Connect with us

Gospodarka

PKB Polski w IV kwartale 2023 r. – FocusEconomics

Published

on

PKB Polski w IV kwartale 2023 r. – FocusEconomics

Polska: Roczna dynamika PKB przyspiesza w IV kwartale

Wzrost gospodarczy przyspieszył w czwartym kwartale. PKB wzrósł o 1,0% rok do roku (III kw.: +0,5% rok do roku). Wartość czwartego kwartału była najlepszym wynikiem od trzeciego kwartału 2022 r. Po wyłączeniu sezonowym gospodarka znalazła się w stagnacji w porównaniu z poprzednim kwartałem, po wzroście o 1,1% w poprzednim kwartale.

Wydatki prywatne osłabiły się, spadając w czwartym kwartale o 0,1% rok do roku, w porównaniu ze wzrostem o 0,8% w trzecim kwartale. Jednocześnie dynamika wydatków budżetowych przyspieszyła w czwartym kwartale do 5,7% (III kw.: +3,3% w porównaniu do roku poprzedniego). Dynamika inwestycji trwałych przyspieszyła z 7,2% w trzecim kwartale do 8,7% w czwartym kwartale. Za granicę eksport towarów i usług ożywił się i wzrósł w czwartym kwartale o 2,7% (III kw.: -11,0% rok do roku). Jednocześnie w czwartym kwartale import towarów i usług spadł wolniej i wyniósł 2,8% (3 kwartał: -20,3% w porównaniu do roku poprzedniego).

Od 2023 r. wzrost gospodarczy znacznie przyspieszy. Konsumpcja prywatna skorzysta na niższej inflacji i stopach procentowych oraz rosnących płacach realnych, a ożywienie popytu zewnętrznego i krajowego powinno wspierać działalność przemysłową. Szybsza niż oczekiwano wypłata środków UE stanowi ryzyko w górę, natomiast dodatkowe skutki wojny rosyjsko-ukraińskiej stanowią ryzyko w dół.

Rafał Benecki i Adam Antoniak z ING tak komentowali tę perspektywę:

„Pozostajemy optymistami co do wzrostu gospodarczego w 2024 roku i prognozujemy ożywienie do 3%. Sprzyja temu dynamiczny wzrost realnych dochodów do dyspozycji przy niższej inflacji, wzrost płac nominalnych (gwałtowny wzrost płacy minimalnej i wzrost w administracji publicznej o 20-30%), a także wzrost świadczeń socjalnych . […] Głównym ryzykiem dla perspektyw gospodarczych jest słaby rozwój gospodarki niemieckiej, co w połączeniu z mocnym złotym i zwiększoną konkurencją cenową ze strony azjatyckich producentów może doprowadzić do pogorszenia salda handlu zagranicznego.”

READ  GE nagabuje prędkość rozpędzania turbiny gazowej w nowej polskiej elektrowni

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *