Connect with us

Nauka

Otwarcie trzeciego naboru dla Polska – USA Science Prize

Published

on

Otwarcie trzeciego naboru dla Polska – USA Science Prize
Polska – Amerykańska Nagroda Naukowa 2
Pierwsi laureaci Polsko-USA Naukowej Nagrody, prof. Mariusz Jaskolski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dr Aleksander Wlodawer z Narodowego Instytutu Onkologii | Źródło: AAAS

Amerykańskie Towarzystwo Rozwoju Nauki (AAAS) i Fundacja Nauki Polskiej (FNP) mają przyjemność ogłosić otwarcie naboru nominacji do trzeciej edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej. Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie korzyści płynących ze współpracy naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest dwóm naukowcom – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcia naukowe powstałe w wyniku ich współpracy.

Aby móc ubiegać się o nagrodę, naukowiec musi zostać nominowany. Kandydata mogą zgłosić wszyscy aktywni członkowie polskiego lub amerykańskiego środowiska naukowego (w tym korporacyjnego B+R). Dozwolone są także samonominacje. Nagroda może być przyznawana we wszystkich dyscyplinach naukowych z wyjątkiem sztuki. Każdy zwycięzca otrzyma kwotę 5000 dolarów amerykańskich. Każda nominacja musi odnosić się łącznie do zespołu współpracowników naukowychjeden członek pracujący w Polsce i jeden członek pracujący w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od ich narodowości.

Nominacje muszą zawierać następujące informacje:

  • Uznanie wspólnego osiągnięcia naukowego uzyskanego dzięki współpracy obu kandydatów do nagrody
  • Życiorysy obu naukowców oraz wykaz publikacji istotnych dla wspólnego osiągnięcia
  • List poparcia dla nominowanych (w przypadku samonominacji dwa) – którego autorem nie może być nominujący ani nominowani.

Jeśli zgłosili Państwo nominację w poprzednim cyklu nagród i chcieliby, aby nominacja została ponownie rozpatrzona, prosimy o informację. Można również przesłać wszelkie dodatkowe/zaktualizowane materiały. Nominacje należy przesyłać w języku angielskim za pośrednictwem poczty elektronicznej 31 grudnia 2017 r na jeden z poniższych adresów:

Amerykańskie Stowarzyszenie Postępu Nauki: [email protected]
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: [email protected]

Konkurs prowadzony jest przez komisję mieszaną złożoną z AAAS i FNP, w skład której wchodzą członkowie zewnętrzni. Wyniki trzeciej edycji zostaną ogłoszone w 2018 roku. Ze względu na rotacyjny charakter nagrody, kolejna edycja zostanie wręczona w Waszyngtonie jesienią 2018 roku.

READ  Migrant, niebezpiecznie niewystarczająca absorpcja uchodźców w UE

Pierwszymi laureatami Polsko-USA Naukowej Nagrody zostali światowej sławy naukowcy – prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Aleksander Wlodawer z National Cancer Institute w USA. O Jaskolski – Włodawer zespół otrzymał go za badania strukturalne białek istotnych z medycznego punktu widzenia, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczących choroby ludzkie, takie jak AIDS czy białaczka u dzieci.

W 2016 roku konkurs wygrał prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz prof. Dzięki jego pracy naukowej możliwe stało się przewidzenie struktury dowolnego RNA na podstawie jego sekwencji. Jego badania pozwoliły także wyjaśnić zasady zwijania RNA oraz zastosowanie modyfikowanych oligonukleotydów do modulowania aktywności biologicznej fotogenicznych RNA.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Justyna Motrenko z FNP: +48 22 845 95 32
Hend Ghobrial w AAAS: +1.202.326.6655

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *