Connect with us

Nauka

POLSKI KRAJOWY PROGRAM STAŻYSTY PRZEZ ESA – POLSA

Published

on

POLSKI KRAJOWY PROGRAM STAŻYSTY PRZEZ ESA – POLSA

JUŻ OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW DO KRAJOWEGO PROGRAMU STAŻÓW.

Polska Agencja Kosmiczna aktywnie wspiera studentów i absolwentów, uczestnicząc w budowaniu potencjału młodych pracowników sektora kosmicznego, wspierając programy, staże i praktyki zawodowe.

Polski Narodowy Program Stażysty w Europejskiej Agencji Kosmicznej daje cenne doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu misji kosmicznych. Ponadto zdobywają także bogate osobiste doświadczenie życia i pracy w innym kraju oraz w zróżnicowanym, międzynarodowym środowisku.

Możliwości odbycia stażu obejmują różnorodne obszary działalności, w tym na przykład:

 • Zarządzanie Misją
 • Inżynieria systemowa
 • Kontrola jakości w inżynierii kosmicznej
 • Gospodarka kosmiczna, komercjalizacja i innowacje

Warunki rekrutacji określa art REGULAMIN naboru kandydatów na staż w Europejskiej Agencji Kosmicznej dla absolwentów uczelni wyższych w ramach Krajowego Programu Stażowego

ZAPISY JUŻ OTWARTE!

TERMIN ZAKOŃCZENIA TO 4 GRUDNIA 2023 (23:59 CET) Inspirujesz się kosmosem i planujesz swoją karierę w sektorze kosmicznym?

->->-> REJESTRACJA TUTAJ ([email protected])

OFERTY STAŻOWE NA ROK 2024:

OFERTY STAŻOWE NA ROK 2023/2024:

KRAJOWY PROGRAM SZKOLENIA POLSKIEGO ESA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Ogólnopolski Program Stażowy został stworzony z myślą o absolwentach, którzy posiadają:

 • Polska narodowość
 • uzyskali tytuł magistra w ciągu ostatnich dwóch lat, o przyjęcie mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów magisterskich, pod warunkiem, że uzyskali tytuł magistra do dnia rozpoczęcia stażu w ESA
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

CZAS TRWANIA

Staż trwa początkowo 1 rok, po czym może zostać przedłużony na kolejny rok, w oparciu o pozytywną ocenę POLSA i ESA. Maksymalny czas trwania stażu wynosi 24 miesiące.

Staż rozpocznie się 1 lutego 2024 roku.

PROCES APLIKACJI KANDYDATA

Możesz subskrybować maksymalnie trzy tematy z powyższej listy.

Wniosek musi zawierać:

 • list motywacyjny w języku angielskim, wyjaśniający zainteresowanie wybranym stanowiskiem (maksymalnie dwie strony A4); Kandydaci muszą złożyć osobne listy motywacyjne dla każdego stanowiska, na które aplikują
 • CV w języku angielskim
 • kopia dyplomu
 • kandydaci, którzy są obecnie na ostatnim roku studiów, muszą przedstawić dowód przyjęcia potwierdzający, że są na ostatnim roku
 • wszelkie inne dokumenty mogące potwierdzać kandydaturę kandydata (opcjonalnie)
READ  Putin rezygnuje z najazdu na hutę w Mariupolu

PROCES SELEKCJI

W ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu rozmowy poinformujemy każdego kandydata e-mailem, czy zakwalifikował się do następnego etapu.

Kwalifikujący się kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne z przedstawicielami POLSA. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na drugą rozmowę kwalifikacyjną z ESA.

Rekrutacja obejmuje maksymalnie 20 wakatów.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacyjnym podpiszą umowę z POLSA oraz odrębną umowę z ESA.

STATUS STAŻU

Wybrani kandydaci, którzy podpiszą umowę z ESA, nie będą mieli statusu pracownika ESA, jednakże staż odbywa się w ramach organizacji ESA, a Stażyści podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Agencji lub jego przedstawicielowi.

KORZYŚCI

Przez cały okres stażu stażysta otrzyma od ESA miesięczną kwotę 3600 euro. (Finansowanie pochodzi ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii). Stażysta będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, NNW i OC oraz będzie odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej sytuacji podatkowej.

Udział w procesie rekrutacyjnym poprzez złożenie aplikacji jest równoznaczny z akceptacją treści Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

KRAJOWY PROGRAM SZKOLENIA POLSKIEGO ESA
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *