Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Budowa CPK robi kolejny krok

Published

on

Budowa CPK robi kolejny krok

Na terenie inwestycji Centralny Port Komunikacyjny (CPK) trwają wykopy geologiczne, prace rozbiórkowe i utylizacyjne.

Do tej pory CPK w ramach Programu Dobrowolnych Pozysków (PDN) pozyskała ponad 1000 hektarów gruntów. Proces wyboru partnera finansowego dla lotniska wszedł w kluczową fazę.

Ta inwestycja jest wyrazistą i jednoznaczną realizacją naszych interesów

CPK będzie multimodalny węzeł transportowo-przesiadkowy integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy w regionie. W ramach projektu powstanie nowe lotnisko i główny węzeł kolejowy w centralnej Polsce, łączący CPK z resztą kraju i innymi krajami europejskimi za pośrednictwem nowo wybudowanej kolei dużych prędkości (HSR). CPK to strategiczna inwestycja infrastrukturalna, która przyniesie korzyści w ciągu najbliższych pięciu lat 180 milionów obywateli Europy Dostęp do jednego z najnowocześniejszych zintegrowanych systemów transportowych, zwiększający napływ inwestycji zagranicznych i rozwój gospodarczy oraz znacząco podnoszący poziom bezpieczeństwa w regionie poprzez zwiększenie ruchu Odporność i zdolności obronne Kraje europejskie.

Centralne połączenie komunikacyjne

Andrzej Duda, Prezydent RP

Andrzeja DudyPrezydent RP tak o projekcie powiedział: „CPK to inwestycja, którą absolutnie uważam za jedną z najważniejszych, jakich Polska dokonuje w XXI wieku”. Port Komunikacyjny. II Rzeczpospolita miała swoje Gdynia, port, miasto i stocznia zbudowana na piasku maleńkiej wioski rybackiej. Teraz mamy plan i faktycznie ruszyła inwestycja CPK, czyli budowa jednego z największych lotnisk i systemów transportowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Czy tego potrzebujemy? Tak! Ta inwestycja jest jasną i jednoznaczną realizacją naszych interesów.”

Do poglądów Prezydenta Dudy dołączył Marcin Horała, Wiceminister Finansów i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu CPK. Powiedział: „CPK to nie tylko polski projekt – to kluczowa inicjatywa dla całej Europy. Jego wdrożenie jest kamieniem węgielnym transformacji europejskiego transportu i podnosi standardy mobilności na kontynencie. To, co dotychczas osiągnęliśmy, pokazuje, że nasze zaangażowanie w pomyślną realizację tej inwestycji nie ma sobie równych. Dzięki CPK przyszłość europejskiego transportu wygląda jaśniej niż kiedykolwiek.”

Projekt i zgody gotowe

Główny architekt CPK, brytyjskie konsorcjum Foster+Partners, wykonało projekt koncepcyjny terminala i dworca głównego. Jednocześnie prace nad samym projektem budowlanym są bardzo zaawansowane.

Nasz projekt jest zorientowany na pasażera, szyty na miarę, oparty na prognozach i elastyczny

Plan generalny lotniska został stworzony przez ekspertów Arup i CPK oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydał w lipcu decyzję środowiskową ze natychmiastową wykonalnością. Plan generalny został także zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury, a Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał zastaw lotniczy niezbędny do budowy lotniska. CPK będzie się o to ubiegać jesienią województwo mazowieckie (rząd stanowy) o decyzję lokalizacyjną. Szybkość procedur zależy od wojewody, ale harmonogramy firmy zakładają, że uda się je uzyskać jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Oddanie pierwszego etapu Portu Lotniczego CPK zaplanowano na 2028 rok.

„Mamy pełną świadomość, że jest to ambitny harmonogram. Nasz projekt jest zorientowany na pasażera, szyty na miarę, prognozowany i elastyczny, czyli zakłada etapową budowę, zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku – dodał Horała.

Centralne połączenie komunikacyjne

Projekt jest najważniejszym polskim budynkiem tego stulecia

Trwają prace nad projektami linii kolejowych

CPK planuje budowę ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym linii KDP. Studia wykonalności dla ponad 1500 km zostały ukończone lub są w trakcie realizacji. Konsultowano warianty tras dla ponad 600 km i wybrano warianty preferowane, czyli inwestorskie. Z tej grupy planowane jest już planowanie ponad 450 km, łącznie z odcinkiem priorytetowym Warszawa – CPK – Łódź.

Zgodnie z harmonogramem wraz z otwarciem pierwszego etapu CPK zostaną już zakończone ważne inwestycje kolejowe, takie jak znajdująca się obecnie na zaawansowanym etapie projektowania 140-kilometrowa linia KDP pomiędzy Warszawą a Łodzią oraz tunel dalekobieżny w Łodzi, którego budowa rozpocznie się w tym roku. Pierwszeństwo będą miały te sekcje, które zostały uwzględnione przez UE Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) i które Bruksela już dotuje, m.in. B. Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław/Poznań.

Nowa linia KDP „Y” Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław/Poznań oraz nowe połączenie KDP pomiędzy Katowicami a Ostrawą będą nie tylko stanowić przyszły rdzeń i rozbudowany rdzeń TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) sieci, ale także stać się integralną częścią trzech Europejskie korytarze transportowe: Morze Północne – Morze Bałtyckie, Morze Bałtyckie – Adriatyk i Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie.

Projekt CPK może okazać się kluczem do rozwiązania głównych problemów związanych z mobilnością, które obecnie poważnie utrudniają funkcjonowanie sieci TEN-T ze względu na brak infrastruktury lub jej niekompatybilność. Wraz z innymi regionalnymi projektami KDP, takimi jak Rail Baltica i V4 HSR, CPK planuje stworzyć przyszły szkielet systemu transportowego UE. Ponadto inwestycje kolejowe CPK wpisują się w cele transportowe UE, politykę klimatyczną i ambicje zwiększania udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych. Do tej pory Komisja Europejska przyznała CPK ponad 400 mln zł (6,78 mln euro) z UE Instrument „Łącząc Europę” (CEF).

Centralne połączenie komunikacyjne

Plan generalny lotniska został przygotowany przez ekspertów z firm Arup i CPK

Dalszy rozwój grupy CPK

Akcje wniósł przedstawiciel rządu CPK Polskie Lotniska (PPL) Spółki do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W efekcie PPL dołączyło do CPK i połączyło kluczowe aktywa infrastruktury lotniskowej oraz procesy inwestycyjne w Polsce, czyniąc nową Grupę Kapitałową CPK dominującą w naszym europejskim regionie. Proces transformacji w PPL został już zakończony. Grupa CPK będzie odpowiedzialna za koordynację i finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową nowego węzła przesiadkowego.

Wybór partnera strategicznego

W końcowej fazie znajduje się wybór partnera strategicznego, czyli akcjonariusza spółki, który będzie odpowiedzialny za budowę i zarządzanie lotniskiem CPK. Warunkiem jest utrzymanie skarbu państwa Kontrola własności, tj. co najmniej 51% udziałów. Jak dotąd swoje zaangażowanie w ten proces ujawniło dwóch kandydatów: Amerykanin pochodzenia francuskiego Grupa Vincijeden z największych operatorów portów lotniczych na świecie oraz Korea Południowa Lotnisko w Incheon z Seulu, który według Skytrax jest jednym z czołowych hubów na świecie.

Zdjęcia: Centralne połączenie komunikacyjne

READ  GRL wchodzi do Polski w Prologis Poznań
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *