Connect with us

Nauka

Rozmowy dyplomatyczne z Patrickiem Haugheyem, Ambasadorem Irlandii w Polsce – czerwiec – 2023 – Sprawy bieżące – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Wydziały

Published

on

Rozmowy dyplomatyczne z Patrickiem Haugheyem, Ambasadorem Irlandii w Polsce – czerwiec – 2023 – Sprawy bieżące – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Wydziały

Ambasador wygłosi referat pt „50 lat Irlandii w UE”.

Po rozmowie planowana jest sesja pytań i odpowiedzi, podczas której każdy uczestnik wydarzenia będzie miał możliwość zadania Ambasadorowi pytania.

Data: 16 czerwca (piątek), godz. 10 (Organizatorzy proszą o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia).

Miejsce: sala A.1.09, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Głęboka 45, Lublin

Spotkanie poprowadzi prof. dr Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Administracji UMCS.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.


O Ambasadorze:

Obecna rola: Ambasador Irlandii w Polsce od 2022 roku
Miejsce urodzenia: Omagh, Irlandia Północna
Edukacja: Ekonomia i Zarządzanie, Oxford, 2003, First Class Honours

Patrick Haughey dorastał w Omagh w Irlandii Północnej. Studiował ekonomię i zarządzanie w Oksfordzie, a następnie dołączył do Biura Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów.

Pierwsze stanowisko Patricka obejmowało Ambasadę Brytyjską w Moskwie, gdzie pełnił funkcję drugiego sekretarza zajmującego się kwestiami gospodarczymi i energetycznymi, zanim został awansowany na szefa sekcji ekonomicznej. Następnie Patrick został oddelegowany do Ambasady Wielkiej Brytanii w Paryżu jako pierwszy sekretarz polityczny (2011–2015), zajmujący się kwestiami polityki zagranicznej.

W latach 2015–2018 Patrick był szefem Sekcji Politycznej Ambasady Wielkiej Brytanii w Tel Awiwie, zajmującej się współpracą dwustronną Izrael-Wielka Brytania, kwestiami regionalnymi i procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie.

Patrick dołączył do irlandzkiego Departamentu Spraw Zagranicznych w 2018 r. Jako dyrektor irlandzkiej jednostki humanitarnej zarządzał irlandzkim budżetem na pomoc humanitarną w wysokości około 100 mln euro rocznie, a także reakcją na pojawiające się kryzysy humanitarne.

W latach 2020–2022 Patrick był dyrektorem Jednostki Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu. Zbiegło się to ze stanowiskiem Irlandii jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na tym stanowisku Patrick nadzorował zakończone sukcesem negocjacje w sprawie dwóch rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rozszerzenia mandatu w sprawie transgranicznej pomocy humanitarnej na Syrię, a także rolę Irlandii jako koordynatora w Radzie Bezpieczeństwa irańskiego porozumienia nuklearnego.

Patryk jest żonaty i ma dwójkę małych dzieci. Mówi po francusku i rosyjsku, uczy się polskiego.

(źródło: Ambasada Irlandii w Polsce)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *