Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Raport monitoringu ochrony Polski nr 2 (sierpień – listopad 2022 r.) – Polska

Published

on

Załączniki

Kontekst operacyjny i analiza

W wyniku masowych wypędzeń z Ukrainy Polska szybko przekształciła się z kraju, który przyjął stosunkowo niewielką liczbę osób ubiegających się o azyl i uchodźców, w jeden z krajów o największej liczbie przyjmujących uchodźców w Europie. Do końca 2022 r. ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy zgłosiło się do tymczasowej ochrony, a około 960 tys. zachowało aktywny status, ponieważ uważa się, że inni opuścili kraj na ponad 30 dni.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (potocznie zwana specustawą) zapewnia uchodźcom szybki dostęp do statusu, dokumentów, dostępu do zatrudnienia, opieki zdrowotnej opiekę i edukację mają oraz wsparcie finansowe dla najsłabszych. Pod koniec roku wprowadzono zmiany w specustawie, w szczególności w zakresie aspektów związanych z rejestracją na status ochrony czasowej (PESEL UKR), wkładami finansowymi do zbiorowego zakwaterowania, dostępem do zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego oraz ochroną dla ewakuowano dzieci pochodzące m.in. z placówek.

UNHCR i jego partnerzy nadal monitorują wdrażanie tymczasowej ochrony, aby konstruktywnie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu ułatwienia i promowania znaczącego dostępu do praw i usług dla wszystkich uchodźców z Ukrainy.

READ  Podróże lotnicze w Polsce wracają do normy, ale wciąż poniżej liczby sprzed pandemii
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *