Connect with us

Gospodarka

PKB na mieszkańca Łotwy wynosi około trzech czwartych średniej UE / artykuł

Published

on

PKB na mieszkańca Łotwy wynosi około trzech czwartych średniej UE / artykuł

Te informacje pochodzą ze wstępnych szacunków parytetów siły nabywczej i PKB na rok 2022, opublikowanych przez Eurostat 23 marca.

Dane pokazują znaczne różnice między członkami UE pod względem PKB na mieszkańca, który służy do pomiaru aktywności gospodarczej. W 2022 r. najwyższy PKB per capita odnotowały Luksemburg i Irlandia (odpowiednio 161% i 134% powyżej średniej unijnej).

Daleko za nią uplasowała się Dania (36% powyżej średniej UE), Holandia (30%), Austria (25%), Belgia (21%), Szwecja (19%) i Niemcy (17%).

Z kolei Bułgaria (41% poniżej średniej UE), Słowacja (33%) i Grecja (32%) miały najniższy PKB na mieszkańca. Łotwa zajęła piąte miejsce na liście z PKB na poziomie 74% średniej UE (tj. 26% poniżej średniej UE). Liczba ta przekracza równowartość 72% w 2021 r.

Wskaźnik PKB na mieszkańca, 2022 r

Zdjęcie: Eurostat

„Przy dokonywaniu międzynarodowych porównań danych z rachunków narodowych, takich jak PKB na mieszkańca, pożądane jest nie tylko wyrażanie liczb we wspólnej walucie, ale także uwzględnianie różnic w poziomach cen. W przeciwnym razie doprowadziłoby to do przeszacowania poziomów PKB dla krajów o wysokim poziomie cen w stosunku do krajów o niskim poziomie cen” – wyjaśnił Eurostat.

Szwecja, Niemcy, Finlandia, Malta i Francja to kolejne państwa członkowskie UE, których PKB na mieszkańca jest wyższy od średniej unijnej. Włochy, Słowenia, Cypr i Republika Czeska plasują się poniżej tej średniej o mniej niż 10%, a następnie Litwa, Estonia i Hiszpania z 10% do 20% poniżej tej średniej. PKB per capita Polski, Węgier, Portugalii, Rumunii, Łotwy i Chorwacji jest o mniej niż 30% poniżej średniej UE, podczas gdy Grecja i Słowacja są o mniej niż 40% niższe. PKB na mieszkańca Bułgarii jest o 41% niższy od średniej UE.

READ  Premier krytykuje unijny system handlu uprawnieniami do emisji w artykule Euractiv - Pierwsze wiadomości
widziałeś błędy?

Zaznacz tekst i naciśnij Ctrl+Enter wysłać sugestię korekty do redakcji

Zaznacz tekst i naciśnij Zgłoś błąd wysłać sugestię korekty do redakcji

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *