Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Polski minister mówi, że europejska ustawa o prawach jest sprzeczna z konstytucją

Published

on

WARSZAWA (Reuters) – Polski minister sprawiedliwości zwrócił się w czwartek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy artykuł Europejskiej Konwencji Praw Człowieka narusza konstytucję, pogłębiając międzynarodowe kontrowersje wokół reformy sądownictwa w Polsce.

Krytycy, w tym Unia Europejska, twierdzą, że polski rząd nacjonalistyczny podważa niezawisłość sądownictwa, a w maju Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że spółce odmówiono prawidłowego przesłuchania z powodu niezgodnego z prawem powołania sędziego konstytucyjnego.

Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu w rozsądnym terminie przed niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą”.

Europejska Konwencja Praw Człowieka ma zastosowanie do członków Rady Europy, organizacji powstałej po II wojnie światowej w celu ochrony praw człowieka i praworządności. Rada Europy jest strażnikiem EKPC i jest oddzielona od Unii Europejskiej.

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, pełniącego jednocześnie funkcję Prokuratora Generalnego, art. , prawa powinny być zastrzeżone dla Polski.

“Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który podważył legalność sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego, narusza suwerenność Polski” – powiedział w oświadczeniu prokurator.

„Taka ingerencja organów międzynarodowych w model krajowej jurysdykcji konstytucyjnej grozi chaosem prawnym”.

Posunięcie Ziobry, lidera arcykonserwatywnego, eurosceptycznego młodszego partnera w koalicji rządzącej w Polsce, zbliża się do kluczowego momentu w długoletnim sporze o reformy sądownictwa rządu przez największego członka wschodniej UE.

Komisja Europejska wyznaczyła Polsce 16 sierpnia termin na zastosowanie się do ignorowanego przez Warszawę orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS), że polski system dyscyplinowania sędziów narusza prawo unijne i powinien zostać zawieszony.

Jeśli Polska nie zastosuje się, Komisja zwróci się do ETS o nałożenie sankcji finansowych na Warszawę.

ETPC nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

(Raportowanie Alana Charlisha; Edytowanie przez Nicka Macfie)

READ  VidaXL otwiera centra logistyczne w Holandii i Polsce
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *