Connect with us

Gospodarka

Rozwój polskiej służby zdrowia i sektora medycznego powoduje potrzebę importu

Published

on

Rozwój polskiej służby zdrowia i sektora medycznego powoduje potrzebę importu

Dlaczego ma to znaczenie dla firm ze stanu Wisconsin: Rosnące koszty opieki zdrowotnej i brak krajowych dostawców stwarzają możliwości dla eksporterów ze stanu Wisconsin.

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2005 roku Polska jest obecnie jedną z wiodących gospodarek w UE. W latach poprzedzających pandemię polska gospodarka odnotowała ponadprzeciętny wzrost. O ile średni realny wzrost gospodarczy wszystkich krajów UE wyniósł w 2018 r. 2,1% i 1,5% w 2019 r., to w Polsce w 2018 r. wyniósł on 5,4%, a w 2019 r. 4,5%. Można to częściowo wytłumaczyć relatywnie niską stopą bezrobocia w Polsce wynoszącą 3,3% (2019 r.) i rosnącą konsumpcją. Ponadto Polska otrzymała najwyższe dofinansowanie z brukselskiego okresu finansowego 2014-2020 spośród wszystkich państw członkowskich UE, co także pobudziło gospodarkę narodową.

Podczas pierwszej fali pandemii wiosną 2020 r. Polsce udało się utrzymać liczbę infekcji na stosunkowo niskim poziomie. Mimo że jesienią 2020 r. liczba zakażeń była wyższa, Polska nadal była jednym z najmniej dotkniętych krajów w Unii Europejskiej. Z tego powodu eksperci przewidują, że w 2020 roku polska gospodarka skurczy się zaledwie o 3,6%. Ze względu na dobrą sytuację gospodarczą przed pandemią, w 2021 roku oczekiwany jest wzrost na poziomie 3,3%.

Na tle innych rynków UE, sektor medyczny w Polsce jest w ostatnich latach niedofinansowany, zajmując 24. miejscet wśród 28 krajów UE w 2018 r. pod względem udziału w PKB wydanym na opiekę zdrowotną. Wraz z rozwojem polskiej gospodarki i starzeniem się społeczeństwa, które napędza popyt na usługi medyczne, sytuacja ta na pewno się zmieni. Dlatego polski rząd zdecydował się na inwestycje w swój sektor medyczny, m.in. budując nowe szpitale i rozbudowując istniejące. Ponadto polski rząd intensywnie inwestuje w cyfryzację sektora medycznego. Oczekuje się, że do 2024 r. sektor ten będzie rósł średnio o 4,9% rocznie. Całość finansowana jest z dotacji europejskich oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W wyniku wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia wzrastają dochody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, co zapewnia NFZ większe środki na dalszy rozwój sektora medycznego. Inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej spowodują z kolei również wzrost popytu na technologie medyczne. Obecnie 95% technologii medycznej stosowanej w Polsce pochodzi z importu. Na rynku działa niewielu lokalnych graczy i zajmują się oni głównie produkcją podstawowego sprzętu, takiego jak urządzenia bioelektroniczne, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt rehabilitacyjny, meble medyczne i narzędzia chirurgiczne.

Polska jest zatem w dużym stopniu uzależniona od importu wyrobów i technologii medycznych, co stwarza możliwości dla firm ze stanu Wisconsin. W 2019 roku firmy ze stanu Wisconsin wyeksportowały do ​​Polski technologię medyczną o wartości 10,1 mln dolarów, w szczególności aparaty rentgenowskie i narzędzia chirurgiczne, co stanowiło prawie 10% całego eksportu stanu Wisconsin do Polski w tym roku. O ile całkowity eksport do Polski w 2020 roku spadł w wyniku pandemii, o tyle eksport sektora medycznego pozostał na niemal stałym poziomie, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na technologię Wisconsin w tym sektorze. Ponieważ Polska intensywnie inwestuje w swój sektor medyczny, pojawiają się nowe możliwości w zakresie budowy i rozbudowy szpitali, mebli medycznych, wyposażenia sal operacyjnych, narzędzi chirurgicznych i sprzętu diagnostycznego. Ponieważ placówki służby zdrowia mają obowiązek publicznego ogłaszania zamówień na towary o wartości powyżej 36 500 dolarów, zaleca się współpracę z lokalnymi partnerami, aby móc uczestniczyć w lokalnych przetargach przy wejściu na polski rynek.

Branża medyczna to jedna z najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki w Polsce, gdyż w nadchodzących latach otrzyma specjalne wsparcie finansowe i planowanych jest wiele dodatkowych inwestycji. Dla firm z Wisconsin jest to szansa na zwiększenie eksportu do Polski, zwłaszcza sprzętu dla szpitali. Aby uzyskać bliższy wgląd w polski sektor medyczny, targi oferują Posolony (24-26 marca 2021) to dobra okazja do nawiązania kontaktów.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *