Connect with us

Nauka

Komunikat Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Polska w USA

Published

on

Komunikat Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – Polska w USA

Celem programu jest umożliwienie wybitnym polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program tworzy naukowców-rezydentów w zagranicznych ośrodkach badawczych, możliwość stworzenia własnej grupy projektowej w Polsce i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą rekrutować ekspertów posiadających międzynarodowe doświadczenie i wiedzę na temat najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. W programie przewidziano dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

• Młody naukowiec (ścieżka młodszego naukowca)
• Doświadczony naukowiec (kurs dla doświadczonego naukowca)

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

• posiada obywatelstwo polskie
• posiada co najmniej stopień doktora (na kierunku młodszy naukowiec uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
• w okresie wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym pracowałeś jako pracownik naukowy w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym firmy i nie mieszkałeś ani nie pracowałeś w tym czasie w Polsce
• może pochwalić się osiągnięciami naukowymi cieszącymi się międzynarodowym uznaniem i wyróżniającymi się w kontekście dyscypliny i etapu kariery
• zdobył doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym lub projektem badawczym (dla ścieżki Doświadczonego Naukowca) w ramach pracy naukowej za granicą

Program finansowy obejmuje:

stypendium powracającego naukowca
nagrody grup projektowych
nagrodę za zaproszenie
przesiedlenie powracającego naukowca
finansowanie części finansowej ze środków Narodowego Centrum Nauki lub części aplikacyjnej ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W ramach kursu naukowego Junior projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z dofinansowaniem NAWA na stypendium w wysokości 1 143 200 zł. W ramach programu Doświadczony Naukowiec możliwe są projekty trwające od 36 do 48 miesięcy przy dofinansowaniu NAWA do kwoty 2 397 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań możliwych do uzyskania dla komponentu badawczego NCN – grant początkowy do 200 000 zł, a w przypadku badań stosowanych i prac rozwojowych dla komponentu aplikacyjnego NCBR do 400 000 zł. Alokacja w konkursie wynosi 16 mln zł.

READ  Spożywamy mikrodrobiny plastiku w ilościach, które mogą być szkodliwe

Termin składania wniosków: od 22 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 (czasu lokalnego warszawskiego)

Więcej informacji dostępnych pod poniższym linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Osobą kontaktową w sprawie programu powrotów do Polski NAWA jest Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: : [email protected]; tel. +48 22 390-35-56

Poznaj uczestników programu i dowiedz się więcej na jego temat, odwiedź stronę Programu: https://polskiepowroty.pl/

Najważniejsze cechy w sposobie tworzenia wideo: https://www.youtube.com/watch?v=hWNj2QADBik

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *