Connect with us

Nauka

Rozbudowa, integracja i akceptacja pojazdów miejskiej mobilności lotniczej w UE

Published

on

Europejska Sieć Interesariuszy U-Space zorganizowała w tym tygodniu wirtualne wydarzenie, podczas którego europejscy urzędnicy omawiali wyzwania technologiczne i związane z akceptacją społeczną związane z integracją dronów i eVTOL z europejską przestrzenią powietrzną, zgodnie z przewidywaniami tej koncepcyjnej reprezentacji U-Space Airbus. (Airbus)

Na wirtualne odnowienie Europejskiej Sieci Interesariuszy U-Space W tym tygodniu Jacek Woźnikowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w Metropolii GZM, wypowiedział się na temat Urban Air Mobility (UAM) oraz Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Poprosił uczestników, aby zastanowili się: W jakim mieście chcielibyśmy mieszkać? Co mobilność miejska może dodać do ekosystemu?

W 2017 r. Komisja Europejska ustanowiła UIC2, społeczność 46 miast/regionów w Europie, w ramach unijnego Rynku Smart Cities. Woznikowski reprezentuje Metropolis GZM, jeden z regionów członkowskich UIC2, aby wyjaśnić swoje podejście do wprowadzania dronów na tereny miejskie. Aby prowadzić zrównoważoną i odpowiedzialną transformację, UIC2 koncentruje się na grupach zadaniowych w trzech głównych obszarach: po pierwsze, ustanawiając wsparcie publiczne i prywatne; po drugie, współpraca z obywatelami; i po trzecie, poszukiwanie synergii między transportem lądowym i lotniczym.

Mobilność powietrzna w miastach jest zdefiniowana przez UIC2 jako „transport lotniczy na bardzo małych wysokościach, nad obszarami zaludnionymi, na dużą skalę, który jest w sposób zrównoważony zintegrowany z systemami mobilności naziemnej”. Woznikowski podkreśla wagę tej zrównoważonej integracji, mówiąc, że należy skoncentrować się na mieście i potrzebach obywateli. Jak wyjaśnia, idealne podejście to takie, które wykorzystuje wielu interesariuszy i wielopoziomowe zarządzanie. Ponadto specjaliści lotnictwa powinni współpracować ze specjalistami ds. mobilności/planowania w kierunku wspólnego celu, zamiast pracować osobno dla celów niepowiązanych. Zdaniem Woźnikowskiego partnerzy UIC2 uważają, że „technologia musi służyć miastom, a nie odwrotnie”.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikował raport w maju o perspektywach obywateli UE w pojazdach UAM. Większość z 4000 respondentów ankiety pozytywnie oceniła UAM: „Jest postrzegany jako atrakcyjny nowy środek mobilności i większość jest gotowa go wypróbować”. Obawy dotyczyły potencjalnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem, hałasem, bezpieczeństwem i wpływem na środowisko. Pojawiający się pogląd był taki, że pojazdy i infrastruktura UAM mogą „poprawić lokalny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zagęszczenia ruchu miejskiego i lepszą jakość lokalnego powietrza”, chociaż wielu obywateli ma obawy co do wpływu na dziką przyrodę. Respondenci zapytani o drony przewidywali więcej problemów z bezpieczeństwem. „Wykorzystywanie dronów do celów dostawczych generowało mniejsze wsparcie. „Obawy dotyczące bezpieczeństwa są o około 10% wyższe w przypadku dronów” – skomentował dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky.

READ  UE uruchamia sekretariat, który ma pomóc regionom górniczym w transformacji na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie

Henrik Hololei, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej, był głównym mówcą na wirtualnym wydarzeniu U-Space European Stakeholder Network. Lubi brać udział w dyskusjach na temat miejskiej mobilności lotniczej, ponieważ „tworzysz coś nowego i nie masz nieelastycznych starszych systemów, które trudno zmienić”. Twierdzi, że ramy bezpieczeństwa stworzone przez Komisję Europejską są bardzo niezawodne, ale wciąż czeka nas więcej innowacji i ekspansji.

Hololei postrzega przyszłość lotnictwa jako znacznie rozszerzoną przestrzeń powietrzną – nie tylko przestrzeń U na małych wysokościach, ale także komercyjną przestrzeń powietrzną na dużych wysokościach. Chociaż spodziewa się powszechnego wzrostu w ciągu następnej dekady, ważne będzie utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Hololei przewiduje również silny nacisk na redukcję emisji, aby wesprzeć UE w zgodne z Europejską Zieloną Umową oraz osiągnięcie Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050. „Interoperacyjność ma kluczowe znaczenie we wszystkich 27 państwach członkowskich. Potrzebujemy konkurencji – musimy utrzymać otwarty rynek, zapraszać nowych uczestników i wprowadzać nowe sposoby pracy z większą liczbą rozwiązań cyfrowych. Musimy dążyć do modernizacji, a to jest niezbędne: nie możemy nikogo pominąć; nie możemy stawiać barier. ”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.