Connect with us

Gospodarka

Dodatkowe 2000 zł na emeryturę. Nie wszyscy wiedzą, że mogą dostać dodatkowe pieniądze [6.10.2020 r.]

Published

on

Niektórzy emeryci mogą wygrać więcej niż dodatkowe 2000. złotych. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Jak uzyskać dodatkowe 2000 zł i jakie są warunki? Słuchać!

Smak Kujaw i Pomorza Sezon 2 – Odcinek 31.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów

Emerytura nie wyklucza otrzymania dodatkowego świadczenia parkingowego. Wiele osób pobierających emeryturę może więc otrzymać nawet 2000 osób. złotych!

Wiele osób pobierających emeryturę może zarobić nawet 2000. złotych!

Emeryci, którzy jednocześnie są zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (Umowa o dzieło lub umowa zlecenie) mogą otrzymać ponad 2000 zł. Wystarczy spełnić kilka warunków.

Musisz to sprawdzić

2 tysiące złotych dla emerytów. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze?

Emeryci mogą ubiegać się o opłatę parkingową. Świadczenie to dotyczy umów zawartych przed 1 kwietnia 2020 r. I przysługuje, gdy dana osoba nie ma innego prawa do zabezpieczenia społecznego.

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, emeryt musi wykazać, że nie może zawrzeć umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju pandemicznego.

Nie bez znaczenia jest również wysokość dochodów z ostatnich kilku miesięcy. Jeżeli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o usługę parkingową wysokość dochodu nie przekroczyła 1299,99 zł, emerytowi przysługuje świadczenie w wysokości zasiłku z zawartych w tym czasie umów – czytaj na Biznesinfo.pl

Przychody z umowy cywilnoprawnej „nie mogą przekraczać kwoty obliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów emerytalnych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązujących w dniu złożenia wniosku” – wyjaśnia rządowy portal .

Korzyści z przestoju można osiągnąć nawet trzykrotnie. W celu ponownego przyznania opłaty parkingowej należy stwierdzić, że sytuacja materialna opisana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie. Nadal możesz ubiegać się o świadczenia za wcześniejsze miesiące marca, kwietnia lub maja.

Emeryci mogą otrzymać dodatkowe 2080 zł!

Emeryci mogą otrzymać dodatkowo 2080 zł od zasiłku parkingowego, jeżeli:

  • Rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 roku i nie zaprzestali działalności. Dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożyli wniosek o zasiłek parkingowy, wynosił co najmniej 15%. niższy niż dochód uzyskany w poprzednim miesiącu;
  • rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r .;
  • Nie mają innego tytułu ubezpieczenia społecznego.

Emeryturę w wysokości 1300 zł można wypłacić emerytom pod warunkiem:

  • Podatek płacisz kartą podatkową i jesteś zwolniony z podatku VAT.
  • Nie mają innego tytułu ubezpieczenia społecznego.

Wypłata kolejnego świadczenia parkingowego może nastąpić najwcześniej w miesiącu następującym po poprzednim.

Wideo

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.