Connect with us

Gospodarka

Mniejszościowy rząd PiS ogranicza możliwość reform, zwiększa ryzyko przedterminowych wyborów

Published

on

Srebrna podszewka prawa i sprawiedliwości, która traci rządzącą większość

Utrata większości w rządzie PiS ma jednak pozytywny wpływ na to, że utrudniając przeprowadzenie kluczowych reform wymaganych dla krytycznego finansowania UE, może również stworzyć bardziej zrównoważoną krótkoterminową agendę legislacyjną, która zmniejsza ryzyko dalszego osłabienia sądownictwa Niezależność i wolne media. Rząd może osłabić niektóre cele polityki w zamian za pomoc mniejszym grupom parlamentarnym i niezależnym posłom w uchwalaniu przepisów.

W ostatnich tygodniach rząd uchwalił ustawę ograniczającą zakres roszczeń o zwrot mienia i został zmuszony przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości do zmiany organu dyscyplinarnego dla sędziów Sądu Najwyższego. Po dojściu do władzy PiS kolejnymi działaniami, które naruszyły normy demokratyczne, było upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, próba usunięcia sędziów z Sądu Najwyższego oraz ograniczenie wolności mediów.

Dominują mechanizmy kontroli i równowagi, które spowalniają tempo osłabienia instytucjonalnego

Nadal obowiązują mechanizmy kontroli i równowagi, które ograniczają tempo regresu instytucjonalnego, w tym brak większości sejmowej rządu na tym etapie oraz kontrola opozycji Senatu. Co ważniejsze, zależność Polski od 58,1 mld USD

Zależność od funduszy unijnych ostatecznie skłania PiS, po często zaciekłych dyskusjach, do przestrzegania orzeczeń ETS i praworządności UE.

Rząd mniejszościowy może być trudny do utrzymania

Patrząc w przyszłość, partia PiS będzie dążyć do jak najdłuższego przesunięcia wyborów, chociaż obecny rząd mniejszościowy może być trudny do utrzymania. W przypadku utraty przez PiS wotum zaufania dla parlamentu, preferowany scenariusz wyborczy mógłby zwiększyć możliwość zawieszenia parlamentu i związaną z tym większą niepewność polityczną, ale może też skutkować zmianą rządu na korzyść ugrupowań centrowych.

Opóźnienia w konsolidacji fiskalnej i przeszkody w programie gospodarczym

Poza tym mniejszościowy rząd PiS mógłby próbować odłożyć w nadchodzącym okresie rygorystyczną reformę konsolidacji budżetowej z luźniejszą polityką wydatkową ze względów politycznych. Niedawno przewymiarowany 60% Podwyżka płac przez ustawodawcę – która wejdzie w życie 1 września – jest tylko jednym z przykładów tego, jak może to wyglądać. Brak większości rządowej może również wpłynąć na zdolność rządu do pełnej realizacji programu gospodarczego – nawet flagowego polskiego Nowego Ładu w obecnej formie.

READ  Bank Światowy i Komisja Europejska wspierają Polskę w przejściu z węgla w Indiach Edukacja, Education News India, Education News

Przegląd wszystkich dzisiejszych wydarzeń gospodarczych znajdziesz w naszym kalendarzu ekonomicznym.

Dennis Shen jest dyrektorem ds. ratingów państwowych i publicznych w Zakres Oceny GmbH. Levon Kameryan, starszy analityk w Scope Ratings, przyczynił się do napisania tego komentarza.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *