Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Nowa umowa pożyczki bezpośredniej między USA i Polską na finansowanie zagranicznych sił zbrojnych stanowi dowód silnego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa

Published

on

Nowa umowa pożyczki bezpośredniej między USA i Polską na finansowanie zagranicznych sił zbrojnych stanowi dowód silnego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa

Stany Zjednoczone z dumą ogłaszają dziś podpisanie niezwykle ważnej umowy pożyczki bezpośredniej o wartości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego (FMF) w celu wsparcia modernizacji obronności Polski.

Polska jest zagorzałym sojusznikiem USA, a bezpieczeństwo Polski ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO. Oprócz swojej kluczowej roli wspierającej w ułatwianiu pomocy międzynarodowej dla sąsiedniej Ukrainy, Polska wykazała swoje żelazne zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego poprzez solidne inwestycje w wydatki na obronę. Polska w dalszym ciągu demonstruje swoje przywództwo w NATO, wypełniając zobowiązania dotyczące inwestycji w obronność podjęte na Szczycie Walii w 2014 r. Polska planuje znaczącą rozbudowę Sił Zbrojnych RP; zbył swój stary rosyjski sprzęt wojskowy na rzecz ambitnego, wieloletniego, wielomiliardowego programu modernizacji obronności; zawarł umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA) ze Stanami Zjednoczonymi; gości siły sojusznicze i amerykańskie, w tym dowodzoną przez USA grupę bojową NATO i dowództwo V Korpusu USA (Naprzód); i aktywnie uczestniczy w misjach NATO w całym regionie.

Rząd USA przekazuje do 60 milionów dolarów w ramach FMF na pokrycie kosztów tej pożyczki, co pomoże przyspieszyć modernizację polskiej obronności poprzez wspieranie pilnych zamówień na produkty i usługi obronne ze Stanów Zjednoczonych.

Pożyczki bezpośrednie FMF to instrument współpracy w zakresie bezpieczeństwa zarezerwowany dla niektórych z naszych kluczowych partnerów zajmujących się współpracą w zakresie bezpieczeństwa. Wpływy z pożyczki przyczynią się do dalszego wspierania wysiłków Polski na rzecz modernizacji wojskowej w szerokim zakresie zdolności i znacząco przyczynią się do wzmocnienia obrony i odstraszania wschodniej flanki NATO.

Dalsze informacje można uzyskać, kontaktując się z Biurem ds. Kongresu i Spraw Publicznych Biura Spraw Polityczno-Wojskowych pod adresem [email protected].

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *