Connect with us

Gospodarka

Dyrektor Generalny WIPO z wizytą w Polsce

Published

on

Dyrektor Generalny WIPO z wizytą w Polsce

22 września 2023 r

Dyrektor Generalny WIPO Daren Tang zakończył 22 września 2023 r. trzydniową wizytę w Polsce serią spotkań z wyższymi urzędnikami rządowymi oraz przedstawicielami gospodarki innowacyjnej z sektora prywatnego i środowiska akademickiego.

Kongres IP

(Fot. Urząd Patentowy RP)
(Fot. Urząd Patentowy RP)

Dyrektor Generalny wziął udział Międzynarodowy Kongres Własności Intelektualnej: Przyszłość, Wyzwania, Trendy. Wydarzenie odbyło się z okazji 105. rocznicyCz Rocznica Urzędu Patentowego RP.

W swoim przemówieniu programowym skierowanym do publiczności, w skład której wchodzili przedstawiciele rządów, biznesu i nauki z całego świata, Dyrektor Generalny pogratulował Polsce trzydziestu niemal nieprzerwanego wzrostu gospodarczego oraz zostania jednym z najważniejszych ośrodków technologicznych w UE.

Skoncentrował się także na tym, jak własność intelektualna (IP) staje się aktywem finansowym i jak IP jest częścią rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w coraz bardziej połączonym świecie.

Dyrektor Generalny wziął także udział w dyskusji panelowej ze swoimi kolegami z Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na temat przyszłości własności intelektualnej.

Spotkania dwustronne

(Fot. Urząd Patentowy RP)

Podczas wizyty Dyrektor Generalny spotkał się z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem Glińskim, gdzie dyskusja dotyczyła polskich osiągnięć w kulturze oraz rozwijającego się polskiego sektora gier wideo.

Pan Tang podkreślił znaczenie wspólnych działań na rzecz wsparcia polskich twórców, a minister uznał znaczenie WIPO w tworzeniu odpowiednich warunków na poziomie globalnym dla dalszego rozwoju i ochrony własności intelektualnej.

Podczas spotkania z Panią Małgorzatą Paprocką, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dyskusje skupiły się wokół polskiego środowiska start-upowego oraz możliwości udziału WIPO w wymiarze gospodarczym i IP firmy Inicjatywa Trójmorzaoraz kierunki i priorytety współpracy WIPO z Polską.

(Fot. Urząd Patentowy RP)

Pan Tang spotkał się także z Panią Magdaleną Rzeczkowską, Ministrem Finansów, Panem Wojciechem Murdzekiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Technologii oraz Panią Karoliną Król, Podsekretarzem w Ministerstwie Rozwoju. Dyskusje dotyczyły powiązań własności intelektualnej z finansami oraz ścisłej współpracy WIPO z Polską w zakresie wykorzystania własności intelektualnej dla wzrostu gospodarczego, transferu technologii i komercjalizacji.

(Fot. Urząd Patentowy RP)

W Pałacu Kazimierzowskim UW pan Tang spotkał się z prof. Alojzym Nowakiem, Rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Zbigniewem Gaciongiem, Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Michałem Zasadą, Rektorem Uniwersytetu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Mariusz Malinowski, prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Konrad Raczkowski, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz inż. Adam Bartnicki, dyrektor Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej.

Po prezentacji działalności uczelni odbyła się dyskusja na temat dalszego doskonalenia transferu technologii i komercjalizacji własności intelektualnej, roli polskich wynalazców i twórców na świecie oraz inicjatyw WIPO wspierających polską naukę i studentów.

Na spotkaniu zorganizowanym przez Panią Edytę Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP, Dyrektor Generalny spotkał się z Panem Tadeuszem Białkiem, Prezesem Związku Banków Polskich oraz Panem Markiem Dietlem, Prezesem Urzędu Patentowego RP. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Pani Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego, Pan Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Leki dla Polski, Pan Zygmunt Krasiński, Generał Dyrektor Krajowej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH, Kacper Raciborski, Prezes Zarządu Fundacji Innovations Hub, Grzegorz Rychwalski, Przewodniczący Rady ds. Własności Intelektualnej Konfederacji Lewiatan oraz Dominika Urbańska-Galanciak, Polska Stowarzyszenie twórców i dystrybutorów oprogramowania rozrywkowego.

Poruszane tematy obejmowały rynek bankowy w Polsce, w tym rynek zabezpieczeń kredytów od polskich banków, obrót i wycenę praw własności intelektualnej, indeks Łukasiewicz oraz rynek handlu dziełami sztuki (w tym NFT); rzemiosło i jego rola w polskiej gospodarce; rynek farmaceutyczny w Polsce, w tym ochrona znaków towarowych nazw leków i znaczenie dodatkowych praw ochronnych leków; potencjał polskiego rynku w zakresie zaawansowanych technologii oraz oczekiwania i wyzwania w zagadnieniach prawa patentowego w kontekście zaawansowanych technologii. Rozmawiali także o sektorze startupów i MŚP w Polsce, polskiej branży gier wideo oraz centralnej roli, jaką odgrywa własność intelektualna w Polsce i za granicą, a także o roli edukacji IP.

READ  IPO w zasięgu | „Financial Times”.

Pan Tang podkreślił zaangażowanie WIPO w dalsze wspieranie wszystkich zainteresowanych stron i podkreślił inicjatywy i projekty WIPO, takie jak program szkoleń, mentoringu i kojarzeń WIPO w zakresie własności intelektualnej dla kobiet-przedsiębiorców w społecznościach lokalnych w Europie Środkowej i regionie Morza Bałtyckiego (CEBS WEP). ) lub projekt Videogame Development: A Quest for IP.

Spotkanie z pracownikami Urzędu Patentowego RP

W towarzystwie Pani Demby Siwek Dyrektor Generalny odwiedził Urząd Patentowy RP (UZP) i spotkał się z jego pracownikami. Omówiono przyszły rozwój urzędów IP oraz przeprowadzono dialog z pracownikami UZP.

(Fot. Urząd Patentowy RP)

Muzeum Chopina

Jako pianista Dyrektor Generalny odwiedził warszawskie Muzeum Chopina, gdzie Bartosz Skłodowski dał koncert fortepianowy.

Dalsza informacja

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *