Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Dyscypliny polskich sędziów pod kontrolą ETS Co może zrobić Trybunał Sprawiedliwości?

Published

on

  • Dwóch sędziów, na których życie w znaczący sposób wpłynęły decyzje wydane w dowodzie osobistym, będzie obecnych jako obserwatorzy w Luksemburgu – tj. H. Sędziowie Paweł Juszczyszyn i Igor Tuleya, którzy zostali odsunięci od wyroku przez tę Izbę.
  • – Stworzony w Polsce system ucisku, który jest skierowany przeciwko sędziom, narusza wspólne dla nas wszystkich europejskie wartości – mówi sędzia Juszczyszyn
  • Jeżeli ETS uzna, że ​​dowód osobisty nie spełnia wymagań sądów UE, może zarządzić natychmiastowe zawieszenie jego działania
  • Jeśli polski rząd nie zastosuje się, grozi nam ogromne sankcje finansowe za każdy dzień roboczy w tej Izbie
  • Nie ma jednak gwarancji, że wyrok ETS zapadnie jutro – możemy na to poczekać nawet do wiosny
  • Więcej takich informacji można znaleźć na stronie głównej Onet.pl

Rozprawa w ETS jest skutkiem Skargi KE od jesieni 2019 r. Komisja złożyła ją po tym, jak PiS nie tylko powołała nowych rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów – z woli Zbigniewa Ziobry – ale także powołała nowy organ dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym. Jego członkowie zarabiają 40 proc. Byli wyżsi od reszty sędziów Sądu Najwyższego i zostali w pełni wybrani przez nową, politycznie powołaną Krajową Radę Sprawiedliwości, której sędziowie zostali wybrani przez Sejm w 2018 r., W dużej mierze dzięki głosom partii rządzącej.

Tak zwani „starzy” sędziowie Sądu Najwyższego ustalili, że ID nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego – więc żaden sąd w znaczenie polskiego prawa. Decyzję tę potwierdziło zabezpieczenie wydane przez ETS w dniu 8 kwietnia 2020 r., Które zobowiązuje ID do niepodejmowania decyzji.

Tak było, ale trwało to tylko około miesiąca. Pełniąc funkcję byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i tymczasowo zajęła jej miejsce – jako administrator – Kamil Zaradkiewicz natychmiast przywrócił identyfikator. Izba powstrzymuje się od orzekania w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom – ponieważ uznaje, że było to jedyne zarządzenie orzeczone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ale rozpoznaje sprawy, w których uchyla się np. Immunitet sędziowski w odniesieniu do zarzutów karnych wniesionych przez prokuratora chce powstać przeciwko nim.

READ  Ministerstwo Zdrowia zmienia strategię walki z koronawirusem

Efekt? Jak sędziowie Beata Morawiec, Prezes Stowarzyszenia „Themis” lub Igor Tuleya z „Sprawiedliwość” zostali odsunięci od wymiaru sprawiedliwości i zawieszeni w pełnieniu swoich funkcji. Wkrótce prokuratura może postawić jej zarzuty karne.

Reszta tekstu pod filmem.

Sędzia również został odsunięty od decyzji Paweł Juszczyszynjeszcze przed zamrożeniem przez ETS działań identyfikacyjnych w kwietniu 2020 r. Sędzia zwrócił się o ujawnienie tajnego do niedawna listu poparcia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rzecznicy dyscyplinarni powołani przez Zbigniewa Ziobrę stwierdzili, że dopuścił się naruszenia dyscyplinarnego, co w drugiej instancji potwierdziła legitymacja.

Decyzja ETS. Co to będzie oznaczać?

Dzisiaj o 9 rano rozpocznie się proces przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, który może zdecydować o losie dowodu osobistego. Przypominamy, że jesienią 2019 roku Komisja Europejska złożyła skargę na polskie przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów. Ich skutkiem mógłby być nawet całkowity zakaz tej izby – pytanie tylko, czy polski rząd uszanuje tę decyzję.

Sędziowie, których Izba odsunęła od decyzji, z pewnością będą uszanowani – w Luksemburgu jako obserwatorzy będą obecni sędziowie Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn.

– Zostałem wykluczony z decyzji przez pozasądowy organ dyscyplinarny w związku z wyrokiem, w którym zwróciłem się do prokuratora o wyjaśnienie nieprawidłowości w głosowaniu parlamentarnym popełnionych przez członków partii rządzącej – mówi sędzia Tuleya, którego słowa z „Iustitii” – Stowarzyszenie są cytowane. – Następnego dnia mój komputer został zablokowany, a moje sprawy zostały usunięte z listy. Przestałem decydować bez wyroku sądu – podkreśla.

– System ucisku wobec sędziów w Polsce narusza wspólne dla nas wszystkich europejskie wartości. Od 4 lutego 2020 roku, kiedy zostałem wykluczony z orzeczenia Izby Dyscyplinarnej o stosowaniu prawa europejskiego, w mojej sprawie nic się nie wydarzyło – mówi sędzia Paweł Juszczyszyn.

READ  Na moście w Tempe w Arizonie wykoleił się pociąg. „Sceny piekielne, ogień wlewa się do jeziora”

– W ten sposób politycy niszczą system niezawisłego sądownictwa w Polsce, bo usuwają zbuntowanych sędziów z decyzji, a jednocześnie straszy innych – podkreśla. – Dodatkowo poprzez upolitycznioną Krajową Radę Sprawiedliwości zapełniają sądy ludźmi, którzy nie gwarantują niezawisłości i bezstronności – dodaje.

Podkreślmy, że gdyby ETS uznał, że polski dowód osobisty nie ma prawa do działania, ponieważ – jak uznano już w orzeczeniach lub środkach zabezpieczających Trybunału Sprawiedliwości – nie spełnia on wymogów sądu wynikających z prawa europejskiego, miałby tylko jedną możliwość – natychmiastowego usunięcia dowodu osobistego. W przeciwnym razie groziłyby ogromne kary finansowe, gdybyśmy nie zastosowali się do decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *