Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Polska: CPI na najwyższym od 10 lat

Published

on

(MENAFN – ING) Inflacja przyspieszyła we wszystkich komponentach i jeszcze się nie skończyła. Wzrost cen hurtowych nie został jeszcze przeniesiony na konsumentów, a presja popytowa wzrośnie w wyniku ożywienia gospodarczego i bodźców fiskalnych. Wysoki poziom inflacji w lipcu wspiera nasz scenariusz podwyżki stóp przed końcem roku

udział
Autorzy Rafał Benecki, Dawid Pachucki Newsletter

Bądź na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi badaniami ekonomicznymi i finansowymi ING.

MYŚLEĆ . zasubskrybuj

5,0% CPI w lipcu (rok)

Konsensus na poziomie 4,7%

Wyższy

Według wstępnych szacunków inflacja CPI przyspieszyła w lipcu z 4,4% do 5,0% r/r, najwyższa od maja 2011 r. Wzrost spowodowany jest wzrostem cen we wszystkich kategoriach: paliw (+30% r/r), żywności (+3,1%) i energia (+ 5,3%). Inflację bazową szacujemy na 3,5-3,6% r/r w lipcu, blisko 3,5% w czerwcu. Szczegóły zostaną ujawnione 13 sierpnia. Niższa inflacja bazowa w porównaniu do maja (4,0% r/r) jest naszym zdaniem spowodowana wysoką bazą 2020, która odzwierciedla głównie silny efekt otwarcia cen zeszłego lata, podczas gdy Euro2020 spowodowało w tym roku pewne obniżki cen RTV i multimediów. Tym samym punkt odniesienia dla rocznych stóp wzrostu jest teraz wyższy, a wartości są niższe niż w roku poprzednim. Nie oznacza to jednak, że inflacja bazowa znacząco spada. Szacujemy, że przyspieszył z 0% w czerwcu do 0,4% m/m.

Ponadto w ciągu najbliższych kilku miesięcy nadal oczekujemy wzrostu stopy bazowej. Nie widać jeszcze przeniesienia wysokiej presji kosztowej, na przykład w PPI. Od końca 2021/początku 2022 również spodziewamy się zwiększonej presji popytowej. Powinno to być napędzane przez trwające ożywienie gospodarcze oraz podwójny bodziec fiskalny (Fundusz Odzyskiwania UE i zmiany podatkowe w ramach polskiej umowy). Ponadto zakładamy, że w 2022 roku mogą pojawić się nowe wydatki socjalne. Nasze długoterminowe prognozy inflacji (nieco wyższe niż ostatnia projekcja NBP) wskazują, że wyższa inflacja bazowa powinna się utrzymać.

READ  Polska oskarżona o porzucenie ofiar przemocy domowej Polska

W lipcu NBP był po bezpiecznej stronie podwyżek. Uważamy jednak, że wysoki CPI w lipcu ponownie wesprze nasz postulat podwyżki stóp w listopadzie bez konsensusu. Przede wszystkim Rada musi znać wpływ czwartej fali Covid-19 (naszym zdaniem nie powinien być silny) oraz wpływ ostatecznej wersji proponowanych przepisów podatkowych w ramach polskiego porozumienia. Konsultacje społeczne w sprawie proponowanych zmian mają się zakończyć do końca sierpnia. Naszym zdaniem zmiany podatkowe powinny być proinflacyjne. Lipcowa projekcja NBP nie uwzględnia tego, choć sugeruje, że inflacja CPI do 2023 r. wyniesie 3,5% r/r – górną granicę dopuszczalnego przedziału odchyleń. Listopadowa prognoza NBP powinna więc pokazać więcej oznak narastającej presji popytowej i wraz z odczytami CPI o 5% r/r może to wywołać podwyżkę stóp. Wysoki wskaźnik inflacji z lipca wspiera nasz scenariusz podwyżki stóp przed końcem roku.

Słowa kluczowe
Polska stopy procentowe RPP udział CPI

Pobierz artykuł w formacie PDF

MENAFN30072021000222011065ID1102543769

Zastrzeżenie: MENAFN dostarcza informacje „tak jak są” bez żadnej gwarancji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, treść, obrazy, filmy, licencje, kompletność, legalność lub wiarygodność informacji zawartych w tym artykule. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub problemy z prawami autorskimi związane z tym przedmiotem, skontaktuj się z powyższym dostawcą.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *