Connect with us

Gospodarka

Końcowy optymizm dla polskiej gospodarki prawdopodobnie utrzyma się w 2024 r. | zatrzaski

Published

on

Końcowy optymizm dla polskiej gospodarki prawdopodobnie utrzyma się w 2024 r. |  zatrzaski

Dzisiejsze wstępne dane potwierdzają, że gospodarka pozostaje na dobrej drodze do ożywienia, choć nieco wolniejszego niż wcześniej oczekiwano. Choć nie znamy szczegółowych danych za IV kwartał 2023 r., na podstawie opublikowanych wcześniej danych rocznych zakładamy, że dynamika spożycia prywatnego w ujęciu rok do roku wyhamowała w okolicach zera. Towarzyszył temu utrzymujący się solidny wzrost inwestycji trwałych (ok. 7,6% r/r), dodatni wkład do wzrostu eksportu netto oraz ujemny wkład zmian zapasów.

Słabszy rozwój konsumpcji w ostatnim kwartale ubiegłego roku mógł mieć związek z obawami o ponowny wzrost inflacji w drugiej połowie roku i gromadzeniem oszczędności zapobiegawczych. Ceny nie rosną już tak szybko jak wcześniej, ale są na podwyższonym poziomie, a wiele gospodarstw domowych ostrożnie podchodzi do wydatków. Słaba konsumpcja może być także skutkiem wzmożonych inwestycji sektora prywatnego w nieruchomości w związku z zakończeniem wygasającego z końcem 2023 roku rządowego programu dopłat do oprocentowania kredytów hipotecznych.

Pozostajemy optymistami co do wzrostu gospodarczego w 2024 roku i prognozujemy ożywienie do 3%. Sprzyja temu dynamiczny wzrost realnych dochodów do dyspozycji przy niższej inflacji, wzrost płac nominalnych (gwałtowny wzrost płacy minimalnej i 20-30 proc. wzrost w administracji publicznej), a także wzrost świadczeń socjalnych ( podwyższenie zasiłku na dziecko, tzw. „Płatności Babci”). Podtrzymujemy zatem naszą wcześniejszą prognozę, że głównym czynnikiem wzrostu PKB w 2024 roku będzie konsumpcja.

Głównym ryzykiem dla perspektyw gospodarczych jest słaby rozwój gospodarki niemieckiej, co w połączeniu z silnym złotym i większą konkurencją cenową ze strony producentów azjatyckich może skutkować pogorszeniem salda handlu zagranicznego. Jednocześnie jednak na początku 2024 r. widać pewne oznaki ożywienia w światowym przemyśle. Może to wspierać wyniki polskiego sektora produkcyjnego.

Pełne dane za IV kwartał ubiegłego roku oraz struktura wzrostu PKB zostaną opublikowane 29 lutego.

READ  Wysokie miejsce w postępie koncesji 5G
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *