Connect with us

Gospodarka

Prognozy stanu zdrowia Polski zostały skorygowane w górę po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej i gospodarczej

Published

on

Prognozy stanu zdrowia Polski zostały skorygowane w górę po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej i gospodarczej

Oczekuje się, że korzystanie z prywatnych usług opieki zdrowotnej w Polsce będzie w dalszym ciągu rosło, ponieważ coraz więcej osób wybiera połączenie usług publicznych i prywatnych. Jak wynika z badania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), w ciągu sześciu miesięcy 2023 roku 51% społeczeństwa korzystało z publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej, a 24% korzystało wyłącznie z publicznego NFZ. ), a 11% skorzystało wyłącznie z usług prywatnych dostawców opieki zdrowotnej. Liczby te podkreślają zmieniającą się dynamikę w sektorze opieki zdrowotnej, gdzie wskaźnik wykorzystania usług łączonych wzrósł o trzy punkty procentowe w porównaniu z ostatnim badaniem przed pandemią Covid-19. Taka zmiana sugeruje, że rośnie zaufanie społeczne do hybrydowego modelu opieki zdrowotnej. Coraz częstsze korzystanie z publicznych i prywatnych usług opieki zdrowotnej wskazuje na zapotrzebowanie na bardziej spersonalizowaną i szybszą opiekę medyczną. W sytuacji, gdy system publiczny znajduje się pod presją, wielu obywateli Polski zwraca się do prywatnych opcji w celu uzupełnienia swoich potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, poszukując krótszych czasów oczekiwania i szerszego zakresu dostępnych zabiegów.

W ramach Koalicji Obywatelskiej (KO) oczekuje się, że budżet państwa na zdrowie będzie nadal rósł. W najnowszym budżecie zdrowia na 2024 r. na opiekę zdrowotną przeznaczono 190 mld zł, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do budżetu na 2023 r. Wraz z dojściem do władzy nowego rządu koalicyjnego w 2023 r. prognozy wskazują, że przyszłe budżety zdrowia utrzymają lub przekroczą tę kwotę. poziom. W miarę jak gospodarka wychodzi ze spowolnienia, podejmowane są wspólne wysiłki na rzecz modernizacji systemu opieki zdrowotnej i poprawy dostępu do usług. Rządowy bodziec finansowy, a także lepsze perspektywy konsumpcyjne i fiskalne kraju leżą u podstaw oczekiwanego wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną. Manifest KO postuluje, aby wydatki na zdrowie publiczne osiągnęły poziom 6% PKB wobec obecnych ok. 5%, co wskazuje na zamiar koalicji dotyczący zwiększenia wydatków na zdrowie w najbliższej perspektywie. Wyniki badania CBOS 2023, z którego wynika, że ​​jedna czwarta badanej kohorty korzysta wyłącznie z NFZ, co podkreśla potrzebę stałych inwestycji w infrastrukturę zdrowia publicznego. Zwiększenie inwestycji ma rozwiązać szereg problemów obecnego systemu opieki zdrowotnej, w tym modernizację placówek medycznych, zakup i wymianę sprzętu medycznego oraz poprawę opieki nad pacjentami. Zwiększony budżet ma na celu poprawę wynagrodzeń i warunków pracy lekarzy, zatrzymanie w kraju wykwalifikowanych specjalistów oraz zachęcenie polskiej kadry medycznej pracującej za granicą do powrotu.

READ  opinia | Europa Wschodnia była tyglem nowoczesnej piłki nożnej. Teraz to pustkowie.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *