Connect with us

Gospodarka

Polska 2022: Przegląd Polityki Energetycznej – Wydarzenie

Published

on

Międzynarodowa Agencja Energetyczna regularnie przeprowadza dogłębne wzajemne oceny polityki energetycznej krajów członkowskich. Proces ten wspiera rozwój polityki energetycznej i promuje wymianę najlepszych międzynarodowych praktyk i doświadczeń w celu zapewnienia bezpiecznej i przystępnej cenowo transformacji energetycznej.

Polityka energetyczna Polski ma na celu dekarbonizację dostaw energii poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie energetyki jądrowej, zasilenie transportu energią elektryczną oraz zwiększenie efektywności energetycznej w całej gospodarce. Kluczowym aspektem polityki energetycznej Polski jest zmniejszenie zależności od węgla, szczególnie w przypadku wytwarzania energii i ogrzewania budynków. W polityce kładzie się silny nacisk na bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie sprawiedliwej transformacji, która utrzyma przystępny dostęp do energii i chroni wrażliwych konsumentów, jednocześnie promując wzrost gospodarczy.

Polska poczyniła znaczne postępy w transformacji energetycznej. Posiada jeden z najszybciej rozwijających się rynków rozproszonej fotowoltaiki w Europie i opracowała silny program mający na celu przyspieszenie wdrażania morskiej energii wiatrowej. Polska podjęła również ważne kroki w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego, takie jak dywersyfikacja importu energii z Rosji. Jednak w miksie energetycznym kraju nadal dominują paliwa kopalne. Wszystkie sektory mają jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć cele związane ze zwiększeniem udziału energii odnawialnej, zmniejszeniem zapotrzebowania na energię i redukcją emisji.

W niniejszym raporcie MAE przedstawia szereg zaleceń dotyczących polityki energetycznej, które mają pomóc Polsce w płynnym przejściu na wydajny i elastyczny niskoemisyjny system energetyczny.

READ  Sukces gospodarczy Europy Środkowej jest zagrożony
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.