Connect with us

technologia

Instytut Genetyki Człowieka PAN (IGC PAN) na żywo w SOPHiA GENETICS

Published

on

Instytut Genetyki Człowieka PAN (IGC PAN) na żywo w SOPHiA GENETICS

Platforma SOPHiA DDM™ jest wykorzystywana przez IGC PAN do rozwoju badań nad niepłodnością męską

BOSTON i ROLA, Szwajcaria, 17 listopada 2023 r /PRNewswire/ — SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), firma zajmująca się oprogramowaniem chmurowym i lider medycyny opartej na danych, ogłosiła dzisiaj, że Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IHG PAN), wiodący ośrodek badania genetyczne w Polska, jest teraz dostępny na platformie SOPHiA DDM™. ICG PAN wykorzysta SOPHiA GENETICS do rozwoju badań nad chorobami rzadkimi, zwłaszcza płodnością u mężczyzn.

Szacuje się, że około jedna na sześć osób na świecie doświadczy niepłodności w ciągu swojego życia.1 Jako integralna część społeczności badaczy medycznych PolskaICG PAN specjalizuje się w różnorodnych obszarach badawczych, w tym w biologii rozrodu. Wykorzystując platformę SOPHiA DDM™, Katedra Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych IHG PAN pragnie rozwijać badania z zakresu niepłodności męskiej poprzez sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) do genetycznej oceny niepłodności.

„Badania, które prowadzimy w IGC PAN, mają zastosowanie wszędzie Polska dzięki naszym głęboko zakorzenionym relacjom z otaczającą społecznością medyczną i naszej prawie 50-letniej historii” – powiedział Marty Olszewskiej, Adiunkt, Kierownik Zespołu Badań nad Genetyką Spermy, IGC PAN. „Dzięki wdrożeniu platformy SOPHiA DDM™ nasz zespół może teraz przyspieszyć swoje badania i zapewnić naszym partnerom szybsze spostrzeżenia, które mogą pozytywnie wpłynąć na zrozumienie niepłodności”.

IHG PAN będzie korzystał z SOPHiA DDM™ Whole Exome Solution (WES), aplikacji opartej na sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS), która zapewnia usprawniony, kompleksowy przepływ pracy od próbki do raportu wariantowego, w celu wsparcia przyspieszenia badań nad chorobami dziedzicznymi, w tym bezpłodność. Wykorzystując platformę SOPHiA DDM™, IGC PAN będzie mógł analizować wyniki i optymalizować spostrzeżenia w efektywnym czasie.

„Zaawansowana analiza analityczna platformy SOPHiA DDM™ umożliwia analizę WES z dnia na dzień i dysponuje obszerną bazą wiedzy pomagającą zidentyfikować interesujące warianty powiązane z rzadkimi chorobami” – powiedział Kevin Puylaert, dyrektor zarządzający SOPHiA GENETICS na region EMEA. „Dodatkowo zdecentralizowany charakter platformy SOPHiA DDM™ tworzy zbiorową inteligencję wszystkich użytkowników platformy na całym świecie i może pomóc w lepszym informowaniu badaczy zajmujących się chorobami rzadkimi, w tym badaczy IGC PAN.”

READ  Urzędnicy zatwierdzają plan Polsko-Amerykańskiego Centrum Szkoleniowego Czystej Energii – Sekcja Angielska

Dzięki platformie SOPHiA DDM™ IHG PAN zachowuje pełną własność swojej bazy danych i wspiera swój zespół badawczy w dalszym poszerzaniu wiedzy specjalistycznej i wykorzystywaniu zdobytych spostrzeżeń.

Więcej informacji na temat SOPHiA GENETICS można znaleźć na stronie: SOPHiAGENETICS.COMlub połącz X, LinkedIn, FacebookI Instagrama.

O SOPHiA GENETICS
SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) to firma zajmująca się oprogramowaniem, której celem jest ustanowienie praktyki medycyny opartej na danych jako standardu w badaniach dotyczących opieki i nauk przyrodniczych. Jest twórcą platformy SOPHiA DDM™, platformy działającej w chmurze, zdolnej do analizowania danych i wyciągania wniosków ze złożonych multimodalnych zbiorów danych i różnych modalności diagnostycznych. Platforma SOPHiA DDM™ i powiązane z nią rozwiązania, produkty i usługi są obecnie wykorzystywane przez szeroką sieć szpitali, laboratoriów i obiektów biofarmaceutycznych na całym świecie. po więcej informacji odwiedźSOPHiAGENETICS.COMlub połączŚwiergot,LinkedIn,FacebookIInstagrama.Tam, gdzie inni widzą dane, my widzimy odpowiedzi.

Produkty SOPHiA GENETICS są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych i nie można ich stosować w procedurach diagnostycznych, chyba że zaznaczono inaczej. Informacje zawarte w tej informacji prasowej dotyczą produktów, które mogą, ale nie muszą, być dostępne w różnych krajach i mogły, ale nie muszą, uzyskać zgodę lub pozwolenie na sprzedaż od rządowego organu regulacyjnego dla różnych zastosowań. Proszę o kontakt [email protected] aby uzyskać odpowiednie informacje o produkcie dla swojego kraju zamieszkania.

Oświadczenia dotyczące przyszłości firmy SOPHiA GENETICS:
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia, które stanowią wypowiedzi prognozujące. Wszystkie stwierdzenia inne niż fakty historyczne zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, w tym stwierdzenia dotyczące naszych przyszłych wyników operacyjnych i sytuacji finansowej, naszej strategii biznesowej, naszych produktów i technologii oraz planów i celów kierownictwa dotyczących przyszłej działalności, są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach i założeniach naszego kierownictwa oraz na informacjach aktualnie dostępnych naszemu kierownictwu. Takie stwierdzenia są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na różne czynniki, w tym te opisane w naszych dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie ma pewności, że takie przyszłe wyniki zostaną osiągnięte. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym obowiązują wyłącznie na dzień wydania niniejszego komunikatu prasowego. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich zobowiązań lub zobowiązań do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie prasowym w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w naszych oczekiwaniach lub jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których opierają się takie stwierdzenia, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie składa się żadnych oświadczeń ani zapewnień (wyraźnych lub dorozumianych) co do dokładności takich stwierdzeń dotyczących przyszłości.

READ  Mapy Google pokazują najlepsze pory na robienie zakupów i spożywanie posiłków w restauracjach, aby uniknąć tłumów

1https://www.who.int/news/item/04-04-2023-1-in-6-people-globally-affected-by-infertility

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1673202/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *