Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Polska przeciwstawia się światu zewnętrznemu w kwestiach praworządności

Published

on

Komisja Europejska od wielu lat twierdzi, że Polska jest wyraźnie zagrożona poważnym naruszeniem praworządności, ale nie była w stanie powstrzymać uchwalania nowych ustaw, które zagrażają podstawowym zasadom prawnym i niezawisłości sądownictwa.

Komisja niedawno uruchomiła Prawo mediów w Polsce, aby zapobiec przejęciu przez wrogie obce mocarstwa kontroli nad nadawcami w Polsce jako zamachu na wolność prasy. Firmy spoza Europy nie mogą posiadać więcej niż 49% udziałów w polskiej firmie medialnej.

„Polskie prawo nadawcze wysyła negatywny sygnał. Potrzebujemy ogólnounijnej ustawy o wolności mediów, aby bronić wolności mediów i wspierać praworządność ”- powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawczej UE Vera Jourova w komentarzu na swoim koncie na Twitterze. Stany Zjednoczone również zareagowały przeciwko ustawie medialnej, która dotknie amerykańską firmę medialną.

W poważniejszej kwestii niezawisłości sędziowskiej Polska odpowiedziała Komisji w poniedziałek (16 sierpnia) na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z wyrokiem, nowy polski organ dyscyplinarny jest niezgodny z prawem UE, ponieważ może potencjalnie nakładać sankcje na sędziów.

Komisja potwierdziła, że ​​otrzymała odpowiedź w terminie. Rzecznik powiedział, że komisja przeanalizuje list przed podjęciem decyzji o działaniu. „Nie komentujemy trwającego postępowania” – dodał.

Według Komunikat prasowy opublikowanym przez Centrum Informacyjne Rządu, Trybunał Konstytucyjny w Polsce bada konstytucyjność prawa UE od momentu przystąpienia Polski do UE.

Jak wynika z komunikatu prasowego, Izba Dyscyplinarna nie będzie kierować do Sądu Najwyższego nowych spraw z udziałem sędziów, ale rząd nie zawiesza pracy izby i skutków jej orzeczeń. Nie jest jasne, czy izba będzie zajmować się wyłącznie postępowaniem sędziów i rozpraw, czy też ingerować w wyroki.

Ponadto UE i Polska wydają się zmierzać do kolizji w kwestii prymatu prawa unijnego. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, ale Polska zdaje się to kwestionować w swojej odpowiedzi.

READ  Air Liquide zbuduje w Polsce ASU o wartości 40 mln euro | Aktualności

Kolejna kontrowersyjna ustawa o zwrotach mienia została uchwalona tydzień temu (14 w USA.

Nowelizacja przewiduje, że nie można wysuwać nowych roszczeń o zwrot mienia skradzionego przez hitlerowskie Niemcy podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej lub znacjonalizowanego przez reżim komunistyczny po wojnie. Otwarte roszczenia, które nie zostały ostatecznie rozstrzygnięte w ciągu ostatnich 30 lat, zostaną umorzone lub odrzucone.

Według opinia Po wnikliwej analizie prezydenta Dudy podpisał ustawę o ochronie obywateli polskich przed niesprawiedliwością. Powołał się na orzeczenie z 2015 r., w którym „Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchylenie decyzji administracyjnych stanowiących podstawę nabycia nieruchomości po wielu latach jest niezgodne z Konstytucją”.

„Moim zdaniem to koniec stanu niepewności, w którym domy i grunty nabyte w dobrej wierze mogą zostać skonfiskowane dekretem po nagłym odnalezieniu ich właściciela ponad 70 lat temu” – napisał. Zaprzeczył, jakoby nowe prawo było wymierzone w jakąkolwiek konkretną grupę – Żydów, którzy przeżyli Holokaust.

W rzeczywistości ocaleni, którzy próbowali odzyskać mienie w Polsce, twierdzą, że nowe prawo niczego nie zmienia w praktyce ze względu na trudności prawne w procesie administracyjnym. Społeczności lokalne odmówiły również wykonania decyzji administracyjnych na korzyść ocalałych lub ich potomków.

Reforma administracyjna była kluczowym elementem procesu reformy administracji publicznej (PAR) w momencie przystąpienia Polski do UE. Jest to warunek wstępny rządów prawa, ponieważ wymaga, aby wszystkie decyzje administracyjne były zgodne z prawem i zgodne z prawem, proporcjonalne do zamierzonego celu oraz oferowały środki zaradcze, takie jak środki odwoławcze.

Poprawka wydaje się techniczna, ale dotyka delikatnej kwestii w stosunkach między Polakami a narodem żydowskim. Większość z 3 mln Żydów w Polsce przed wojną została zamordowana przez nazistów i ich kolaborantów. Decyzja wywołała także spór dyplomatyczny między Polską a Izraelem.

W 2018 roku oba kraje były w jednym Spierać się C.ustawa kryminalizująca niektóre wypowiedzi o roli Polski w Holokauście. Wówczas, po jej podpisaniu, prezydent Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli sądowej, pozostawiając otwartą możliwość nowelizacji. Oba kraje później znalazły wspólną płaszczyznę w oświadczeniu, gdy odniosły się do swojej tragicznej historii podczas II wojny światowej.

READ  Polski prawicowy rząd zwolnił dyrektora wiodącego muzeum sztuki współczesnej jako ostatni cios na scenie kulturalnej

W tym przypadku Komisja zdecydowała się nie udzielać formalnej odpowiedzi. Rzecznik Komisji powiedział Brussels Times, że jest świadoma problemu i śledzi go. Holokaust jest definiującym dziedzictwem europejskiej historii i ważne jest, aby uhonorować ofiary i ich potomków – powiedział.

„Przywrócenie sprawiedliwości i zajęcie się zbrodniami popełnionymi przez reżimy totalitarne są jednak obowiązkiem państw członkowskich”.

Tak się złożyło, że jutro przypada ogólnoeuropejski dzień pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych (23 Pakt Ribbentrop-Mołotow została podpisana między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Pakt wywołał wybuch II wojny światowej i inwazję na Polskę.

„W tym dniu honorujemy tych, którzy padli ofiarą totalitarnych reżimów w Europie i tych, którzy walczyli z takimi reżimami. Uznajemy cierpienie wszystkich ofiar i ich rodzin, a także trwały wpływ, jaki to traumatyczne doświadczenie pozostawiło na przyszłe pokolenia Europejczyków ”,„ Wiceprzewodnicząca ds. Wartości i przejrzystości, Vera Jourová, i komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział w: Wspólne ogłoszenie.

Wolności od totalitaryzmu i autorytaryzmu nie można brać za pewnik” – dodali. „Wraz z rządami prawa i demokracją ta wolność jest podstawą traktatów europejskich, które wszyscy podpisaliśmy. Musimy nadal być zjednoczeni w obronie tych podstawowych wartości europejskich.”

Deklaracja mogła być skierowana do Polski, podwójnej ofiary totalitaryzmu narodowosocjalistycznego i sowieckiego, który dziś wydaje się odstępować od swoich konstytucyjnych zobowiązań.

M. Apelblat
Czas brukselski

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *