Connect with us

Nauka

Podczas COP28 kraje wydały deklarację potrojenia mocy elektrowni jądrowych do 2050 r., uznając kluczową rolę energii jądrowej w osiągnięciu zera netto

Published

on

Podczas COP28 kraje wydały deklarację potrojenia mocy elektrowni jądrowych do 2050 r., uznając kluczową rolę energii jądrowej w osiągnięciu zera netto

DUBAJ, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE — Podczas 28. Światowego Szczytu w sprawie Działań Klimatycznycht Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu ponad 20 krajów z czterech kontynentów ogłosiło Deklarację w sprawie potrójnej energii jądrowej. Deklaracja uznaje fundamentalną rolę energii jądrowej w osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. i utrzymaniu w zasięgu celu 1,5 stopnia. Do głównych elementów deklaracji należy współpraca na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest potrojenie globalnej zdolności w zakresie energii jądrowej do 2050 r., oraz wezwanie akcjonariuszy międzynarodowych instytucji finansowych do zachęcania do uwzględniania energii jądrowej w polityce pożyczania energii. Kraje popierające obejmują NAS, Bułgaria, Kanada, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Ghana, Węgry, Japonia, Republika Korei, Mołdawia, Mongolia, Maroko, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty ArabskieTo jest Wielka Brytania. Pełny tekst Deklaracji znajduje się poniżej.

Deklaracja w sprawie potrójnej energii jądrowej
2 grudnia 2023 r

Rozpoznawanie fundamentalna rola energii jądrowej w osiągnięciu zerowej emisji netto gazów cieplarnianych/neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do połowy stulecia lub mniej więcej w tym okresie oraz w utrzymaniu limitu wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C w zakresie i osiągnięciu 7. celu zrównoważonego rozwoju;

Rozpoznawanie znaczenie zastosowań nauki i technologii jądrowej, które przyczyniają się do monitorowania zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków, a także podkreślanie prac Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w tym zakresie;

Rozpoznawanie mając na uwadze, że energia jądrowa jest już drugim co do wielkości źródłem czystej, możliwej do wykorzystania energii bazowej, przynoszącym korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego;

Rozpoznawanie mając na uwadze, że analizy przeprowadzone przez Agencję Energii Jądrowej OECD i Światowe Stowarzyszenie Jądrowe pokazują, że globalna zainstalowana moc energii jądrowej musi się potroić do 2050 r., aby do tego samego roku osiągnąć globalną zerową emisję netto;

READ  David Strathairn zagra STC jako bojownik ruchu oporu podczas II wojny światowej Jan Karski

Rozpoznawanie mając na uwadze, że analiza przeprowadzona przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu pokazuje, że energia jądrowa w latach 2020–2050 w przybliżeniu potroi swoją globalną zainstalowaną moc elektryczną, przy średnim scenariuszu wynoszącym 1,5°C;

Rozpoznawanie mając na uwadze, że analiza Międzynarodowej Agencji Energetycznej pokazuje, że w latach 2020–2050 energia jądrowa wzrośnie ponad dwukrotnie w ramach scenariuszy globalnej zerowej emisji netto do 2050 r. oraz że spadek liczby energii jądrowej sprawi, że osiągnięcie zerowej emisji netto stanie się trudniejsze i bardziej kosztowne;

Rozpoznawanie aby nowe technologie jądrowe mogły zajmować niewielki obszar i można je było instalować w razie potrzeby, ustanawiać dobre partnerstwa z odnawialnymi źródłami energii i zapewniać dodatkową elastyczność wspierającą dekarbonizację poza sektorem energetycznym, w tym sektorami przemysłowymi, które są trudne do ograniczenia;

Rozpoznawanie działania MAEA polegające na wspieraniu jej państw członkowskich, na żądanie, we włączaniu energii jądrowej do ich krajowych planów energetycznych w sposób zrównoważony, z poszanowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz jej inicjatywa „Atoms4NetZero” jako szansa dla zainteresowanych stron na wymianę wiedzy ;

Rozpoznawanie znaczenie finansowania dodatkowej mocy jądrowej niezbędnej do utrzymania dopuszczalnego limitu wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C;

Rozpoznawanie potrzeba zaangażowania politycznego na wysokim szczeblu w celu stymulowania dalszych działań w zakresie energii jądrowej;

Uczestnicy tego zobowiązania:

Popełniać współpracować, aby osiągnąć globalny cel, jakim jest potrojenie zdolności wytwarzania energii jądrowej w latach 2020–2050, uznając odmienną sytuację krajową każdego Uczestnika;

Popełniać przyjąć środki krajowe w celu zapewnienia odpowiedzialnego i zgodnego z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, ochrony i nieproliferacji elektrowni jądrowych oraz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami paliwowymi w perspektywie długoterminowej;

Popełniać zmobilizować inwestycje w energię jądrową, w tym poprzez innowacyjne mechanizmy finansowania;

Zaprosić akcjonariusze Banku Światowego, międzynarodowych instytucji finansowych i regionalnych banków rozwoju do zachęcania, jeśli to konieczne, do włączania energii jądrowej do polityki pożyczania energii swoich organizacji oraz do aktywnego wspierania energii jądrowej, jeżeli mają taki mandat, oraz zachęcać organy regionalne posiadające do tego mandat powinny rozważyć zapewnienie wsparcia finansowego dla energii jądrowej;

READ  Koronawirus w Oregonie: 305 przypadków, 2 zgony, ponieważ stan ujawnia więcej przypadków związanych ze szkołami

Popełniać wspierać rozwój i budowę reaktorów jądrowych, takich jak małe reaktory modułowe i inne zaawansowane reaktory do wytwarzania energii, a także szersze zastosowania przemysłowe w zakresie dekarbonizacji, takie jak produkcja wodoru lub paliw syntetycznych;

Rozpoznać znaczenie promowania odpornych łańcuchów dostaw, w tym paliwa, dla bezpiecznych technologii stosowanych w elektrowniach jądrowych przez cały ich cykl życia;

Rozpoznać znaczenie, gdy jest to technicznie wykonalne i ekonomicznie wykonalne, przedłużenia okresu użytkowania elektrowni jądrowych, które działają zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, ochrony i nieproliferacji, stosownie do przypadku;

Popełniać wspierać odpowiedzialne narody, które starają się badać nowe cywilne obiekty nuklearne zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, ochrony i nieproliferacji;

Powitanie i zachęcaj uzupełniające zobowiązania sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, banków rozwoju i instytucji finansowych;

Rozwiązywać corocznie analizuje postępy w wypełnianiu tych zobowiązań na marginesie COP;

Zadzwonić inne kraje do przestrzegania tej deklaracji.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *