Connect with us

Gospodarka

Rozwój historyczny i stan obecny – Przegląd Eurazji

Published

on

Rozwój historyczny i stan obecny – Przegląd Eurazji

Polska ma jeden z najniższych w Europie udziałów zainstalowanej i wyprodukowanej energii wodnej. Dlaczego?

W nowym artykule przedstawiono rys historyczny i aktualny stan sektora hydroenergetyki w Polsce. Historia polskiej energetyki wodnej sięga ponad 120 lat.

Pierwsze elektrownie na ziemiach polskich powstały pod koniec XIX wieku. Rozwój energetyki wodnej w Polsce był nieregularny ze względu na I i II wojnę światową. Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój sektora hydroenergetyki był kryzys gospodarczy lat 70. XX w.

Po zmianie ustroju w 1989 r. stworzono korzystne warunki dla rozwoju energetyki wodnej. Ponadto na rozwój sektora hydroenergetyki istotny wpływ miało wejście Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie w Polsce działa 771 elektrowni przepływowych, z czego 761 to małe elektrownie wodne o mocy zainstalowanej poniżej 10 MW. Całkowita moc rzecznych elektrowni wodnych wynosi 937 MW. Największą moc zainstalowaną posiadają elektrownie szczytowo-pompowe, których łączna moc zainstalowana wynosi 1433 MW. Polska zajmuje wiodącą pozycję w Europie pod względem mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych. W ostatnich latach rozwój dużych elektrowni wodnych został zahamowany, przede wszystkim ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Jednakże stale rośnie zainteresowanie małymi elektrowniami wodnymi.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że ​​energetyka wodna odgrywa ważną rolę w stabilizacji systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Elektrownie wodne stanowią doskonałą odpowiedź na rozwój innych, niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

READ  Ostatnie chwile COP26. Wspólna deklaracja Chin i Stanów Zjednoczonych ambitnym celem Polski
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *