Connect with us

Gospodarka

Narodowy Bank Polski siódmy miesiąc z rzędu pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Published

on

Narodowy Bank Polski siódmy miesiąc z rzędu pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie
Rada Polityki Pieniężnej (MPC) Polskiego Banku Centralnego (NBP) pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie siódmy miesiąc z rzędu ze względu na utrzymującą się słabą sytuację w otoczeniu gospodarczym kraju i istnieją obawy o wzrost inflacji w dalszej części roku.

Rada pozostawiła wczoraj główną stopę procentową na poziomie 5,75 proc. Stopę lombardową pozostawiono na poziomie 6,25 proc.; stopa depozytowa na poziomie 5,25 proc.; Stopa redyskontowa na poziomie 5,80 proc.; oraz stopę dyskontową na poziomie 5,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej Polskiego Banku Centralnego siódmy miesiąc z rzędu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie ze względu na utrzymującą się słabą sytuację w otoczeniu gospodarczym kraju i istnieją obawy o wzrost inflacji w dalszej części roku. Rada oceniła, że ​​pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostaje niska.

Decydenci pozostawiają koszty finansowania zewnętrznego na niezmienionym poziomie, mimo że inflacja spadła poniżej środka zakresu tolerancji, a produkcja przemysłowa odnotowała najostrzejszy spadek od prawie roku.

Z komunikatu NBP wynika, że ​​proces dezinflacji w polskiej gospodarce trwa.

Napływające miesięczne dane sugerują wzrost dynamiki rocznego produktu krajowego brutto (PKB) w pierwszym kwartale (I kwartale) tego roku w porównaniu do czwartego kwartału 2023 roku.

Wzrost sprzedaży detalicznej wskazuje na wyższą dynamikę konsumpcji, natomiast spadek produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej wskazuje na niższą dynamikę inwestycji.

Sytuacja na rynku pracy pozostaje dobra, a bezrobocie niskie. Choć liczba pracujących utrzymuje się na wysokim poziomie, w marcu br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce było niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie, jak wynika z komunikatu NBP, roczna dynamika wynagrodzeń pozostaje wysoka.

Według wstępnych szacunków GUS, inflacja oparta na rocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyniosła w kwietniu br. 2,4 proc. wobec 2 proc. w marcu.

READ  Rosyjski atak na Ukrainę to atak na bezpieczeństwo Europy, na pokój na świecie – mówi Joe Biden

Rada oceniła, że ​​pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostaje niska, co w związku z słabszą sytuacją gospodarczą i spadającą presją inflacyjną za granicą prowadzi do obniżenia inflacji w kraju.

W związku z tym oczekuje się, że roczna dynamika CPI w II kwartale 2024 r. ukształtuje się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP.

Biuro informacyjne Fibre2Fashion (DS)


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *