Connect with us

Gospodarka

Zimbabwe: Zim uczestniczy w spotkaniach ugodowych w Polsce

Published

on

Zimbabwe: Zim uczestniczy w spotkaniach ugodowych w Polsce

Sikhanyisiwe Ncube w KATOWICACH, Polska

ZIMBABWE bierze udział w XI sesji Światowego Forum Miejskiego zwołanego przez ONZ-Habitat w Polsce.

Delegacji poprowadzi krajowy minister mieszkalnictwa i usług społecznych Daniel Garwe, który będzie organizował spotkania i dyskusje z interesariuszami i partnerami z całego świata.

Forum działa pod hasłem: „Przekształcamy nasze miasta dla lepszej miejskiej przyszłości”.

Inni delegaci z Zimbabwe to Juli Moyo, minister ds. samorządu lokalnego i robót publicznych, stały przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), Winpeg Moyo oraz sekretarz ds. prowincji i decentralizacji Harare, metropolita Tafadzwa Muguti.

W delegacji są przedstawiciele ambasad Zimbabwe w Kenii i Niemczech, inni wyżsi urzędnicy rządowi oraz przedstawiciele Zimbabwe Investment and Development Agency, a także przedstawiciele władz lokalnych z Harare, Bulawayo, Mutare i Victoria Falls.

Forum, które rozpoczęło się w poniedziałek, jest organizowane i zwoływane przez ONZ-Habitat, która skupia interesariuszy w celu wspólnego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

W poniedziałek zastępca sekretarza generalnego ONZ-Habitat i dyrektor wykonawczy Maimunah Mohd Sharif powiedział, że forum jest rynkiem innowacji, gromadzącym pomysły i opinie z wydarzeń w celu testowania nowych pomysłów i gromadzenia materiałów do opracowywania polityki.

Sesje obejmą wiele tematów, w tym spostrzeżenia na temat zrównoważonych sposobów przekształcania miast z myślą o budowaniu odporności i zapewnieniu włączenia społeczności do planu transformacji.

Finansowanie mieszkalnictwa jest również przedmiotem dyskusji, przy czym większość interakcji wskazuje na potrzebę dalszych podejść do wzmocnienia mobilizacji zasobów poprzez reformy podatkowe.

Wpływ zmian klimatycznych na środowisko zabudowane jest również rozważany w kontekście wezwań do adaptacji i podejść łagodzących dla zrównoważonych osiedli miejskich.

Trwają również refleksje nad tym, jak miasta mogą przyciągać inwestycje i tworzyć planowanie przestrzenne powiązane z handlem, wzrostem gospodarczym, agendą rozwoju i integracją.

Minister Garwe miał przemawiać wczoraj na temat architektury zerowej emisji dwutlenku węgla dla Afryki.