Connect with us

Nauka

3 stanowiska badawcze podoktoranckie (PL: adiunkt) w projekcie naukowym Smart-Contract Protocols: praca z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

Published

on

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym Uniwersytet Warszawski zaprasza
wnioski o: 3 stanowiska badawcze ze stopniem doktora (adiunkt) w obszarze naukowym
projekt Inteligentne protokoły kontraktowe: teoria zastosowań (PROCONTRA)
finansowany przez Komisję Europejską (umowa o dofinansowanie nr 885666)
Kierownik: Stefan Dziembowski

Projekt ERC Smart Contract Protocols: Theory for Applications (PROCONTRA), prowadzony przez
prof. dr hab. Stefana Dziembowskiego, oferuje 3 stanowiska badawcze podoktoranckie w Instytucie im
Informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Warunki zatrudnienia Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni na stanowiskach badawczych w wymiarze 100% czasu pracy. Zatrudnienie na okres jednego roku z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Przewidywana data rozpoczęcia to około 1 lipca 2023 r., z zastrzeżeniem porozumienia między wnioskodawcą a głównym badaczem. Łączne oferowane wynagrodzenie (wynagrodzenie podstawowe ok. 7 000 zł brutto/mc plus premia projektowa) to ok. 14 800 zł brutto/mc). Stanowisko nie wiąże się z obowiązkami dydaktycznymi i hojnym budżetem na podróże. Wybrani kandydaci będą pracować nad problemami z obszaru kryptografii z aplikacjami dla blockchain i smart kontraktów.

Opis Projektu

Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych kontraktów i
łańcuch blokowy. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki kryptograficzne. Prace w ramach projektu koncentrować się będą na trzech kierunkach:
Modelowanie właściwości bezpieczeństwa protokołów smart kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego.
Zaproponuj nowe pomysły na protokoły smart kontraktów, zwłaszcza te oparte na
techniki kryptograficzne.
Badania bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
Automatyczna weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci będą posiadać stopień doktora w dziedzinie informatyki (lub dziedzin pokrewnych) w momencie zatrudnienia oraz doskonałe doświadczenie w tej dziedzinie. Wymagamy również zaświadczenia o osiągnięciach w nauce
(udokumentowane publikacjami) na obszarze objętym tym projektem. Dobra znajomość języka angielskiego jest
obowiązkowy.

READ  Prezydent Zurabiszwili z wizytą w Warszawie – Obywatelska Gruzja

Formularze
Aplikacja musi zawierać Curriculum Vitae, które:
przedstawia przegląd dorobku naukowego i osiągnięć kandydata;
wymienia wszystkie prace naukowe wnioskodawcy (w tym niepublikowane rękopisy),
zawiera listę dwóch doświadczonych badaczy, którzy mogą służyć jako referencje dla kandydata.
Oprócz powyższego należy dołączyć podpisany list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wraz z klauzulą ​​dotyczącą danych osobowych (w załączeniu). Wyszukiwanie nie jest wymagane.
Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania dotyczące tematyki naukowej projektu oraz szczegółów formalnych konkursu należy kierować do prof. dr hab. Stefana Dziembowskiego:
s.dziembowski+procontra2022/[email protected]
Aby ubiegać się o wolne stanowisko, kandydaci muszą wysłać wiadomość e-mail i przesłać dokumenty w załączonych plikach .pdf.

Termin składania wniosków: 19 kwietnia 2023 r

Aplikacje niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane na stanowisko.
Zgłoszenia będą oceniane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja może zaprosić
kandydata na spotkanie, które odbędzie się zdalnie. Wyniki konkursu zostaną przesłane wnioskodawcom drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 15 czerwca 2023 r. Konkurs jest pierwszym etapem procesu rekrutacji opisanego w Statucie UW, a rekomendacja komisji kwalifikacyjnej jest podstawą do dalszych jego etapów.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *