Connect with us

Gospodarka

Nowy projekt ustawy bije na alarm w sądach IP w Polsce

Published

on

24 kwietnia 2022 r. został wprowadzony nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sądach powszechnych. Projekt ustawy proponuje wiele zmian strukturalnych w systemie sądownictwa w Polsce, w tym jedną związaną z sądami własności intelektualnej. Eksperci ds. własności intelektualnej wyrazili jednak obawy dotyczące niektórych z tych propozycji.

Zgodnie z jedną z propozycji, obecne wydziały sądowe miałyby zostać przekształcone w izby, z osobnymi izbami do spraw cywilnych, karnych i rodzinnych w każdym sądzie. Ponadto każdy sąd mógłby powołać izbę do spraw handlowych, w której rozstrzygane byłyby sprawy dotyczące własności intelektualnej. Istnieje obawa, że ​​sformułowania zawarte w tym wniosku mogą być interpretowane przez wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej powstały prawie dwa lata temuprzestałby istnieć.

Treść ustawy jest sprzeczna. Inna propozycja przewiduje, że Minister Sprawiedliwości może przekazać sprawy z zakresu własności intelektualnej, w szczególności te dotyczące unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, innemu sądowi. Sformułowanie to sugeruje, że będzie sąd do spraw własności intelektualnej, choć inne przepisy wskazują inaczej.

Jeden zamiast pięciu

Obecnie w Polsce istnieje pięć sądów własności intelektualnej: Gdańsk, Poznań, Lublin, Katowice i Warszawa. Kiedy zgłoszone Prawie rok temu, w pierwszym roku funkcjonowania sądów IP w Polsce, do tych wyspecjalizowanych sądów wpłynęło ponad 2500 spraw.

W ramach tego projektu możliwe byłoby delegowanie spraw z zakresu własności intelektualnej z jednego sądu do drugiego. Możliwe, że można by to zinterpretować w ten sposób, że tylko jeden sąd ma jurysdykcję w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Taka zmiana mogłaby spowodować przeciążenie tego jednego sądu sprawami, co z kolei wpłynęłoby negatywnie na długość i efektywność postępowania. Propozycja ta wydaje się tym bardziej zaskakująca, zważywszy na uzasadnienie przedmiotowej ustawy, obejmujące m.in. zwiększenie efektywności sądów i zrównoważenie obciążenia sędziów sprawami.

Liczba spraw dotyczących własności intelektualnej rośnie każdego roku. Jest prawdopodobne, że rozwój gospodarki cyfrowej przyniesie w najbliższej przyszłości jeszcze więcej sporów w tym obszarze. Wydaje się, że obecnie pięć wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej w Polsce odpowiednio zajmuje się tymi wyzwaniami.

READ  CEE ECONOMY Czeska inflacja sięga 16%, podnosząc zakłady na dużą podwyżkę stóp w czerwcu

Projekt ustawy jest obecnie otwarty do konsultacji społecznych. Grupa praktyków zajmujących się własnością intelektualną przygotowała stanowisko proponujące wprowadzenie zmian do projektu ustawy, aby zapewnić utrzymanie dotychczasowego modelu pracy sądownictwa w sprawach własności intelektualnej, nawet w przypadku konieczności zmiany struktury i modelu sądownictwa.

Należy mieć nadzieję, że wyspecjalizowane sądy IP przetrwają w Polsce. Gwarantują, że sprawy będą rozpatrywane przez kogoś, kto ma odpowiednią wiedzę w sprawach własności intelektualnej, a także podnoszą jakość i adekwatność orzeczeń sądowych. W ten sposób zapewniają długofalową jednolitość i stabilność orzecznictwa oraz szybkość postępowania.

Klaudia Błach-Morysińska

Zaborski, Morysiński

WTR to wiodąca na świecie platforma informacyjna o marce, powszechnie rozpoznawana ze względu na bezkonkurencyjny zakres bieżących wydarzeń i kwestii międzynarodowych oraz jej rolę we wspieraniu podejmowania strategicznych decyzji.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *