Connect with us

Nauka

Minister Nowak: współpraca z USA w sektorze kosmicznym i nowych technologii sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa Polski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Published

on

Minister Nowak: współpraca z USA w sektorze kosmicznym i nowych technologii sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa Polski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Minister Rozwoju Gospodarczego i Technologii kontynuuje trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Podczas wtorkowych rozmów w Waszyngtonie ministrowi Nowakowi towarzyszył profesor Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Koordynatorem polskiej polityki kosmicznej jest Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii, natomiast POLSA jest jednostką podległą Ministerstwu.

Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z agencjami międzynarodowymi i administracją państwową w obszarze badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

Zacieśniamy współpracę z USA, aby jak najszybciej wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju za pomocą najnowocześniejszych narzędzi nawigacyjnych, telekomunikacyjnych i obserwacyjnych. Chcemy, aby Polska mogła nie tylko korzystać z amerykańskich technologii, ale także uczestniczyć w ich rozwoju

– powiedział Minister Rozwoju Gospodarczego i Technologii Piotr Nowak.

Umowa zabezpieczenia technologicznego

Minister Piotr Nowak spotkał się z Podsekretarzem Stanu ds. Kontroli Zbrojeń i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Bonnie Denise Jenkins oraz Zastępcą Sekretarza Stanu ds. Bezpieczeństwa Międzynarodowego Eliotem Kangiem.

Tematem rozmów była współpraca POLSA z amerykańskimi firmami z branży kosmicznej oraz procedura TSA, która umożliwiła wyniesienie systemu startu satelity na niską orbitę okołoziemską do Polski.

Podczas spotkania Minister podkreślił, że podpisanie pomiędzy obydwoma krajami TSA (Porozumienia o Ochronie Technologicznej) wzmocni zdolności obronne całej Unii Europejskiej.

Umowa o zabezpieczeniu technologicznym ma fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia współpracy Polski z USA na rynku kosmicznym. Jej podpisanie przyspieszyłoby współpracę i rozwój, zwłaszcza w zakresie technologii lotów kosmicznych, a także umożliwiłoby zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi firmami

– podkreślił minister Nowak podczas spotkania z podsekretarzem stanu Jenkinsem.

Minister podkreślił, że podpisanie TSA pomiędzy naszym krajem a USA umożliwi w najbliższej przyszłości starty kosmiczne z Polski, co zwiększy, po pierwsze, zdolności obronne całej Unii Europejskiej.

Uzyskanie niezależności w umieszczaniu satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej otworzy także nowy potencjał dla przemysłu kosmicznego w Polsce i UE. Będzie to nowa i znacząca usługa dla branży kosmicznej w naszym kraju i Europie Środkowej

– powiedział Minister Nowak podczas rozmów z Eliotem Kangiem.

READ  Polska deklaruje, że koty domowe są obecnie gatunkiem inwazyjnym

Rozwój polskiego sektora kosmicznego

Polska polityka kosmiczna opiera się na dokumencie rządowym „Polska Strategia Kosmiczna”, przyjętym przez Radę Ministrów 26 stycznia 2017 r.

Polski sektor kosmiczny od kilku lat dynamicznie się rozwija

– powiedział Minister do partnerów amerykańskich.

Podkreślił, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii postrzega sektor kosmiczny jako branżę zaawansowanych technologii, która może przyczynić się do stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki.

Chcemy, aby nasza gospodarka w jeszcze większym stopniu opierała się na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym

– dodał minister.

Nowe możliwości rozwoju sektora kosmicznego w Polsce stworzyło przystąpienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku. Umożliwiło to polskim podmiotom udział w programach i projektach ESA, a także dostęp do infrastruktury badawczej, stażowej i szkoleniowej Agencji. Obecnie Polska uczestniczy w 10 programach ESA.

Minister podkreślił, że polski sektor kosmiczny jest branżą stosunkowo młodą, ale dobrze rozwiniętą. Specjalizuje się m.in. w takich obszarach jak: oprogramowanie kosmiczne i naziemne, mechanika precyzyjna, robotyka, optyka, optoelektronika, awionika, systemy naprowadzania i korekcji orbity, systemy energetyczne, technologie materiałów i kompozytów, technologie mikrofalowe i napędowe, w tym pędniki.

Spotkanie z Podsekretarzem ds. Wzrostu Gospodarczego, Energii i Środowiska José Fernandezem

Podczas spotkania z Podsekretarzem ds. Wzrostu Gospodarczego, Energii i Środowiska José Fernandezem Minister poruszył kwestię współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie przemysłu obronnego i elektronicznego oraz wspólnej polityki wobec kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, a w w szczególności koordynacja sankcji wobec Kremla.

Minister omówił także temat współpracy w sektorze energetycznym.

Naszym celem jest zapewnienie większej dywersyfikacji źródeł energii. Zaangażowanie i wsparcie Stanów Zjednoczonych dla naszych wysiłków w tym zakresie są niezwykle ważne

– powiedział minister Nowak podczas spotkania z podsekretarzem stanu Fernandezem.

Poinformował, że Polska aktywnie realizuje strategię dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu. W tym kontekście minister Nowak wspomniał o zakupie amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Nasze kontrakty na amerykańskie LNG traktujemy jako ważny krok w budowaniu konkurencyjnego rynku gazu nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przez Polskę uzyskują dostęp do LNG

– powiedział.

READ  Koronawirus w Oregonie: 1282 nowe przypadki, 35 więcej zgonów w miarę ujawnienia większej liczby szczegółów dystrybucji szczepionek

Poinformował, że obecnie pracujemy nad zwiększeniem mocy regazyfikacyjnej terminalu LNG w Świnoujściu. Planujemy także zwiększenie możliwości importu LNG poprzez uruchomienie Terminalu Statków Magazynowo-Rejestrowych w Gdańsku.

Minister mówił także o programie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Podkreślił, że ten rodzaj energii jest najtańszym sposobem na przeprowadzenie zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce. Ma na celu zastąpienie węgla jako źródła bezpieczeństwa i konkurencyjności gospodarki, a także zapewnienie stabilności dostaw i bezpieczeństwa energetycznego.

Minister rozmawiał także z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (DFC), Scottem A. Nathanem, na temat udziału korporacji w Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza. Poruszono kwestię przystąpienia Polski do G20, współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i transformacji w celu zapewnienia korzystnych właściwości energii dla przemysłu.

Minister Rozwoju Gospodarczego i Technologii spotkał się także z przedstawicielami firmy Dell.

Polska potrzebuje silnych partnerów, aby przyspieszyć transformację cyfrową i zapewnić sobie cyberbezpieczeństwo

– powiedział minister.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *