Connect with us

Gospodarka

Dlaczego stopniowy wzrost polskiego wzrostu prawdopodobnie będzie kontynuowany | Snapy

Published

on

Dlaczego stopniowy wzrost polskiego wzrostu prawdopodobnie będzie kontynuowany |  Snapy

Ponieważ jest to szybkie wydanie, nie mamy jeszcze wszystkich szczegółów na temat poszczególnych komponentów. Więcej na ten temat dowiemy się na początku czerwca. Zakładamy jednak, że głównym czynnikiem wzrostu PKB w Polsce w I kwartale 2024 r. była konsumpcja prywatna. Jego ożywienie było znacznie mniejsze niż odnotowana poprawa dochodów realnych – choć w pierwszym kwartale nastąpiła poprawa, o czym świadczy wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej (6,4% rok do roku w ujęciu realnym).

Jednak w tym okresie aktywność inwestycyjna uległa pogorszeniu. Biorąc pod uwagę słaby rozwój budownictwa, nie można wykluczyć spadku inwestycji ogółem w drugim kwartale 2024 r. rok do roku, co byłoby dużą zmianą w stosunku do wzrostu o 13,1% w 2023 r. Biorąc pod uwagę ich dynamikę w 2023 r., inwestycje publiczne będą odpowiadać za około trzy czwarte tej kwoty, a inwestycje prywatne za pozostałą czwartą. W inwestycjach prywatnych dominowały jednak wydatki dużych przedsiębiorstw (w tym energetycznych), natomiast inwestycje średnich i mniejszych przedsiębiorstw pozostały słabsze. Tak dużego wkładu inwestycji publicznych nie da się powtórzyć po zakończeniu płatności z poprzedniego wieloletniego budżetu UE oraz opóźnieniach związanych z realizacją krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności, o czym świadczy gwałtowny spadek produkcji budowlanej w I kwartale br. W tym roku.

Oczekujemy, że ożywienie PKB Polski będzie kontynuowane w dalszej części roku. W II kwartale oczekuje się dalszej poprawy popytu konsumpcyjnego dzięki rekordowemu wzrostowi dochodów realnych (najwyższemu od końca lat 90-tych). Alternatywne źródła danych również wskazują na kontynuację ożywienia spożycia w kwietniu i maju. Nie wierzymy też, że wyjątkowo słaba produkcja w marcu oznacza załamanie ożywienia w przemyśle, gdyż dane logistyczne sugerują, że zarówno polski, jak i niemiecki przemysł kontynuują stopniowe ożywienie. Podtrzymujemy zatem naszą prognozę wzrostu PKB na cały rok na poziomie 3,0% w porównaniu z rokiem poprzednim.

READ  Wiodące gospodarki świata zmagają się w tym tygodniu z inflacją, chorobami i wojną w Indonezji
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *