Connect with us

Nauka

Program Stypendialny Rządu RP im. Stefana Banacha 2024 dla krajów rozwijających się

Published

on

Program Stypendialny Rządu RP im. Stefana Banacha 2024 dla krajów rozwijających się

Program Stypendialny Rządu RP im. Stefana Banacha 2024 dla krajów rozwijających się. Zarejestruj się poniżej!

Kiedy upływa termin rejestracji:

21ul Czerwiec 2024 3:00:00 PO POŁUDNIU czas lokalny (Warszawa)

Opowiedz mi o Stypendium Rządu RP im. Stefana Banacha:

Celem Programu jest wspieranie postępu społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia ich obywateli w formie stypendiów na studia średnie w języku polskim lub angielskim w polskich uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji. i Nauki w zakresie nauki inżynieryjne i techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłeTo jest Nauki o życiu.

O stypendium NAWA mogą ubiegać się obywatele następujących krajów: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Kolumbia, Etiopia, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kosowo, Liban, Meksyk, Mołdawia, Czarnogóra, Nigeria, Macedonia Północna, Palestyna, Peru, Filipiny, Senegal, Serbia, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan i Wietnam.

Dodatkowo obywatele Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Czarnogóry, Mołdawii, Macedonii Północnej, Serbii, Ukrainy i Uzbekistanu mogą ukończyć Liceum studia na kierunkach Nauki humanistyczne i społeczne w ramach Programu, z wyjątkiem studiów filologicznych w języku ojczystym beneficjenta.

Program jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w formie polskiej pomocy rozwojowej.

Które pola się kwalifikują?

Inżynieria i nauki techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłeTo jest Nauki o życiu.

Nie będzie możliwości uczestniczenia w Programie w innych obszarach nauki.

Co to za torba?

Mistrzowie

Kto może ubiegać się o Stypendium Rządu RP im. Stefana Banacha?

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają wszystkie poniższe kryteria:

1. są obywatelami jednego z następujących krajów: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia , Kolumbia, Kosowo, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia, Nigeria, Palestyna, Peru, Republika Południowej Afryki, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam;

READ  Jak wynika z nowych badań, góra lodowa może jednak NIE zatopić Titanica

2. nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie ubiegali się o obywatelstwo polskie;

3. zamierzają rozpocząć studia drugiego stopnia lub kursy przygotowawcze w roku akademickim 2022/23;

4. w chwili aplikowania do Programu są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze oraz nauki ścisłe i przyrodnicze albo posiadają dyplom studiów pierwszego stopnia na kierunkach, o których mowa powyżej, uzyskane w kraju objętym Programem, nie wcześniej niż w 2020 roku. W przypadku kandydatów z Europy, Azji Środkowej i Kaukazu Południowego dopuszczalne będą także dyplomy pierwszego stopnia uzyskane w obszarze nauk społecznych i humanistycznych;

5. nie posiada dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; Jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie obowiązuje system studiów dwustopniowych, dopuszczeni zostaną kandydaci posiadający tytuł magistra lub równoważny;

6.posiadać udokumentowaną wiedzę nt

a) język polski:

· minimum na poziomie A2, jeżeli kandydat planuje rozpocząć najpierw roczny kurs przygotowawczy, a następnie kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia w języku polskim;

· minimum B1, jeżeli kandydat zamierza podjąć studia drugiego stopnia w języku polskim bez rocznego kursu przygotowawczego;

Lub

b) Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2, jeśli kandydat zamierza rozpocząć studia w języku angielskim.

Jak wybierani są kandydaci?

  • Rekomendacja misji dyplomatyczno-konsularnej, organizacji pozarządowej lub uczelni = 40%
  • Średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia zawartych w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczeniu potwierdzającym średnią arytmetyczną ocen = 60%

Które kraje kwalifikują się?

O stypendium NAWA mogą ubiegać się obywatele następujących krajów: Albania, AngolaArgentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Kolumbia, EtiopiaGruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, KeniaKosowo, Liban, Meksyk, Mołdawia, Czarnogóra, NigeriaMacedonia Północna, Palestyna, Peru, Filipiny, SenegalSerbia, Południe Afryka, Tanzania, TunezjaUkrainę, Uzbekistan i Wietnam.

READ  od czego zacząć swoją literaturę - The Calvert Journal

Gdzie zostanie odebrana nagroda?

Polska

Ile stypendiów zostanie przyznanych?

Nieokreślony

Jakie korzyści daje Stypendium Rządu RP im. Stefana Banacha?

Stypendium będzie warte:

1. 1700 zł miesięcznie w trakcie kursu przygotowawczego (stypendysta nie będzie miał statusu studenta, co uniemożliwi mu korzystanie ze zniżek przysługujących studentom m.in. w komunikacji miejskiej);

2. 1500 zł miesięcznie na studiach II stopnia.

W trakcie studiów stypendyści otrzymają także:

1. na pierwszym roku studiów pierwsze miesięczne stypendium zwiększone o 500 zł,

2. na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium wzrasta o 500 zł.

W przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego Dyrektor NAWA może na pisemny wniosek stypendysty jednorazowo podwyższyć stypendium o kwotę 500 zł.

Stypendium Dyrektora NAWA będzie wypłacane za pośrednictwem ośrodka prowadzącego przedmiot lub uczelni, na której studiuje stypendysta.

Jak ubiegać się o stypendium Rządu RP im. Stefana Banacha:

  • Wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji, // WYKOŃCZ WNIOSEK //
  • Wniosek należy przygotować w języku polskim lub angielskim
  • Przed złożeniem wniosku ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami aplikacji.
  • Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 15 lipca 2024 r

Powodzenia!

Odwiedź stronę nagród, aby poznać szczegóły

  • Ifeoma Chuks jest naturalnie utalentowaną pisarką. Napisała i przyczyniła się do powstania ponad 6000 artykułów w Internecie, które zapewniły solidne doświadczenia szczególnie aspirującym młodym ludziom na całym świecie.

    Menedżer treści

Ten post został ostatnio zmodyfikowany 27 maja 2024 o 17:59

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *