Connect with us

Gospodarka

S&P potwierdza rating Polski A- z perspektywą stabilną – The First News

Published

on

Justin Lane/PAP/EPO

Długoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej został potwierdzony w piątek wieczorem przez agencję ratingową Standard and Poor’s (S&P) na poziomie A z perspektywą stabilną.

Według agencji rating kompensuje z jednej strony ryzyko makroekonomiczne wynikające z wojny rosyjsko-ukraińskiej, az drugiej bufory zapewniane przez silne bilanse zagraniczne i publiczne kraju.

Oczekuje się, że polska „konkurencyjna i zdywersyfikowana” gospodarka oraz silne bilanse zewnętrzne i publiczne pomogą zrównoważyć ryzyko i wstrząsy związane z wojną na Ukrainie, podała agencja w oświadczeniu.

Ratingi Polski „mogłyby znaleźć się pod presją, gdyby negatywny wpływ konfliktu na Ukrainie był bardziej dotkliwy, niż się obecnie spodziewamy, prowadząc do znacznie gorszych średnioterminowych perspektyw wzrostu”, powiedział S&P.

„Ratingi w dół mogą wystąpić również np. w przypadku znacznego i długotrwałego ograniczenia transferów unijnych do Polski w wyniku trwających napięć politycznych między Polską a władzami UE” – dodała.

Agencja uważa, że ​​oba scenariusze, w połączeniu z luźniejszą kontrolą wydatków, mogą prowadzić do większej presji fiskalnej, która może doprowadzić do trwałego wzrostu długu publicznego.

Ale, jak dodał S&P, rating może zostać podwyższony, jeśli „Polska odzyska dobre wyniki gospodarcze, a wyniki budżetowe rządu okażą się lepsze niż obecnie prognozujemy, gdy skutki konfliktu ustąpią”.

W raporcie opublikowanym 27 września agencja obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski do 4,0 proc. z 4,5 proc. w 2022 r. i z 2,1 proc. do 1,2 proc. w 2023 r. Prognozy inflacji zostały natomiast obniżone o 1, podniesione o 3 punkty procentowe (ppt) i 1,5 ppt do 13,3% w 2022 i 11,5% w 2023.

Według analityków S&P inflacja w Polsce w 2024 roku powinna zbliżyć się do przedziału odchyleń od celu wyznaczonego przez NBP.

Agencja prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie w 2023 r. prawie 5,8 proc. PKB.

„Pomimo dodatkowych wpływów podatkowych z tytułu wyższej inflacji spodziewamy się, że wykonanie budżetu sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostanie pod presją w tym roku, a zwłaszcza w przyszłym, przy założeniu, że deficyty budżetowe powiększą się do 5,8 proc. PKB – najwyższych poziomów od ponad dekady, z wyjątkiem pandemii w 2020 r. ”- powiedział S&P.

READ  Coca-Cola zawitała w tym tygodniu do Polski 50 lat temu - Pierwsze wiadomości

„Oczekujemy, że deficyty będą stopniowo spadać do około 3 procent PKB od 2024 r.” – dodała.

Jeśli chodzi o kwestię zadłużenia, agencja spodziewa się, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 47 proc. PKB w 2022 r. i 48,7 proc. w 2023 r., po czym ustabilizuje się na tym poziomie do 2025 r.

Wśród trzech dużych agencji ratingowych Moody’s jest autorem najwyższej oceny dla Polski. Według Fitch i S&P rating Polski to „A-”. Wszystkie trzy dają Polsce „stabilną” perspektywę.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.