Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Zapowiedź Banku Centralnego | artykuł

Published

on

Oczekiwane podwyżki stóp

Negatywny krótkoterminowy wpływ wojny na Ukrainie na PKB jest ograniczony. Przy wysokim poziomie zaległości wzrost produkcji pozostaje wysoki, ale spadek nowych zamówień jest znaczny, co źle wróży na resztę 2022 r. (% PKB).

Ze względu na wysoki poziom aktywności na przełomie roku 2021/22 wzrost PKB w 2022 roku powinien wynieść średnio ok. 4,7%. Wspieranie konsumpcji to prawie 2-milionowy tłum uchodźców z Ukrainy. Po udanej pierwszej połowie 2022 roku czeka nas trudniejsza druga połowa ze względu na negatywny wpływ wojny na polski eksport na Wschód i Zachód, brak utrzymującego się wysokiego wkładu zapasów w I kwartale (7,7% PKB), słabsze inwestycje, ograniczone niepewnością i dostępnością dostaw oraz spowolnieniem w budownictwie w wyniku podwyżek stóp procentowych.

Zbliża się przedłużony okres podwyższonej inflacji. Prognozujemy składany roczny wskaźnik CPI powyżej 13% w 2022 r., osiągając szczyt na poziomie 15-20% r/r w 4Q22. Szok surowcowy był tak silny i powszechny, że inflacja pozostanie podwyższona, nawet jeśli PKB powróci do potencjału. Ceny podnoszą ceny energii, materiałów i transportu. Jeszcze większe obawy budzi fakt, że inflacja bazowa wykazuje długi strumień miesięcznych wzrostów, co postrzegamy jako dowód efektów drugiej rundy. Popyt krajowy jest tak stabilny, że firmy mogą z łatwością przerzucić wyższe koszty na ceny detaliczne. Pełne odzwierciedlenie niedawnego szoku wojennego w cenach konsumenckich zajmie od dwóch do trzech kwartałów.

Dlatego retoryka Narodowego Banku Polskiego pozostaje bardzo restrykcyjna. Spodziewamy się, że seria ostatnich niespodzianek CPI zmusi Radę do podwyżki stóp o 100 punktów bazowych w tym tygodniu przed oczekiwaniami rynku (75 punktów bazowych). Uważamy, że RPP będzie kontynuowała podwyżki stóp, doprowadzając stopę referencyjną do docelowego poziomu 8,5% na przełomie 2022/2023. Wobec ekspansywnej polityki fiskalnej obniżki stóp procentowych widzimy najwcześniej w 2024 roku.

READ  Obiena ma oko na "6.0" w Polsce
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.