Connect with us

Gospodarka

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski zmniejsza się w lutym, ale obroty handlowe nieznacznie odżywają | Artykuł

Published

on

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Polski zmniejsza się w lutym, ale obroty handlowe nieznacznie odżywają |  Artykuł

Polska zanotowała w lutym nadwyżkę bilansu płatniczego na poziomie 0,5 mld euro, choć była ona znacznie mniejsza niż wzrost do 1,7 mld euro w styczniu 2024 r. i 1,3 mld euro w lutym rok temu. Wynik był poniżej konsensusu (nadwyżka 1,4 mld euro przy naszej prognozie 0,8 mld euro). W ujęciu narastającym za ostatnie 12 miesięcy szacujemy, że saldo obrotów bieżących nieznacznie się pogorszyło do +1,4% PKB w lutym w porównaniu do +1,5% PKB w poprzednim miesiącu. Rok temu po lutym deficyt PKB wyniósł 1,4% w ujęciu kroczącym przez 12 miesięcy.

Bilans handlowy zamknął luty nadwyżką w wysokości 0,3 mld euro w porównaniu do 1,3 mld euro w styczniu. Szacujemy, że 12-miesięczna nadwyżka towarów utrzymała się na poziomie 0,8% PKB. Eksport wyrażony w euro wzrósł w lutym o 0,4% rok do roku, po -4,5% w styczniu, a import wzrósł o 0,9% rok do roku, po -5,3% w poprzednim miesiącu. Dynamika obrotów handlowych wyrażona w złotych pozostała jednak istotnie ujemna ze względu na znaczną aprecjację złotego względem euro o 8,8% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Solidne dodatnie saldo w usługach (3,3 mld euro w lutym po 3,6 mld euro w poprzednim miesiącu) przewyższyło deficyty sald dochodów pierwotnych (2,6 mld euro) i sald dochodów wtórnych (0,5 mld euro).

W handlu towarowym Polska, jako importer netto surowców energetycznych, w dalszym ciągu korzystała z normalizacji cen na rynkach światowych w ubiegłym roku i na początku tego roku. Szacujemy, że łączne wydatki Polski na import energii w lutym br. były o około 30% niższe niż rok wcześniej. Poprawa dynamiki eksportu rok do roku wynika ze stopniowego ożywienia w niemieckim przemyśle, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w twardych danych o przemyśle, jak i miękkich wskaźnikach ekonomicznych (PMI czy ZEW). To dobra wiadomość dla eksporterów, nawet jeśli ekspansję utrudnia silna aprecjacja złotego wobec euro. Jednocześnie poprawa dynamiki importu sugeruje ożywienie popytu krajowego na początku 2024 roku.

READ  Polska i Ukraina z zadowoleniem przyjmują „krok naprzód” w sporze dotyczącym importu produktów rolnych

Komunikat prasowy Narodowego Banku Polskiego omawiający zmiany wyrażone w złotych wskazuje na znaczne spadki w większości kategorii, ale wzrost eksportu lekkich samochodów ciężarowych, samochodów osobowych (nowych i używanych), silników oraz innych środków transportu, zwłaszcza pojazdów szynowych , Tam. Po stronie importu zanotowano duże spadki, szczególnie w dostawach, choć na najniższym poziomie od roku. Wzrósł import sprzętu transportowego, w szczególności samochodów i części samochodowych, a także towarów konsumpcyjnych, napędzany rosnącym popytem na dobra trwałego użytku.

Naszym zdaniem dzisiejsze dane dla złotego są neutralne i potwierdzają solidną pozycję zewnętrzną polskiej gospodarki. Ryzykiem na najbliższe miesiące jest jednak odreagowanie cen paliw na rynkach światowych w marcu i zwiększenie wydatków na sprzęt wojskowy. Złotego wspiera relatywnie jastrzębia retoryka polityki pieniężnej oraz oczekiwania na znaczący napływ odblokowanych środków unijnych z Narodowego Planu Naprawy Gospodarczej i tradycyjnego wieloletniego budżetu na lata 2021-27. Dotychczas NBP odnotował stosunkowo niskie wypłaty środków unijnych beneficjentom na rachunku bieżącym (0,3 mld euro w lutym).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *