Connect with us

Gospodarka

Duże firmy muszą deklarować swoje podatki. Wiceminister wyjaśnia

Published

on

Duże firmy muszą deklarować swoje podatki.  Wiceminister wyjaśnia

Największe firmy powinny informować o swojej polityce podatkowej – przewiduje projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Na przykład, jak wyjaśnia wiceminister Jan Sarnawski, potrafią wyjaśnić rozbieżność między wysokością uzyskiwanych dochodów a wysokością płaconych w Polsce podatków.

OBEJRZYJ TVN24 W INTERNECIE

Dotyczy to projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw znajdujących się na liście prac legislacyjno-programowych Rady Ministrów .

Firmy są już zobowiązane do ujawnienia niektórych informacji

Projekt zakłada m.in., że największe firmy muszą informować o swojej polityce podatkowej. Jak wyjaśnił wiceminister Sarnowski, od kilku lat w Polsce obowiązują przepisy, które zobowiązują największe firmy do ujawniania informacji o dochodach, wpływach i wysokości zapłaconych podatków lub strat poniesionych w latach poprzednich. Są publikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

– Dzięki temu każdy ma łatwy dostęp do informacji, czy podatek płacony w Polsce przez największe firmy nie różni się znacząco od wielkości ich działalności gospodarczej w naszym kraju. Rozwiązanie to zostało wdrożone na wzór brytyjski i miało na celu poprawę kontroli społecznej nad dużymi firmami. Realizują ją opinia publiczna, media, ale także analitycy i naukowcy, dla których dane podatkowe dużych firm są ważnym tematem badawczym – powiedział wiceminister.

– To także sygnał dla dużych firm, aby zdały sobie sprawę, że odpowiedzialność za kraj, w którym działają, jest ważnym czynnikiem wpływającym na ich wizerunek – dodał Sarnowski.

Strategia podatkowa

Zwrócił uwagę, że Wielka Brytania poszła o krok dalej – wprowadziła obowiązek nie tylko dostarczania danych o porównaniach, ale także informacji o strategii podatkowej przedsiębiorcy. – Podobnie będzie w Polsce. Oprócz podanych już danych, skomentować będą musieli podatnicy – wyjaśnił przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

READ  Indie znajdują się w ekscytującym okresie technologicznym: Rajeev Chandrasekhar, ET Telecom

Projekt Departamentu Skarbu zakłada, że ​​informacja o oświadczeniach podatników nie musi ograniczać się do odpowiedzi na pytania w formularzu. Można je rozszerzyć o wyjaśnienia konkretnych wydatków.

– Na przykład firmy potrafią wyjaśnić znaczną rozbieżność między wysokością swoich dochodów a wysokością płaconych podatków w Polsce. Wytłumaczą też przyczynę zgłaszanej przez nich straty, która często nie ma nic wspólnego z optymalizacją podatkową i może być wynikiem decyzji bardzo korzystnych dla polskiej gospodarki, takich jak intensywne inwestycje – mówi Sarnowski.

Jego zdaniem poszerzy to możliwości interpretacji danych publikowanych na stronie internetowej Skarbu Państwa, które bez takiego komentarza mogą czasem zostać źle zrozumiane.

– Chcielibyśmy, aby duże korporacje zamieszczały takie komentarze, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, w ramach swojej polityki CSR; H. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest sprawowana – podkreślił wiceminister.

Jak zaznaczył, większość dużych korporacji nie ma wątpliwych praktyk podatkowych. Część z nich samodzielnie przygotowuje tego typu informacje i podaje je do publicznej wiadomości, aby osoby analizujące dane publikowane przez Skarb Państwa znały ich prawdziwe znaczenie i kontekst ekonomiczny.

Zwrócił uwagę na główne inicjatywy w zakresie przejrzystości podatkowej podejmowane przez różne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, takie jak B-Team.

„Chcemy pójść o krok dalej”

– Bazując na doświadczeniach Wielkiej Brytanii, chcemy pójść o krok dalej w kierunku przejrzystości podatkowej dla dużych uczestników rynku. Warto, żeby społeczeństwo poznało podejście podatkowe nie tylko tym, którzy chcą to pokazać, ale także tym, którzy wolą nie demonstrować swojej polityki podatkowej – powiedział.

Nowy obowiązek dotyczy firm, których roczne obroty przekraczają 50 mln euro. Według Ministerstwa Finansów w Polsce jest 2700 takich firm – około pół procenta podatników CIT. Ponadto w Polsce funkcjonuje 66 podatkowych grup kapitałowych.

READ  Płaca minimalna w 2021 roku. O ile wzrośnie najniższe możliwe wynagrodzenie?

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Projekt zawiera pakiet pieczęci służących skuteczniejszej walce z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania. Jedną z głównych propozycji jest CIT obejmujący spółki komandytowe. Istnieją również udogodnienia dla firm, np. B. zwiększenie limitu uprawniającego do wykorzystania 250 tys. Do 2 mln EUR lub zwiększ limit sprzedaży z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR, przy czym można wykorzystać 9%. Stawki CIT.

Główne źródło zdjęć: Shutterstock

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *