Connect with us

technologia

Ciech SA: Halvetic rozpoczyna kolejny rok globalnej ekspansji – planuje wejść na rynek włoski i brytyjski

Published

on

Halvetic – innowacyjny i zrównoważony środek ochrony roślin – rozpoczyna trzeci rok ekspansji na światowych rynkach. Produkt został już wprowadzony na rynek w 13 krajach, a CIECH Sarzyna planuje w 2023 roku rozszerzyć swoją dystrybucję do Włoch i Wielkiej Brytanii. Halvetic opiera się na opatentowanej, przełomowej formule, której skuteczność została potwierdzona w 500 próbach i próbach terenowych w wielu klimatach i na czterech kontynentach. Oprócz utrzymania wysokich plonów sukces produktu i dalsza ekspansja rynkowa przyniesie również znaczące korzyści środowiskowe. W rzeczywistości stosowanie Halvetic na rynkach UE może zmniejszyć roczne zużycie aktywnych składników herbicydów nawet o 20%.1.

Halvetic został opracowany do nieselektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Ten innowacyjny herbicyd, oparty na przełomowej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”)®), pozwala na utrzymanie dotychczasowej wysokiej siły działania składnika aktywnego przy jednoczesnym zmniejszeniu jego dawki na hektar o połowę (w stosunku do obowiązujących norm). Kluczową przewagą konkurencyjną pozostaje wysoka skuteczność produktu, którą uzyskuje się pomimo zastosowania znacznie mniejszej dawki glifosatu.

Grupa CIECH podjęła bezkompromisowy krok w kierunku wspierania rozwoju zrównoważonego rolnictwa i minimalizacji wpływu środków ochrony roślin na środowisko, wprowadzając na rynek technologię BGT – pierwszą tego typu przełomową innowację na światowym rynku preparatów glifosatu od 45 lat. Ponadto Halvetic pozostaje w zgodzie z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”. CIECH szacuje, że gdyby produkt był stosowany na wszystkich rynkach wspólnotowych UE, skutkowałoby to zmniejszeniem zużycia substancji aktywnych o 6% (do 20% w przypadku herbicydów2) w całym segmencie środków ochrony roślin. Tym samym Halvetic przybliżyłby Unię Europejską do celów powyższej strategii, która zakłada 50-procentową redukcję stosowania składników aktywnych w pestycydach.

Halvetic wykazuje wysoką wydajność niezależnie od twardości wody, wartości pH czy opadów atmosferycznych. Jego skuteczność została potwierdzona przez ponad pół tysiąca badań, uwzględniających specyfikę różnych warunków pogodowych, przeprowadzonych w badaniach terenowych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Oceanii.

READ  CD Projekt planuje dywidendę po tym, jak sprzedaż Cyberpunk 2077 zbliżyła się w zeszłym roku do 14 milionów

Zaledwie rok po bardzo udanym debiucie w Polsce (wiosną 2021 roku) Halvetic został zarejestrowany m.in. na Słowacji, w Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Czechach i Hiszpanii, gdzie spółka Grupy CIECH – Proplan zarządza Obroty. Globalna obecność tej hiszpańskiej firmy pozwoli w przyszłości na ekspansję preparatu w Afryce Północnej i Ameryce Południowej. W 2023 roku Halvetic będzie dostępny również dla rolników w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Stale poszerza się również zakres zastosowań produktu; W Grecji i Portugalii herbicyd można stosować w uprawach oliwek, owoców cytrusowych i winorośli.

Rok 2022 był przełomowy dla międzynarodowego rozwoju marki Halvetic. Entuzjastyczne przyjęcie na polskim rynku szło w parze z pozytywnymi wynikami kilkuset naszych testów i prób terenowych przeprowadzonych w najróżniejszych warunkach klimatycznych i hydrologicznych. Ta zdobyta wiarygodność doprowadziła do niewiarygodnie dobrego przyjęcia Halvetic w większej liczbie krajów. Do 2023 roku zamierzamy rozszerzyć zasięg geograficzny naszego produktu i zaoferować go rolnikom w większej liczbie krajów. W tym roku planujemy wprowadzić nasze produkty m.in. na rynek włoski i brytyjski oraz pracujemy nad rejestracją w Argentynie i Urugwaju. Nasz dalszy plan obejmuje uruchomienie Halvetic w Brazylii, największym kraju świata pod względem gruntów ornych i największym na świecie eksporterze netto surowców miękkich3– mówi Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu AGRO Grupy CIECH.

CIECH Sarzyna i Proplan tworzą biznes AGRO CIECH, który jest drugim co do wielkości obszarem biznesowym grupy (po produkcji sody kalcynowanej i soli). Biznes AGRO Grupy CIECH od kilku lat dynamicznie się rozwija, zwiększając przychody, udział w polskim rynku (obecnie 7%) oraz udział eksportu w sprzedaży ogółem. W ramach strategii grupy na lata 2022-2024 biznes AGRO planuje m.in. wprowadzanie kolejnych innowacyjnych produktów oraz oferowanie rolnikom nowoczesnych usług, które będą rozwijane we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

READ  Microsoft przywraca weteranów Halo, aby ponownie rozpocząć opóźnioną grę

Kontakt:

Mirosław Kuk, rzecznik prasowy Grupy CIECH

[email protected], tel. +48 723 66 86 86.

Zapraszamy do śledzenia głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/ciech-sa/;

Świergot: https://twitter.com/RzecznikCIECH.

CIECH to rozwijająca się międzynarodowo grupa chemiczna o silnej pozycji na światowych rynkach. Jest drugim co do wielkości producentem węglanu sodu i sody oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz czołowym producentem pianek poliuretanowych w Polsce. Jej fabryki znajdują się w Polsce, Niemczech i Rumunii, aw całej UE zatrudnia ponad 3000 osób.

Od 2005 roku CIECH SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku na jednej z największych giełd w Europie – Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Rozwój grupy wspiera jej inwestor strategiczny Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów CIECH wysyła swoje towary niemal na każdy kontynent. Wykorzystuje się je do wytwarzania produktów niezbędnych w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie. Z tego powodu grupa jest integralną częścią wielu sektorów gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z troską o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy zrzeszającej firmy odpowiedzialne społecznie, ekologicznie i ekonomicznie.

Od 2021 roku CIECH konsekwentnie realizuje swoją strategię ESG, która obejmuje osiem zobowiązań w obszarach polityki klimatycznej, relacji społecznych i ładu korporacyjnego.

Więcej informacji o Grupie CIECH na stronie www.ciechgroup.com.

1 Szacunki CIECH dla Herbicydy – środki ochrony roślin przed chwastami.

2 Szacunki CIECH dla całego unijnego rynku pestycydów (środków ochrony roślin).

3 Brazylia jest największym krajem pod względem powierzchni gruntów ornych, największym na świecie producentem soi, kukurydzy, ryżu, fasoli stołowej i pszenicy oraz największym eksporterem netto towarów rolnych (USDA ERS — dynamika Brazylii jako światowego dostawcy produktów rolnych napotyka trudności).

READ  Nie panikuj, Valve naprawiło już rzekome „dryfowanie” Steam Decka

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *