Connect with us

Nauka

Polska – szczepienia w zakładach pracy

Published

on

Wprowadzenie

Polski rząd opublikował propozycję wytycznych dotyczących szczepień w miejscach pracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do omówienia programu i określa podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz sposób organizacji szczepień w punktach szczepień Covid-19 dla pracowników zakładów pracy. W tej chwili termin wprowadzenia tego pomysłu w życie nie został określony. Jednak zgodnie z planami rządowymi szczepienia w zakładzie pracy rozpoczną się w połowie maja 2021 roku.

Odbiorcy programu

Program skierowany jest do pracodawców zatrudniających powyżej 500 pracowników. Jednak wszyscy pracownicy danej grupy kapitałowej i podwykonawcy muszą być wliczeni w tę liczbę. Szczepienia należy organizować tylko w dużych zakładach pracy. Związki zawodowe i organizacje pracodawców sprzeciwiły się tej liczbie i dlatego można ją zmniejszyć na późniejszym etapie.

Jeśli chodzi o pytanie, którzy pracownicy będą mieli możliwość zaszczepienia się w miejscu pracy, to przede wszystkim nie będzie ograniczeń wiekowych, a każdy pracownik będzie miał możliwość zaszczepienia się. Dostęp do szczepionki nie będzie też zależał od rodzaju umowy o pracę (na czas określony czy na stałe), ani od tego, czy ktoś ma umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. W tym względzie wytyczne są niespójne, ponieważ z jednej strony stanowią, że „pracownicy” będą mieli dostęp do szczepień, az drugiej strony, że szczepienia będą możliwe niezależnie od formy zatrudnienia. Chodzi jednak o to, aby jak najwięcej osób miało możliwość zaszczepienia się, więc rozsądne jest założenie, że ten błąd zostanie poprawiony na późniejszym etapie, a osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej będą mogły zostać zaszczepione.

Koszty szczepień

Zgodnie z wytycznymi, składka pracodawców do NFZ wyniesie 61,24 zł za każde wykonane szczepienie. Wszelkie dodatkowe koszty organizacyjne szczepień, które powstają, pokrywa pracodawca. Ustalona z góry stawka może powodować problemy w praktyce. Jeśli pracodawcy nie mają odpowiedniego zaplecza do przeprowadzenia szczepień, powinni rozważyć wynajęcie pomieszczeń w przychodniach lub poniesienie innych kosztów organizacyjnych. Dlatego przygotowania do współorganizowania ośrodków szczepień należy rozpocząć od wewnętrznej analizy uwarunkowań organizacyjnych, tak aby realizacja programu nie wiązała się z istotnymi dodatkowymi kosztami operacyjnymi.

READ  Ian McKellen otrzymuje szczepionkę Covid-19, mówi, że czuje euforię

Zadania pracodawcy

Podczas procesu szczepienia pracodawca i pracownik służby zdrowia będą dzielić się obowiązującymi zadaniami. W szczególności pracodawca będzie odpowiedzialny za zapisanie pracowników, którzy chcą wziąć udział w programie, znaleźć lekarza lub inną osobę wykwalifikowaną do podania szczepionki, zarejestrować świadczeniodawcę, któremu zlecono wykonanie szczepień w NFZ oraz pokryć wszystkie dodatkowe koszty, takie jak wynajem miejsca na szczepienia).

Zadania pracownika służby zdrowia

Zgodnie z wytycznymi, podstawowym obowiązkiem pracownika służby zdrowia jest organizacja procesu szczepień. W szczególności tworzą harmonogram szczepień, wybierają miejsce szczepień zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi i epidemiologicznymi oraz zapewniają odpowiedni sprzęt i personel w miejscu szczepień. Pracownik służby zdrowia będzie również odpowiedzialny za zażądanie prawidłowej liczby dawek szczepionki, kwalifikację pracowników do szczepień oraz bezpieczne i wydajne podanie szczepionki. Świadczeniodawca będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentacji związanej z procesem (np. Karty szczepień) i pobieranie opłat za szczepienia do NFZ, a świadczeniodawcy zorganizują dodatkowe szczepienia dla pracowników, którzy nie mogą stawić się na pierwszej turze szczepień.

Ogólne zasady organizacji procesu szczepień

W miejscu szczepienia należy przestrzegać podstawowych procedur bezpieczeństwa COVID-19, takich jak zakrycie nosa i ust oraz dystans społeczny. Osoby uprawnione do przeprowadzania kwalifikacji pracowników do szczepień i podawania szczepionki muszą być obecne w zakładzie, przy czym zaleca się obecność personelu administracyjnego. Zespół szczepień składa się z jednej do czterech osób, a na każdym oddziale szczepień musi znajdować się co najmniej jedna osoba zdolna do udzielenia pierwszej pomocy (np. Lekarz, ratownik medyczny). Na każde cztery zespoły szczepień musi przypadać co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny.

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu do szczepień określa Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, a są to artykuły biurowe, drukarka, łącze internetowe, bezpieczne miejsce do przechowywania sprzętu medycznego, apteczka, środki odkażające oraz zamrażarka do przechowywania szczepionek. Muszą również istnieć odpowiednie warunki do przechowywania dokumentacji medycznej.

READ  Obchody Święta Dziękczynienia w tym roku - The New York Times
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *