Connect with us

Gospodarka

Polski PKB w pierwszym kwartale wykazuje strukturę dezinflacyjną i wzrasta prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych | zatrzaski

Published

on

Polski PKB w pierwszym kwartale wykazuje strukturę dezinflacyjną i wzrasta prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych |  zatrzaski

Zgodnie z oczekiwaniami na początku 2023 r. nastąpił spadek PKB rok do roku, jednak w znacznie mniejszym stopniu, niż się obawialiśmy. Nie oznacza to jednak, że perspektywy na cały rok są znacząco lepsze. Dane o wysokiej częstotliwości wskazują na osłabienie sprzedaży detalicznej, przemysłu i budownictwa mieszkaniowego w drugim kwartale. Jednocześnie utrzymuje się wzrost budownictwa infrastrukturalnego. Towarzyszy temu utrzymująca się wysoka inflacja, która negatywnie wpływa na konsumentów i wyniki gospodarcze. Z drugiej strony działalność inwestycyjna będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę. Inwestycje skupią się najprawdopodobniej w dużych firmach i sektorze publicznym (w tym w wydatkach na obronność). Zakładamy, że głównym motorem koniunktury w dalszym ciągu pozostanie poprawa salda handlu zagranicznego, głównie za sprawą niskiego importu.

Ze względu na słabą konsumpcję, rosnące inwestycje oraz dużą rolę handlu zagranicznego w kształtowaniu aktywności gospodarczej, struktura wzrostu PKB w tym roku będzie prawdopodobnie dezinflacyjna. W połączeniu z eliminacją bezpośredniego wpływu szoku energetycznego powinno to sprzyjać dalszemu obniżaniu się inflacji, w tempie ograniczonym przez inflację bazową. Ten ostatni jest bardziej spójny niż ogólny CPI. Czynnikiem wpływającym na spowolnienie inflacji bazowej będzie ciasny rynek pracy i wysoka dynamika płac. Prognozujemy, że do końca 2023 r. zarówno CPI, jak i inflacja bazowa mogą spaść do wartości jednocyfrowych, jednak perspektywy na 2024 r. są bardziej niepewne.

READ  Postaramy się zdobyć 27 głosów na „tak” na szczycie
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *