Connect with us

Gospodarka

Mniej papierkowej roboty dzięki kwarantannie lub izolacji

Published

on

Osoby, które zostały odizolowane w wyniku kontaktu z zarażonymi, nie muszą już okazywać zaświadczeń z Sanepidu ZUS lub pracodawcy. Organ emerytalny samodzielnie otrzymuje dane wymagane do wypłaty zasiłku chorobowego.

Wynika to z rozporządzenia z dnia 23 października 2020 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia niektórych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. poz. 1871).

Przypominamy, że osobom, które zostały objęte kwarantanną lub odizolowane przez Sanepid, przysługuje zasiłek chorobowy – zasiłek chorobowy przekazywany przez pracodawcę na czas choroby lub zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.

– Dotyczy to osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne, np. W związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, umową zlecenia oraz prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wcześniej wypłata tego rodzaju świadczeń wymagała decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która musiała zostać przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcy (w zależności od tego, kto wypłacał świadczenie). Wraz z wnioskiem o zasiłek chorobowy była to podstawa do wypłaty.

Teraz musi być inaczej. Za kilka dni ZUS samodzielnie otrzyma odpowiednie dane z systemu informatycznego centrum e-zdrowia (system EWP – rejestr wjazdów do Polski), w którym przechowywane są informacje o obowiązku kwarantanny lub izolacji. Dane te udostępniane są kontrybutorom w ich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

– Obecnie testujemy oprogramowanie i rozwiązujemy problemy techniczne. Wkrótce udostępnimy pracodawcom odpowiednie funkcje systemu – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Osoby, które zostały poddane kwarantannie lub odizolowane od 22 października, nie muszą przedstawiać decyzji sanitarnej ani Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, ani pracodawcy

Wyjaśnia, że ​​osoby, które zostały poddane kwarantannie lub odizolowane i żądają wypłaty świadczenia, nie muszą składać decyzji sanitarnej do ZUS lub pracodawcy. Dane, które są przesyłane do ZUS, dotyczą okresu od 22 października. Na ich podstawie płatnicy lub fundusz emerytalny mogą wypłacać pracownikom zasiłek chorobowy. Ubezpieczony otrzymuje również informację o kwarantannie lub izolacji w swoim profilu na PUE ZUS.

READ  Banki centralne intensyfikują zacieśnianie

– Dzięki planowanym zmianom w sposobie pozyskiwania informacji o izolacji domowej osoby, które zostały narażone na tę metodę ze względu na pozytywny wynik testu, nie muszą chorować – podkreśla Gertruda Uścińska.

Jednocześnie przypomina się, że pracownicy poddani kwarantannie lub izolacji powinni pamiętać o poinformowaniu pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Możesz podać te informacje telefonicznie lub e-mailem.

Co jeśli pracownik mimo kwarantanny nie chce korzystać z usługi, ale nadal pracuje? Jedną z takich możliwości jest uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zwalczaniem kryzysów związanych z COVID-19. Staje się jasne, że w okresie kwarantanny możesz oczywiście pracować zdalnie za zgodą pracodawcy. Osoby przebywające w izolatce (podczas epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) otrzymują wówczas zwykłe wynagrodzenie. Nie masz prawa do zasiłku chorobowego lub zasiłku chorobowego (zwykle 80%).

– Nowością jest wyraźna zależność od możliwości pracy podczas kwarantanny, tj. H. 100% do zachowania wynagrodzenia za zgodą pracodawcy. Wszystko wskazuje na to, że osoba, która została już poddana kwarantannie w ramach tej procedury, powinna otrzymać zgodę na kontynuowanie tego działania – wyjaśnia dr hab. Dominika Dörre-Kolasa, prawnik i wspólnik w kancelarii Raczkowski.

Podkreśla, że ​​pracodawcy mogą być zadowoleni. – Otrzymasz potwierdzenie, że dana osoba rzeczywiście przebywa w kwarantannie, co ułatwi badanie przypadków nadużyć, tj. H. Sytuacje, w których pracownicy zgłaszali absencję z powodu konieczności izolacji – szczególnie ci, którym nie można polecić pracy zdalnej. Będzie to oczywiście w dużej mierze zależało od tego, jak szybko pracodawca otrzyma informacje z ZUS – dodaje.

Ta ostatnia jako podstawa płatności jest nowością, ale rodzi pytania. Istnieją wątpliwości, czy powyższy system teleinformatyczny pozwala pracodawcy wskazać, że wyraził zgodę na pracę zdalną, na podstawie której kwarantanna zachowuje 100% i nie ma podstaw do wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku chorobowego .

READ  Najnowsze aktualizacje wiadomości: Rząd Biden wydaje 1 miliard dolarów na promowanie szybkich testów na Covid

Wydaje się to prawdopodobne, ponieważ trudno sobie wyobrazić, że informacje kwarantannowe byłyby automatycznie traktowane przez ZUS jako podstawa do wypłaty zasiłku chorobowego.

Jednak organ emerytalny potwierdza, że ​​tego nie zrobi. Sugeruje prostsze rozwiązanie.

– Jeśli pracownik nie ubiega się o zasiłek chorobowy w związku z kwarantanną i pracuje zdalnie w porozumieniu ze swoim pracodawcą, nie przysługuje mu zasiłek chorobowy – tłumaczy Paweł Żebrowski.

W takim przypadku urząd ds. Renty inwalidzkiej nie zapyta, czy taka osoba otrzymała od szefa zgodę na pracę zdalną. Twoje prawo do świadczeń jest ważne.

Rozporządzenie z zeszłego tygodnia wyjaśnia również inne przepisy dotyczące kwarantanny. Jest to konieczne ze względu na przeciążenie pracowników hydrauliki, którzy nie mogą nadążyć za wydawaniem decyzji. Wynika to również z doświadczenia w stosowaniu procedur sanitarnych.

Wartą poznania zmianą jest nałożenie wymogu kwarantanny na osoby kierowane na diagnostykę koronawirusa – od dnia następującego po dniu skierowania (i podobnie – izolacja domowa osoby, u której zdiagnozowano zakażenie od dnia uzyskano wynik pozytywny) test).

Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, w których od wyniku badania do kontaktu z systemem opieki zdrowotnej mija dużo czasu (co, jak wiadomo, występuje coraz częściej). W tym czasie pacjent, który nie podjął decyzji, może wyjść i rozsiewać infekcję. Zdarza się też, że osoby kierujące się na test nie robią tego z różnych powodów (np. Z powodu długiego czasu oczekiwania). Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, gdy osoba z pozytywnym wynikiem po raz pierwszy kontaktuje się z lekarzem kilka dni po otrzymaniu wyniku i jej status nie jest do tego czasu określony.

Kolejną istotną zmianą jest zwolnienie z kwarantanny osób, które są chore na COVID-19 i wyzdrowiały. Istnieje niewielka szansa na ponowne zachorowanie.

READ  GPW: Paliwo, odzież i banki silnie rosły - WIG20 wzrósł o prawie 3 proc

Kolejną zmianą, która może ułatwić życie zarażonym i ich bliskim, jest zniesienie zasady, że osoba poddana kwarantannie trzyma ich razem z domem. Jak stwierdzono, osoby z tzw. Kontaktów, które nie wykazują żadnych objawów chorobowych, podlegają kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu (decyzja w tym zakresie należy do kontroli higieny). Stąd w przypadku osób poddanych kwarantannie nie z powodu kontaktu z osobą chorą lub zarażoną (tj. Nie miały one kontaktu ze źródłem wirusa), a tylko dlatego, że mieszkają z osobami poddanymi kwarantannie (dzięki takiemu kontaktowi) można ograniczyć się do nadzoru epidemiologicznego.

Dotyczy to na przykład rodziców dzieci, które są poddane kwarantannie w środowisku szkolnym z powodu kontaktu z zarażonym lub chorym uczniem. Oczywiście, jeśli taki uczeń wykaże objawy choroby i pozytywny wynik testu, kwarantanna zostanie odizolowana, a rodzice i inni domownicy zostaną poddani kwarantannie. Podobne zasady dotyczą osób objętych kwarantanną w związku z powrotem z zagranicy.

Łukasz Guza, Agata Szczepańska, Paulina Szewioła

29 października 2020 r

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.