Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Commerzbank spodziewa się, że w Polsce wpłynie to na zarobki

Published

on

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Słowa kluczowe: Różne

Commerzbank spodziewa się, że w Polsce wpłynie to na zarobki

15.07.2022 / 15:03
Za treść niniejszego ogłoszenia odpowiada wyłącznie emitent.

  • Negatywny jednorazowy efekt w wysokości od 210 do 290 mln euro oczekiwany w mBanku w trzecim kwartale ze względu na ustawowe wakacje kredytowe na prywatne finansowanie budowy
  • Odpowiednio wpłynie to na wynik operacyjny Commerzbanku
  • Bettina Orlopp: „Ze względu na ciągły dobry rozwój naszej działalności operacyjnej nadal oczekujemy zysku netto w wysokości ponad 1 miliarda euro w roku finansowym. Jest to uwarunkowane warunkiem, że nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie otoczenia gospodarczego, na przykład z powodu dalszych wąskich gardeł w dostawach gazu”.

Commerzbank nadal spodziewa się zysku netto w wysokości ponad 1 miliarda euro w roku finansowym 2022, pomimo oczekiwanego negatywnego wpływu na wyniki polskiej spółki zależnej mBanku. Perspektywa ta jest uzależniona od tego, że otoczenie gospodarcze nie ulegnie dalszemu znacznemu pogorszeniu i że nie są wymagane żadne znaczące dodatkowe rezerwy na portfel kredytowy mBanku we frankach szwajcarskich.

mBank wcześniej informował, że spodziewa się ujemnych zysków w przedziale od 1,0 do 1,4 mld zł (obecnie ok. 210–290 mln euro) w trzecim kwartale 2022 r. z powodu możliwych odroczeń odsetek i rat kapitałowych prywatnego finansowania nieruchomości („kredyt świąt”) wprowadzonych przez nowe przepisy. Oczekuje się, że na wynik operacyjny Commerzbanku w III kwartale wpłynie odpowiednia kwota, która zostanie zaksięgowana przede wszystkim jako ujemny dochód w pozycji „Pozostałe przychody z instrumentów finansowych”.

Nowe przepisy w Polsce pozwalają prywatnym kredytobiorcom na odstąpienie od miesięcznych spłat bieżących kredytów hipotecznych nawet ośmiokrotnie do końca 2023 roku. mBank przewiduje, że z tej opcji skorzysta od 60% do 80% obecnie akceptowanych uprawnionych kredytobiorców. Commerzbank rozważy podjęcie kroków prawnych przeciwko temu nietypowemu środkowi, który przysługuje wszystkim kredytobiorcom niezależnie od ich sytuacji finansowej.

READ  Polska wzywa brytyjskich ambasadorów po tym, jak prawicowy pisarz odmówił wjazdu

„Wakacje kredytowe” to element działań polskiego rządu, który ma reagować na konsekwencje wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych. Narodowy Bank Polski podniósł ostatnio główną stopę procentową do 6,50%. Już w drugim kwartale Commerzbank spodziewa się dodatkowych obowiązkowych składek na instytucjonalny system zabezpieczeń mBanku w wysokości około 83 mln euro.

mBank to jeden z najnowocześniejszych banków w Europie i motor wzrostu naszej grupy. Niestety nowe ustawodawstwo w Polsce pociąga za sobą znaczne koszty jednorazowe. Ze względu na stały dobry rozwój naszej działalności operacyjnej, mimo wszystko spodziewamy się, że zysk netto za rok obrotowy przekroczy 1 miliard euro. Jest to pod warunkiem, że nie nastąpi dalsze znaczące pogorszenie otoczenia gospodarczego, na przykład z powodu dalszych wąskich gardeł w dostawach gazu – powiedziała Bettina Orlopp, dyrektor finansowy Commerzbanku.

kontakt prasowy

Erik Nebel +49 69 136-44986


O Commerzbanku

Commerzbank jest wiodącym bankiem dla niemieckich MŚP i silnym partnerem dla około 28 000 grup klientów korporacyjnych oraz około 11 milionów klientów prywatnych i biznesowych w Niemczech. Dwa obszary biznesowe banku – klienci indywidualni i small biznes oraz klienci korporacyjni – oferują kompleksowe portfolio usług finansowych. Commerzbank obsługuje około 30 procent niemieckiego handlu zagranicznego i jest obecny w prawie 40 krajach w zakresie obsługi klientów korporacyjnych. Bank koncentruje się na niemieckich firmach średniej wielkości, dużych firmach oraz klientach instytucjonalnych. W ramach swojej międzynarodowej działalności Commerzbank dba o klientów z kontaktami z Niemcami oraz firmy z wybranych sektorów zorientowanych na przyszłość. Po integracji Comdirect klienci indywidualni i biznesowi mogą korzystać z usług jednego z najnowocześniejszych banków internetowych w Niemczech w połączeniu z osobistym doradztwem na miejscu. Jej polska spółka zależna mBank SA to innowacyjny bank cyfrowy, który obsługuje około 5,6 mln klientów indywidualnych i korporacyjnych głównie w Polsce, ale także w Czechach i na Słowacji. W 2021 r. Commerzbank osiągnął dochód brutto w wysokości około 8,5 miliarda euro, zatrudniając około 46 500 pracowników.

READ  Weszło w życie porozumienie o rozejmie we wschodniej Ukrainie

Zastrzeżenie

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi. W niniejszym komunikacie oświadczenia te dotyczą m.in. oczekiwanej przyszłej działalności firmy

Commerzbank, efektywność i przewidywane synergie, przewidywane perspektywy rozwoju i inne możliwości zwiększenia wartości Commerzbanku, a także przewidywane przyszłe wyniki finansowe, koszty restrukturyzacji oraz inne wydarzenia i informacje finansowe. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących planach, oczekiwaniach, szacunkach i przewidywaniach kierownictwa. Podlegają one wielu założeniom i wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i zmiany będą się znacznie różnić od przyszłych wyników i zmian wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują warunki na rynkach finansowych w Niemczech, Europie, Stanach Zjednoczonych i innych regionach, z których Commerzbank czerpie znaczną część swoich dochodów i w których Commerzbank posiada znaczną część swoich aktywów, zmiany cen aktywów oraz zmienność rynku, w szczególności z powodu z trwającym europejskim kryzysem zadłużenia, potencjalnymi niewypłacalnościami kredytobiorców lub partnerów handlowych, wdrażaniem inicjatyw strategicznych mających na celu poprawę modelu biznesowego, wiarygodnością polityki, procedur i metodologii zarządzania ryzykiem, ryzykiem wynikającym ze zmian regulacyjnych i innymi rodzajami ryzyka . Stwierdzenia dotyczące przyszłości są zatem aktualne dopiero w dniu ich sporządzenia. Commerzbank nie zobowiązuje się do aktualizowania ani korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie prasowym w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dacie niniejszego komunikatu prasowego.

15.07.2022 Publikacja Wiadomości Korporacyjnych/Wiadomości Finansowych transmitowanych przez DGAP – serwis EQS Group AG.
Za treść niniejszego ogłoszenia odpowiada wyłącznie emitent.

Usługi dystrybucyjne DGAP obejmują informacje prawne, wiadomości finansowe/korporacyjne i komunikaty prasowe.
Archiwum na www.dgap.de

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.