Connect with us

Gospodarka

Polska: Przemysł zwalnia, a rynek pracy mięknie | pstryknąć

Published

on

Polska: Przemysł zwalnia, a rynek pracy mięknie |  pstryknąć

Aktywność przemysłowa powoli słabnie, ale presja na ceny producentów utrzymuje się na wysokim poziomie

W czerwcu produkcja przemysłowa wzrosła o 10,4% r/r, nieco wolniej niż oczekiwano (12-14% r/r), ale nadal w tempie dwucyfrowym. Dotychczasowe czynniki wzrostu gospodarczego, takie jak niektóre sektory ciężkiego przemysłu wytwórczego, zwalniają, a produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku jest znacznie gorsza. Spadek popytu na dobra konsumpcyjne trwałego użytku prawdopodobnie odzwierciedla (1) słabsze zamówienia zagraniczne, gdzie wzrost cen gazu mocno uderzył w siłę nabywczą i nastroje konsumentów u naszych kluczowych partnerów handlowych, (2) możliwy niższy popyt ze strony uchodźców z Ukrainy, ale także z konsumenci krajowi. Trendy te były wcześniej widoczne w danych o sprzedaży detalicznej.

Na dalsze spowolnienie w przemyśle wskazuje silny spadek zamówień PMI. W drugiej połowie roku czeka nas techniczna recesja, której głębokość będzie determinowana przez szereg czynników. Pierwsze miesiące po wybuchu wojny na Ukrainie były nadal korzystne dla krajowego przemysłu ze względu na duże zaległości w zamówieniach i produkcji oraz wysoką wydajność przemysłu ciężkiego. Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy nad sektorem zebrały się czarne chmury. Widzimy sezonowo skorygowany spadek produkcji w porównaniu z poprzednim miesiącem (patrz wykres).

Indeks PMI również spadł głęboko poniżej neutralnej 50-punktowej granicy, przy silnym spadku nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych. Niepewność związana z dostawami gazu do Niemiec za pośrednictwem Nord Steam 1 może mieć również poważne negatywne konsekwencje dla niemieckiego przemysłu i dostarczającego go polskiego przemysłu. Po solidnej pierwszej połowie 2022 roku, kolejne miesiące mogą przynieść znaczne spowolnienie. Choć wskaźniki wyprzedzające (m.in. majowy indeks Purchasing Managers’ Index) wskazują na pogarszającą się sytuację w polskim sektorze przemysłowym, spowolnienie w krajowym przemyśle nie było do tej pory gwałtowne.

Oczekujemy, że całoroczny wzrost PKB wyniesie naszym zdaniem 4,7% r/r, ale dane kwartalne pokażą znaczne spowolnienie: z 8,5% r/rw I kw.22 do poniżej 1% r/rw IV kw.22.

READ  Rupia indyjska spada na siłę dolara
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *