Bałkanów Zachodnich o stworzeniu wspólnego rynku regionalnego. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie przywiązujemy do regionu i jako znak naszego wspólnego wsparcia, zgodziliśmy się na trójstronną wizytę w regionie i zobowiązujemy się do dalszego wzmacniania więzi między krajami UE i Bałkanów Zachodnich.

READ  Polska Głosowanie w sprawie EU Covid Stimulus opóźnione w maju z powodu sporów koalicyjnych

Francja, Niemcy i Polska podzielają pogląd, że najważniejsze jest promowanie większego obszaru stabilności i dobrobytu gospodarczego oraz wzmocnienie odporności Europy UE podstawowe zainteresowanie. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy cel promowania dialogu politycznego i współpracy za pośrednictwem Europejskiej Wspólnoty Politycznej działającej jako szersza platforma do rozwiązywania problemów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania krajów europejskich na całym kontynencie, jak na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 23 czerwca 2022 r. To stwierdzenie nie zastępuje tego UE procesu rozszerzenia w celu podwojenia istniejących instytucji, sojuszy lub platform w Europie, czekamy na kontynuację tej strategicznej dyskusji z naszymi UE Partnerzy i witamy zorganizowanie pierwszego spotkania 6 października 2022 r. w Pradze.

Rosyjska wojna agresywna i użycie energii jako broni geopolitycznej, w szczególności zatrzymanie lub znaczne ograniczenie dostaw gazu do niektórych państw członkowskich, niepokoi ludzi na całym świecie UE w związku z możliwym niedoborem gazu w połączeniu z i tak już wysokimi cenami energii. Podzielamy pogląd, że bezpieczeństwo dostaw w naszych krajach, dostępność energii dla obywateli i gospodarek oraz transformacja klimatyczno-energetyczna zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym stają się coraz pilniejsze.

Podczas gdy Francja, Niemcy i Polska zgadzają się co do potrzeby podjęcia wspólnych wysiłków również w celu przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji o pierwotnej przyczynie tego kryzysu, opowiadamy się za wspólnymi działaniami opartymi na duchu europejskiej solidarności, aby zapewnić skuteczną odpowiedź na to jedno natychmiastowe i zasadnicze wyzwanie rozwój naszych gospodarek i społeczeństw.

My, ministrowie ds. Europy Francji, Niemiec i Polski dążymy do tego, aby Trójkąt Weimarski, który został utworzony w celu wzmocnienia więzi między naszymi narodami i krajami we wszystkich dziedzinach życia oraz promowania trwałych wspólnych struktur w Europie, był siłą w całej Europie. Opracowanie odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi dziś Europa, zarówno w jej granicach, jak i poza nimi.

W związku z tym będziemy kontynuować ścisłą koordynację polityczną, oczekiwać na nasze następne spotkanie i nadal wzmacniać współpracę społeczeństwa obywatelskiego poprzez konkretne projekty i wymiany mające na celu budowanie mostów i wzmacnianie jedności w Europie. Będziemy dążyć do dalszego rozwoju współpracy między naszymi społeczeństwami obywatelskimi, zwłaszcza między młodzieżą naszych trzech krajów, a także projektów kulturalnych i europejskich projektów pamięci i pojednania oraz wymiany między młodymi dyplomatami. Jesteśmy zaangażowani w zdecentralizowaną współpracę i cieszymy się, że współpraca w formacie weimarskim między naszymi miastami i społecznościami nabrała nowego rozmachu wraz z przyjęciem uchodźców z Ukrainy. Promujemy spotkania młodych ludzi w formacie weimarskim z ukraińskimi uchodźcami, którzy zostali przyjęci w naszych krajach UEkwestii związanych z przystąpieniem Ukrainy do UE.

READ  Amazon wkracza do Paczkomatów InPost. Zła wiadomość dla Allegro

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.