Connect with us

Gospodarka

Ile możesz zarobić na emeryturze? Limity

Published

on

Nie najlepsza informacja dla emerytów. Od 1 września zmienią się limity dochodów dla emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Zasada ta dotyczy również emerytów.

Możesz dodatkowo zarobić na emeryturach, ale pamiętaj, że istnieją limity dochodów. W przypadku ich przekroczenia ZUS może zmniejszyć lub wstrzymać wypłatę świadczenia.

Nie dotyczy to jednak wszystkich beneficjentów. Tzw. Wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz emeryci.

Emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, Możesz zarobić dodatkowe pieniądze na swoją emeryturę bez żadnych ograniczeń.

Zobacz też: 14. Przejdź na emeryturę w przyszłym roku. Minister podał kwotę

Ile więcej możesz zrobić?

Emerytura lub renta są obniżane, jeżeli dochód przekracza 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta wyniesie 3517,20 zł.

Z drugiej strony świadczenie zostaje zawieszone, jeśli dochód przekroczy górną granicę, tj. H. 130 procent średniego odszkodowania. Od 1 września kwota ta wyniesie 6531,90 zł. Inaczej jest z emeryturą socjalną. Zawieszenie następuje po przekroczeniu 3517,20 zł obrotu.

Gdy dochód przekracza 70 proc. średnie miesięczne wynagrodzenie, Jeżeli jednak świadczenie nie jest wyższe niż 130%, to świadczenie pomniejsza się o kwotę franszyzy, ale nie więcej niż 620,37 zł na emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 465,31 zł z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej przysługującej osobie.

DOBRZE WIEDZIEĆ:

READ  Obciążone nieefektywnym systemem opieki zdrowotnej – miasta partnerskie
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *