Connect with us

Gospodarka

Ukraina i Polska wyrażają zaniepokojenie represjami na Białorusi – wspólny komunikat

Published

on

Ukraina i Polska wyraziły głębokie zaniepokojenie nasileniem represji ze strony władz białoruskich, w tym wobec przedstawicieli organizacji polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Jak podaje Ukrinform, wskazuje na to wspólny komunikat wydany po XXIX. Posiedzenie Komitetu Doradczego Prezydentów Ukrainy i RP minęło – informuje na stronie Prezydenta Ukrainy.

W trakcie spotkania członkowie Komitetu Doradczego omówili kwestie objęte dwustronnym porządkiem obrad, skupiając się na zapisach wspólnego oświadczenia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 12 października 2020 r.

W szczególności strony:

– potwierdziła gotowość wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, które pomogą w zdobyciu członkostwa Ukrainy w UE i NATO, które przy konsolidacji wysiłków na rzecz kontynuowania reform wewnętrznych w celu sprostania ukraińskim wymogom i standardom związanym z euro. społeczność transatlantycka;

– podkreślił ciągłe poszanowanie prawa międzynarodowego przez Ukrainę i Polskę, troskę o pokój i bezpieczeństwo w Europie oraz przekonanie o konieczności dalszych wysiłków społeczności międzynarodowej w celu przywrócenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, w tym wyludnienie. Donbasu i Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol;

– z zadowoleniem przyjęli gotowość Polski do wspierania rozwoju współpracy z Ukrainą w ramach formatów regionalnych, w których Polska uczestniczy jako członek UE i NATO;

– potwierdziło znaczenie nowo utworzonej platformy krymskiej dla wyludnienia półwyspu i ochrony praw człowieka na czasowo okupowanym obszarze; Strona polska potwierdziła swoje poparcie dla tej inicjatywy i zadeklarowała swoje zaangażowanie na poziomie eksperckim w niektórych wspólnie określonych obszarach działalności platformy.

– zwróciła uwagę na rolę OBWE, w szczególności Specjalnej Misji Obserwacyjnej, w rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy i wyraziła potrzebę zintensyfikowania współpracy w przygotowaniu agendy trwającej agresji Rosji na Ukrainę w przededniu obrad polskiego OBWE w 2022 r .;

– potwierdziło zainteresowanie Ukrainy i Polski rozwijaniem współpracy przy realizacji wspólnych projektów energetycznych; Poparła gotowość do wspólnego sprzeciwu wobec realizacji projektów energetycznych zagrażających bezpieczeństwu Ukrainy i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2;

READ  Dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce mogą być lepsze dni

– podkreśliło potrzebę rozwoju i modernizacji odpowiedniej infrastruktury transportowej w celu zwiększenia wydajności sieci transportowej i wzmocnienia handlu dwustronnego; W tym kontekście zwrócono uwagę na znaczenie budowy korytarza drogowego Via Carpatia oraz rozbudowy infrastruktury po stronie ukraińskiej.

– pochwalili zamiar odbycia posiedzenia Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej Ukrainy i Polski po długiej przerwie i wyrazili nadzieję, że decyzje podjęte na ich spotkaniu będą konsekwentnie realizowane we współpracy z przedstawicielami firm. Należy dalej zintensyfikować wysiłki zmierzające do usunięcia barier handlowych i stworzenia lepszych warunków inwestowania, aby w pełni wykorzystać potencjał współpracy polsko-ukraińskiej.

– pochwaliła porozumienie w sprawie powołania wspólnej grupy roboczej Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej do rozwiązywania problematycznych kwestii pamięci ofiar wojny i represji politycznych w celu uporządkowania grobów na Ukrainie iw Polsce;

– podkreślił znaczenie ochrony praw mniejszości narodowych w Polsce i na Ukrainie oraz gotowość obu stron do szybkiego wynegocjowania projektu porozumienia między rządami w sprawie szkół dla mniejszości ukraińskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Ukrainie;

– podkreślili znaczenie kontynuowania profesjonalnego dialogu historycznego, opartego na wspólnych badaniach materiałów archiwalnych i umożliwiającego bezstronną ocenę minionych wydarzeń, w celu wzmocnienia atmosfery przyjaźni i dobrosąsiedztwa między narodami ukraińskim i polskim, podkreślając potrzebę powstrzymania się od czynów sprzecznych z duchem pojednania i dobrego sąsiedztwa;

– wyraził głębokie zaniepokojenie nasileniem się represji władz białoruskich wobec liderów społeczeństwa obywatelskiego, w tym przedstawicieli organizacji polskiej mniejszości narodowej na Białorusi;

Strony uzgodniły również harmonogram kontaktów na wysokim szczeblu między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską na 2021 rok.

Jak informowaliśmy, XXIX. Spotkanie Komitetu Doradczego Prezydentów Ukrainy i RP z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Ihora Żółkiew oraz Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego w format wideokonferencji 29 marca.

Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta

READ  NATO zwiększa gotowość w Europie Wschodniej do uspokojenia sojuszników

olej

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.