Connect with us

Gospodarka

Polska: Przed podatnikami trudne czasy

Published

on

Polska: Przed podatnikami trudne czasy

Od stycznia 2022 r. polski system podatkowy będzie podlegał licznym reformom dotykającym zarówno korporacje międzynarodowe, jak i firmy lokalne (tzw. „Polish Deal”). Niekorzystne zmiany podjęto próbę zrekompensowania nowymi reliefami. Każdy powinien być przygotowany na nowe procedury, obliczenia i wymagania dotyczące raportowania.

minimalny podatek dochodowy

Najdalej idącą zmianą w 2022 roku jest minimalny podatek dochodowy. Nowy podatek dotknie większość polskich podatników: ze stratą podatkową z działalności operacyjnej lub z rentownością operacyjną poniżej 1%.

Założyciele firm są zwolnieni z podatku od płacy minimalnej przez pierwsze trzy lata. Firmy, które doświadczyły kwalifikującego się wyjątkowego (30%) spadku przychodów, firmy finansowe i niektóre firmy regulowane, niektóre firmy transportowe i firmy należące do osób fizycznych są zwolnione z minimalnego podatku dochodowego.

Minimalna stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania i podlega odliczeniu od zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podstawą opodatkowania jest suma:

  • 4% przychodów operacyjnych; oraz
  • Wydatki podmiotów powiązanych, takie jak koszty kredytu (odsetki od kredytu), które przekraczają 30% dochodu podlegającego opodatkowaniu przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i amortyzacji (EBITDA) oraz usług niematerialnych i tantiem powyżej 3 mln PLN (756 631 USD) oraz 5% EBITDA podlegającej opodatkowaniu; oraz
  • Wartość odroczonego podatku dochodowego wynikającego z rozpoznania podatkowego wartości niematerialnych jeszcze nie zamortyzowanych w zakresie, w jakim skutkuje to wzrostem zysku brutto lub spadkiem straty brutto pomniejszonej o
  • Kwalifikujące się ulgi podatkowe, takie jak ulgi na badania i rozwój lub ulgi w specjalnej strefie ekonomicznej.

Zwolnienie z zysków kapitałowych dla polskich spółek holdingowych

Polscy płatnicy podatku CIT są zwolnieni z podatku od zysków ze zbycia udziałów w spółkach zależnych oraz 95% z podatku CIT od dywidend od spółek zależnych (pozostałe 5% opodatkowane jest stawką 19%), jeżeli posiadają co najmniej 10% udziałów spółki zależnej przez co najmniej jeden rok, który generuje zysk kapitałowy lub dywidendę. Zwolnienie dotyczy spółek bez udziałowców z rajów podatkowych oraz tych, które prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą.

Aby zwolnienie podatkowe miało zastosowanie, sprzedana spółka zależna nie może być spółką zajmującą się nieruchomościami, posiadać więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki ani korzystać ze zwolnienia podatkowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych/Polskich Strefach Inwestycji.

Tak zwany system estoński – mniej wymagań

Od 2022 r. łatwiej będzie zastosować odroczenie podatku CIT do terminu wypłaty dywidendy w spółkach, które nie mają spółek zależnych i są w całości własnością osób fizycznych. Całkowite opodatkowanie zarówno CIT, jak i osób fizycznych może wynosić od 20-25% w zależności od obrotów.

Zryczałtowany podatek obrotowy dla prywatnych przedsiębiorców i niektórych spółek osobowych

Zmiany sprawiają, że ryczałt oparty na sprzedaży jest jeszcze bardziej atrakcyjny niż dotychczas. Stawki podatkowe od 3% dla handlu lub 15%, na przykład doradztwo w zakresie zarządzania sprzedażą do równowartości 2 milionów euro.

ulgi podatkowe

Reforma wprowadza kilka nowych ulg, takich jak robotyka/automatyzacja, sport i kultura, marketing nowych produktów czy ulgi na podwyższenie kapitału. Zasiłki uprawniają posiadacza do kilkukrotnego odliczenia wydatków kwalifikowanych. Niektóre z nich są ograniczone kwotą.

Standardowe odliczenie dodatków na B+R zostało również zwiększone do 200% kwalifikujących się wydatków bez ograniczenia. Możliwe będzie również wykorzystanie kredytów R&D na zysk IP Boxa.

Wykorzystanie dostępnych ulg może znacznie zmniejszyć obciążenie CIT, dlatego bardzo wskazane jest wdrożenie i zastosowanie odpowiednich działań.

Powyższe zmiany, wraz z szeregiem zmian systemowych w podatku dochodowym, sprawiają, że rok 2022 jest dużym wyzwaniem dla polskich firm, pracowników i przedsiębiorców.

Monika Dziedzic

Partnerzy, MDDP Polska

Materiały na tej stronie przeznaczone są dla instytucji finansowych, profesjonalnych inwestorów oraz ich profesjonalnych doradców. Ma charakter wyłącznie informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Polityką prywatności przed skorzystaniem z witryny. Wszystkie materiały podlegają ściśle egzekwowanym prawom autorskim.

READ  Prezydent RP nominuje Glapińskiego na stanowisko szefa Banku Centralnego

© 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Zobacz nasze FAQ, aby uzyskać pomoc.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *