Connect with us

Gospodarka

Polska: Przemówienie prezesa NBP jest echem wypowiedzi RPP Snap

Published

on

Prezes uważa, że ​​prawdopodobne jest, że CPI przejściowo przekroczy 3,5% r / r. Zdaniem Galpińskiego przyspieszenie inflacji wynika z czynników zewnętrznych, takich jak światowe ceny paliw, wzrost cen wywozu śmieci, polityka energetyczna UE czy chwilowe zakłócenie sieci dostaw.

Glapiński podkreśla, że ​​utrzymuje się znaczna luka popytowa, gdyż trzecia fala pandemii i związane z nią ograniczenia miały istotny wpływ na gospodarkę. Glapiński spodziewa się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca swojej kadencji, ale w razie potrzeby pozostawia drzwi do dalszych obniżek. Odzwierciedla to ostatni komunikat RPP po posiedzeniu.

Prezes powiedział, że pomimo spodziewanego wzrostu cen, globalne banki centralne sygnalizują akomodacyjną politykę pieniężną. Z jego punktu widzenia decyzje walutowe małych krajów regionu nie mają znaczenia dla polityki Narodowego Banku Polskiego. Dla NBP ważna jest polityka Fed i EBC.

Glapiński stwierdził, że NBP powinien prowadzić akomodacyjną politykę pieniężną światowych banków do czasu wejścia Polski na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Warunkiem tego są: ożywienie inwestycji, trwała poprawa na rynku pracy i stałe ożywienie konsumpcji.

Nowością jest to, że Glapiński spodziewa się powrotu CPI do celu (2,5% r / r) w przyszłym roku. Chociaż uważamy to za prawdopodobne, może się to zdarzyć dopiero w Q4 22, głównie ze względu na efekty bazowe. Wzrost PKB w latach 2021-22 prawdopodobnie będzie w dużej mierze zależał od konsumpcji, natomiast ożywienie inwestycji (zwłaszcza prywatnych) będzie opóźnione. W połączeniu z silnym rynkiem pracy i zewnętrzną presją cenową, średni CPI w 2022 r. Wyniesie prawdopodobnie 3,4% r / r.

Wypowiedzi Glapińskiego potwierdzają nasz scenariusz niezmienionych stóp procentowych do końca jego kadencji w 2022 roku. Powinno to iść w parze z dalszymi zakupami obligacji. Prezes twierdzi też, że NBP będzie bardziej aktywny w określaniu rentowności obligacji. Jego zdaniem rosnące rentowności mogą osłabić obecną politykę NBP. Nie wykluczamy też, że RPP pozostawi politykę na dłużej bez zmian, gdyż ożywienie inwestycji powinno być w tym cyklu opóźnione.

READ  Polska jest pierwszym krajem NATO, który kupuje tureckie drony

Wypowiedź przewodniczącego RPP na temat złotego była stosunkowo ogólnikowa. Glapiński stwierdził, że kurs złotego mieści się w strefie komfortu. Bank centralny może podjąć dalsze działania w okresach nadmiernej zmienności i nie będzie bronił żadnego określonego poziomu. Glapiński obecnie nie widzi potrzeby interwencji walutowej. Nie było komentarza na temat roli NBP w ewentualnym rozliczaniu i przeliczaniu walutowych kredytów hipotecznych na złote.

Podczas konferencji prasowej prezes publicznie poinformował, że zysk NBP w 2020 roku wyniósł 9,3 mld zł, z czego 95% trafi do budżetu, zmniejszając potrzeby pożyczkowe brutto w 2021 roku.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.