Connect with us

Nauka

Politechnika Śląska | Popularyzacja i popularyzacja nauki w Polsce – warsztaty

Published

on

Politechnika Śląska |  Popularyzacja i popularyzacja nauki w Polsce – warsztaty

Komunikacja naukowa nie byłaby możliwa bez wsparcia przedstawicieli mediów. Dobra współpraca naukowców z dziennikarzami (często przy wsparciu biur prasowych uczelni) przekłada się na skuteczne dotarcie do odbiorców, podniesienie wartości nauki i pozytywnie wpływające na wizerunek uczelni. Często jednak stawia przed środowiskiem akademickim i medialnym wiele wyzwań – związanych m.in. z jakością i formą przygotowywanych treści, a także odpowiednim przygotowaniem do tego typu współpracy. Uczestnicy 3 paneli dyskutowali o nauce w mediach wspólnie z dziennikarką Agnieszką Kliks-Pudlik (Nauka w Polsce).

Panel 4 poświęcony był komunikacji naukowej ze społeczeństwem i firmami. Kwestię transferu wiedzy do firm z uczestnikami omawiała Natalia Osica (Dyrektor Generalny Pro Science). Wśród poruszanych tematów znalazły się uwagi dotyczące utworzenia szeregu jednostek skierowanych do otoczenia gospodarczego, a także usprawnienia procesu nawiązywania współpracy uczelni z przedstawicielami biznesu.

Praca drugiej grupy w ramach 4t Panel koordynowała Alicja Harackiewicz (dyrektor Centrum Nauki Eksperyment, prezes Stowarzyszenia SPIN). Uczestnicy zwrócili uwagę na cele komunikacji naukowej i wymierne efekty podejmowanych działań, a także kształtowanie umiejętności komunikacyjnych naukowców.

Każda grupa zaprezentowała wyniki swojej pracy podczas sesji podsumowującej. Przygotowane wytyczne i etapy działań będą punktem wyjścia do opracowania konkretnych strategii i wytycznych, które z kolei zostaną zaprezentowane władzom uczelni i ośrodków badawczych, w celu wprowadzenia ich do funkcjonowania jednostek. Spotkanie było także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji do przyszłych działań rozwijanych w obszarze komunikacji naukowej i popularyzacji nauki.

Organizatorami warsztatów były: Polska Akademia Nauk, Rada Promocji Społecznego Rozumienia Nauki PAN, Politechnika Śląska, Centrum Popularyzacji Nauki. Sponsorzy medialni: „Nauka w Polsce” i „Forum Akademickie”. Partnerzy: Eureka-PRO i pro-nauka. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Dziekanów Akademickich Szkół Polskich.

Wydarzenie organizowane w ramach grantu Upowszechnianie i Promocja Działalności Naukowej (UiPDN) Polskiej Akademii Nauk 2024.

READ  Atak na wolność akademicką, artystyczną, kulturalną i mediów w Polsce

Aleksandra Wojaczek

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *