Connect with us

Gospodarka

24 mld euro bezzwrotnych dotacji unijnych: największy polski program polityki spójności zatwierdzony przez Komisję Europejską – Polityka regionalna

Published

on

Program będzie wspierał sektory transportu, energii, środowiska, zdrowia i kultury. Inwestycje w zmniejszenie zużycia energii i rozwój odnawialnych źródeł energii zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem pomogą Polsce zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, m.in. poprzez złagodzenie skutków stopniowego wycofywania importu z Rosji. Program finansuje również adaptację do zmian klimatu (tereny zielone w miastach, naturalna retencja wody) oraz ochronę bioróżnorodności. Co najmniej 500 km dróg zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych w ramach sieci TEN-T, przy wsparciu sektora transportu skoncentrowanego głównie na transporcie kolejowym i miejskim. Największy program polityki spójności obejmie również inwestycje w sektorze zdrowia (w tym wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej) i kultury (zachowanie zabytków i budynków oraz dostęp do dziedzictwa kulturowego).

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedział: „Przyjęte dziś programy wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski i unowocześnią gospodarkę poprzez realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Z zadowoleniem przyjmuję plany Polski nakreślone w programie Europejskiego Funduszu Infrastruktury, Klimatu i Przyrody 2021-2027, który jest największym z programów spójności w Unii Europejskiej. Program zapewni Polsce ogromne wsparcie w czasie kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie. Umożliwi duże inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski m.in. poprzez renowację istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje w inteligentne systemy energetyczne. Odzwierciedla również chęć Polski do rozwoju i przekształcenia się w bardziej nowoczesną, bardziej ekologiczną i odporną gospodarkę poprzez inwestycje ten Adaptacja do zmian klimatu, przebudowa i modernizacja linii kolejowych, Autostrady i opieka zdrowotna poprzez wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ratownictwa. Drugi program, Europejski Fundusz dla Polski Wschodniej 2021-2027, o wartości 2,6 mld euro, oferuje nową szansę z długofalową perspektywą wsparcia rozwoju sześciu najbiedniejszych polskich regionów.
Komisja prowadzi stały dialog z Polską, ponieważ wypłaty z programów są uzależnione od spełnienia podstawowego warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych.

READ  Izera. Ekspert uważa, że ​​założenia produkcji polskiego samochodu elektrycznego są nierealne

Komisja Europejska podjęła dziś również decyzję o zatwierdzeniu programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”. 2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi nie tylko do pięciu województw Polski wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie), ale także do części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i obszary sąsiednie). dzielnice). Promowane sektory to małe i średnie przedsiębiorstwa, sieci energetyczne, przystosowanie do zmiany klimatu, ochrona przyrody, transport i turystyka.

Wcześniej, 27 września, Komisja zatwierdziła program „Fundusze europejskie na rzecz nowoczesnej gospodarki 2021-2027”, na który przeznaczono 7,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program przyczyni się do zwiększenia zdolności innowacyjnych polskiej gospodarki, m.in. poprzez wsparcie wdrażania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach. Promowana jest również zielona transformacja procesów produkcyjnych zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

1 sierpnia Komisja zatwierdziła program „Pomoc techniczna dla funduszy europejskich 2021-2027” z alokacją w wysokości 550 mln euro. Program będzie wspierał system wdrażania funduszy unijnych w Polsce.

Szesnaście programów regionalnych, a także „Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego 2021-2027”, „Europejski Fundusz Rozwoju Cyfrowego 2021-2027” i „Europejski Fundusz Pomocy Żywnościowej 2021-2027” wciąż czeka na zatwierdzenie przez Komisję.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.