Connect with us

Gospodarka

Polityka pieniężna Polski kwiecień 2024

Published

on

Polityka pieniężna Polski kwiecień 2024

Polska: Bank centralny w kwietniu bez zmian

Narodowy Bank Polski (NBP) na posiedzeniu w dniach 3-4 kwietnia przedłużył przerwę w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej i zgodnie z oczekiwaniami rynków utrzymał referencyjną stopę procentową na poziomie 5,75%. NBP pozostawił także wszystkie pozostałe stopy procentowe na niezmienionym poziomie: stopa lombardowa pozostała na poziomie 6,25%, stopa dyskontowa na poziomie 5,85%, stopa redyskonta weksli na poziomie 5,80%, a stopa depozytowa na poziomie 5,25%.

NBP zdecydował się nie podejmować żadnych działań, gdyż pomimo trwającego procesu dezinflacji nadal utrzymują się istotne zagrożenia dla perspektyw inflacji. W marcu inflacja spadła do 1,9% (luty: 2,8%) – najniższego poziomu od marca 2019 r. Ponadto w lutym ceny producentów spadły rok do roku ósmy rok z rzędu. Bank oczekuje, że w nadchodzących miesiącach inflacja utrzyma się w docelowym przedziale 1,5%-3,5%. Jednakże rozwój inflacji w drugiej połowie roku charakteryzuje się znaczną niepewnością co do wpływu polityki fiskalnej i regulacyjnej rządu na dynamikę PKB, podwyżki płac, a co za tym idzie, presję cenową.

W swoim komunikacie NBP powtórzył, że jest gotowy „podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej”, w tym interwencji na rynku walutowym. Bank będzie podejmował przyszłe decyzje w oparciu o inflację i dane ekonomiczne. Nasi paneliści oczekują, że NBP obniży stopy procentowe w tym roku wraz ze spadkiem inflacji.

Kolejna decyzja w sprawie polityki pieniężnej zostanie podjęta 8 i 9 maja.

Adam Antoniak i Rafał Benecki z ING tak komentowali przyszły kurs polityki pieniężnej:

„Oczekujemy, że NBP pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca 2024 roku. Debata na temat łagodzenia polityki pieniężnej mogłaby rozpocząć się w IV kwartale tego roku, jeśli wzrost inflacji będzie niższy od oczekiwań i poprawią się perspektywy średnioterminowe. W 2025 roku spodziewamy się obniżek stóp procentowych ze strony banku centralnego o 75-100 punktów bazowych.”

READ  Wiosna europejskich faszystów - POLITICO

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *