Connect with us

Najważniejsze wiadomości

Polski rząd przygotowuje mapę drogową rozwoju geotermii

Published

on

Mapa drogowa rozwoju geotermalnego Polski (Źródło: Rzeczpospolita Polska)

Rzeczpospolita Polska przygotowała mapę drogową rozwoju geotermii skupiającą się na badaniach, edukacji, promocji i wdrażaniu instalacji pilotażowych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP opracowało „Wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych”. Jest to w zasadzie mapa drogowa rozwoju energetyki geotermalnej w kraju do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku. Dokument można konsultować tutaj.

Dokument zawiera plany działań ograniczających ryzyko inwestycyjne, w tym proponowane zmiany legislacyjne, w zakresie rozwoju geotermii płytkiej, niskiej, średniej i wysokiej. Inne potencjalne zastosowania energii geotermalnej, takie jak B. rozważane są również magazyny energii.

Mapa drogowa opiera się na trzech filarach – badaniach, prowadzeniu i wdrażaniu instalacji pilotażowych oraz edukacji i promocji. W planie działania wymieniono następujące działania:

  • Wsparcie eksploatacji i rozwoju Centrum Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miekinii oraz programów takich jak „Moje Ciepło”.
  • Promocja energetyki geotermalnej nisko i średniotemperaturowej poprzez program „Zaopatrzenie wód geotermalnych w Polsce”. Do realizacji inwestycji powołano spółkę celową „Geotermia Polska”. Obszarem komplementarnym jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS;
  • Bada się rozwój układów zagospodarowania ciepła odpadowego z układów kogeneracyjnych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także układów gospodarki cieplnej w rzekach, sztucznych i naturalnych zbiornikach wodnych, które wymagają badań i budowy instalacji pilotażowych;
  • Poszukuje się możliwości zastosowania głębokootworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących studniach;
  • Prowadzone są badania nad rozwojem magazynowania ciepła/energii w skale;
  • Opracowanie programu ubezpieczeniowego od ryzyk inwestycyjnych w projektach geotermalnych wspierającego rozwój energetyki geotermalnej w Polsce;
  • Adresowanie rozwiązań prawnych we wszystkich powyższych obszarach oraz prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych.

Resort szacuje, że do 2050 r. realizacja programu będzie kosztować ponad 49 mld zł (ok. 11 mld USD). W raporcie napisaliśmy w zeszłym tygodniuNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział dofinansowanie w wysokości 480 mln zł na „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”, które dotuje polskie gminy do rozwoju geotermii.

READ  Solidarność Polska reaguje na ruch holenderski. Plan językowy powinien być inny

Źródło: Rzeczpospolita Polska

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.